Forskjell mellom versjoner av «Vilkafjord»

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Innhavet-kart)
(Rådet og Loven)
Linje 59: Linje 59:
 
[[Lothbard]]s tidligere hovedsete har nå blitt det største og minst oversiktlige byområdet i hele regionen. Den eneste byen i landene rundt [[Innhavet]] som er på om lag samme størrelse er [[Althea]]s hovedstad [[Althea#Hovedstaden|Tharaneos]], og mange mener at den er mindre – iallfall om man teller med alle som bor i telt og brakkebyer rundt den opprinnelige bebyggelsen. Vilkafjord er [[den Trinasjonale Allianse]]ns administrative hovedsete i felttogets område, hjem for tusenvis av flyktninger, og er i tillegg full av private handelsinteresser fra alle land.
 
[[Lothbard]]s tidligere hovedsete har nå blitt det største og minst oversiktlige byområdet i hele regionen. Den eneste byen i landene rundt [[Innhavet]] som er på om lag samme størrelse er [[Althea]]s hovedstad [[Althea#Hovedstaden|Tharaneos]], og mange mener at den er mindre – iallfall om man teller med alle som bor i telt og brakkebyer rundt den opprinnelige bebyggelsen. Vilkafjord er [[den Trinasjonale Allianse]]ns administrative hovedsete i felttogets område, hjem for tusenvis av flyktninger, og er i tillegg full av private handelsinteresser fra alle land.
 
   
 
   
[[Vilkafjords Råd]] styrer byen og området rundt. De har støtte i befolkningen, har loven definert og klar, har vektere til å håndheve den og planene klare for byutvikling i framtida. I [[Tidslinje#15 e.S|år 15]] ble Vilkafjord godkjent av TNA som en selvstendig nasjon.
+
==Rådet==
 +
Under [[Lothbard]]s styre var de fleste byer og landsbyer stort sett administrert av de lokale undersåttene, og selv om han hadde høvdinger og høvedsmenn til å passe på de ulike områdene var det daglige styre og stell sjelden noe de brydde seg med.
  
Det er fremdeles et sterkt internasjonalt nærvær i Vilkafjord. Både TNA og [[Malderia]] har leirer i utkanten av byen, og det er fremdeles minst to tusen soldater basert der.
+
I Vilkafjord dannet det seg etterhvert et godt utbygd apparat som tok seg av de ulike behovene drift av en by førte med seg, og med noen få unntak fikk rådet som styrte dette apparatet være i fred for Lothbards innblanding. For å sikre mest mulig stabilitet i byen tok rådet avstand fra all motstandskamp, og blei følgelig av mange stempla som feiginger og kollaboratører. Likevel, da den [[TriNasjonale Allianse]] inntok Vilkafjord var det rådet de forholdt seg til som representanter for befolkninga, og overgangen fra et styre til et annet gikk uten nevneverdige endringer i daglig drift.
 +
==Loven==
 +
Under Lothbard var oppgavene til Vilkafjords vekterkorps stort sett å holde byfolket ute av bråk og rydde opp etter slagsmål og tvekamper. I motsetning til andre vekterstyrker i verden har de derfor alle sammen grunnleggende legekompetanse og er gode til å spjelke bein og stoppe blødninger. Før frigjøringa var det aldri aktuelt med noe helhetlig håndhevelse av lov orden, og heller ikke under selvstendig styre er dette noe rådet har lagt svært stor vekt på. Vilkafjord er stadig en by der man må passe på seg selv og sine egne, og langt de fleste rikfolk og kjøpmenn har sine egne innleide vakter til å sørge for sikkerheten.
 +
 
 +
Når det en gang i blant er nødvendig med hardtslående håndhevelse av loven leier rådet som regel inn soldater fra [[Raids kompani]] til korte oppdrag. Det brutale ryktet til [[Raid]]s soldater er en betydelig avskrekkende faktor, og gjør at det ofte holder med trusselen.
  
 
[[Kategori:Nasjoner]]
 
[[Kategori:Nasjoner]]

Revisjonen fra 22. sep. 2009 kl. 09:22

Vilkafjord
Kart over Vilkafjord
Vilkafjord plassert i verden
Kart over Vilkafjord
Området rundt innhavet
Hovedstad Vilkafjord
Folkenavn Vilkafjordinger?
Styreform Styrt av Vilkafjords råd
Uavhengig Sterkt influert av TNA 
Viktige historiske hendelser:
 -  Erklært selvstendig År 15 e.S 


Lothbards tidligere hovedsete har nå blitt det største og minst oversiktlige byområdet i hele regionen. Den eneste byen i landene rundt Innhavet som er på om lag samme størrelse er Altheas hovedstad Tharaneos, og mange mener at den er mindre – iallfall om man teller med alle som bor i telt og brakkebyer rundt den opprinnelige bebyggelsen. Vilkafjord er den Trinasjonale Alliansens administrative hovedsete i felttogets område, hjem for tusenvis av flyktninger, og er i tillegg full av private handelsinteresser fra alle land.

Rådet

Under Lothbards styre var de fleste byer og landsbyer stort sett administrert av de lokale undersåttene, og selv om han hadde høvdinger og høvedsmenn til å passe på de ulike områdene var det daglige styre og stell sjelden noe de brydde seg med.

I Vilkafjord dannet det seg etterhvert et godt utbygd apparat som tok seg av de ulike behovene drift av en by førte med seg, og med noen få unntak fikk rådet som styrte dette apparatet være i fred for Lothbards innblanding. For å sikre mest mulig stabilitet i byen tok rådet avstand fra all motstandskamp, og blei følgelig av mange stempla som feiginger og kollaboratører. Likevel, da den TriNasjonale Allianse inntok Vilkafjord var det rådet de forholdt seg til som representanter for befolkninga, og overgangen fra et styre til et annet gikk uten nevneverdige endringer i daglig drift.

Loven

Under Lothbard var oppgavene til Vilkafjords vekterkorps stort sett å holde byfolket ute av bråk og rydde opp etter slagsmål og tvekamper. I motsetning til andre vekterstyrker i verden har de derfor alle sammen grunnleggende legekompetanse og er gode til å spjelke bein og stoppe blødninger. Før frigjøringa var det aldri aktuelt med noe helhetlig håndhevelse av lov orden, og heller ikke under selvstendig styre er dette noe rådet har lagt svært stor vekt på. Vilkafjord er stadig en by der man må passe på seg selv og sine egne, og langt de fleste rikfolk og kjøpmenn har sine egne innleide vakter til å sørge for sikkerheten.

Når det en gang i blant er nødvendig med hardtslående håndhevelse av loven leier rådet som regel inn soldater fra Raids kompani til korte oppdrag. Det brutale ryktet til Raids soldater er en betydelig avskrekkende faktor, og gjør at det ofte holder med trusselen.