Ulymarsk etikette

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 1. nov. 2007 kl. 00:07 av Kristian (diskusjon | bidrag) (Kategori)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Ulymar er en svært sammensatt nasjon. Geografisk er mye av landet et lappeteppe av områder som før Stjernefallet lå helt andre steder enn nå, og alle menneskene som endte opp der tilhørte opprinnelig en eller annen nasjon i den gamle verden, med tilhørende kultur og tradisjon. Da Vandrerfolket ryddet landet i år 5 ES tok de også med seg sin eldgamle tradisjon og kultur inn i dette allerede kompliserte bildet.

I praksis er ikke kultursammensettingen riktig så komplisert som man skulle tro. Etter Stjernefallet gikk det fem år der man måtte klare seg som best man kunne uten styresmakter, og lokalkulturen ble sterkt preget av den nye situasjonen folk befant seg i, med nye naboer, annerledes landskap og en nokså utrygg hverdag. Dette førte til at innbyggerne rundt om i landet i stor grad var viljesterke, standhaftige og evnet å klare seg selv. Lokale skikker og sedvaner varierte fra plass til plass og område til område, og disse har de fleste holdt på selv etter at man er blitt en del av den nye nasjonen Ulymar.

Omgangsformer

Hvert enkeltindivid oppfører seg naturligvis i forhold til sine egne oppfatninger av hva som er korrekt omgangsform, men det finnes som oftest noen grunnleggende standarder man kan ta utgangspunkt i. I løpet av de 11 årene Ulymar har eksistert er det oppstått noen former folk flest velger å benytte seg av i sosiale og formelle sammenhenger.

Øvrighetspersoner

For at man skal kunne forholde seg til øvrighetspersoner må man vite hvem de er. Det kan i blant være lettere sagt enn gjort. Man kan grovt sett dele offisielle øvrighetspersonene i Ulymar inn i tre kategorier: Kongelige, Embedsfolk og Lovtjenestemenn. I tillegg til disse har man noen andre grupper som på en eller annen måte også utmerker seg i det sosiale hierarkiet, for eksempel Stifinnere, militære offiserer, rikfolk, adelige (utlendinger, siden det ikke finnes adel i Ulymar), lokale helter og andre.

Kongelige

Det er kun to personer med kongelig stilling i Ulymar, kong Ciaran og dronning Mahela. Skulle man havne i en situasjon der man skal forholde seg til og prate med disse er det noen regler man bør forholde seg til. Man tiltaler kongen med "Konge", "Herre konge" eller "Deres majestet", og dronningen med "Dronning", "Fru dronning" eller "Deres majestet". Det er også mulig å si "De", "Dem" eller "Dere" i en setning der man allerede har brukt en av de andre formene.

Eksempel på samtale:
Mann: "Herre konge, kan jeg interessere Dem i dette settet med rubiner?"
Kongen: "Tjah, edelstener er nok ikke min sterkeste side, men kanskje Mahela er interessert?"
Mann: "Ah, Fru Dronning. Er Hennes majestet kanskje mer interessert enn Hans majestet?"
Dronningen: "Vel, edelstener er jo pene å se på, men jeg kan ikke hevde at jeg har behov for det."
Mann: "Nettopp. Hverken Kongen eller Dronningen er altså interessert. Øh, da takker jeg for audiensen. Farvel."

Dersom kongen eller dronningen ber om å bli tiltalt på en annen måte enn den rent formelle gjør man selvfølgelig som de ber om.

Kongefamilien

Kongens nære familie består av far og fire søsken. Ingen av disse har noen kongelig tittel, noen har offisielle posisjoner og noen har det ikke. Dette gjør det tidvis vanskelig å vite nøyaktig hvordan man skal forholde seg til dem. Det finnes flere måter å reagere på, avhengig av hva man er vant med. Her er tre eksempler.

Overdådig ærbødighet
Man kan bukke eller neie dypt, tiltale dem med "Kongsfar", "Kongsbror" og "Kongssøster", og generelt behandle dem med samme ærefrykt som man ville behandlet kongen og dronningen. Denne løsningen er mest brukt av folk som fra gammelt av er vant med en kongefamilie, adel og/eller andre høybårne, og som samtidig ikke har måttet forholde seg til Ulymars kongefamilie. Det er best å ikke ta noen sjanser.

Dyp respekt
Man kan bukke eller bøye hodet når man møter dem, tiltale dem med deres offisielle tittel, og generelt behandle dem med respekt. Denne løsningen er mest brukt av folk som har møtt dem før, eller har en god grunn til å mene at dette er rett måte.

Normal oppførsel
Man kan hilse dem ved navn, håndtrykk og klem og behandle dem som nære venner eller slektninger. Denne løsningen er mest brukt av nære venner og slektninger.

Normal oppførsel for folk som aldri har møtt kongefamilien før ligger et sted mellom det første og det andre eksempelet. Man må selv velge hva som ville vært naturlig for sin egen rolle dersom man havner i disses selskap en gang.

Kongens familie består av:

 • Ciril – Høvding
 • Camaia – Skattmester
 • Laís – Ingen offisiell posisjon, men sterkt involvert i hærens sanitetskorps
 • Itzal – Ambassadør i Malderia
 • Isandro – Ingen offisiell posisjon

Embedsfolk

Det finnes tre nivåer embedsfolk i Ulymar.

 • Embedsoverhoder
 • Marksoverhoder
 • Embedsfolk

Embedsoverhoder
Her finner man Skattmester, Handelsmester, Utenriksmester, Utdanningsmester og andre som har ansvar for et område på landsbasis. Disse tiltales normalt med tittel og navn. Folk i disse posisjonene er så høyt man kommer uten å bli kongelig, og blir behandlet deretter.

Marksoverhoder
Her finner man Markherrer og andre med ansvar for en hel Mark. Man tiltaler dem normalt med tittel og navn. Dette er en posisjon som har mye makt, men som også er utsatt for klager fra befolkningen. Flere Markherrer har allerede blitt byttet ut. Disse blir behandlet med respekt, men ikke i like stor grad som folk lenger opp i hierarkiet.

Embedsfolk
Embedsfolk er Borgermestre, laugsledere og andre som har en lederposisjon i lokalsamfunnet. Man tiltaler dem på den formen man mener de fortjener og behandler dem på samme måte. Dyktige, karismatiske og mektige folk blir tiltalt og behandlet med respekt, mens udugelige og vanskelige folk blir tiltalt og behandlet uten.

Lovtjenestemenn

Det er tre nivåer av lovtjenestemenn også.

 • Riksvokter
 • Lensmenn
 • Lovmenn

Riksvokter
Riksvokter Aora er Ulymars øverste politimyndighet. Denne posisjonen er statusmessig like høyt oppe som Embedsoverhodene, og Riksvokteren blir tiltalt og behandlet på samme måte.

Lensmenn
En Lensmann er den øverste politimyndigheten i Marken han/hun er tilknyttet. Posisjonen er på samme nivå som Marksoverhoder, men Lensmenn blir normalt behandlet med noe mer ærefrykt, da de har makt og myndighet til å sperre folk inne. Tiltalen er normalt tittel og navn.

Lovmenn
En Lovmann er en lokal polititjenestemann. Lovmenn blir normalt ikke tiltalt med tittel, med mindre de insisterer, situasjonen er svært formell eller det finnes andre grunner. Lovmenn blir behandlet ettersom hvordan de oppfører seg, men det er greit å huske på at de har makt og myndighet til å arrestere folk dersom de mener det er grunn til det.

Stifinnere

Stifinnerne er Ulymars etteretningstjeneste. De bidrar også i militære operasjoner som bl.a. speidere, budbringere og annet. Stifinnerne er en videreføring av Kongshirden til kongen av De 7 Kongers Rike, og de var også den gruppen som mest aktivt søkte å oppfylle Moryels løfter etter Rikets fall. Etter De 7 Kongers Rike har Stifinnerne vært Høvdingens hird og nærmeste. Stifinnerne er og har vært en kjerne i Vandrerfolket, og Vandrere har stor respekt for dem.

Dersom man ønsker å tiltale en Stifinner med formell respekt kaller man ham/henne nettopp det: "Stifinner". Ellers er det normalt å bruke navnet uten tittel.

Militære offiserer

Den ulymarske hær er ikke spesielt gammel, men har et etablert og fungerende hierarki. Det er normalt å tiltale offiserer med grad helt ned til Skjoldfører (sersjant). Det er vanlig å anta at alle som har blitt befal og offiserer er bra folk, og at offiserer med Sverdførers (kapteins) grad og opp har gjort seg fortjent til respekt.

Rikfolk, utenlandske adelige og lokale helter

Ingen av disse har noe formelt krav på respekt eller god behandling, men de får det gjerne allikevel. Fremmedfolk som oppfører seg uforskammet, ufyselig og uhøflig får som oftest hverken det ene eller det andre, med mindre de er rundhåndet med penger eller har vakter eller liknende som oppfordrer til høflighet.

Se også