Starvald: Forskjell mellom revisjoner

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 192: Linje 192:


===Ljosheim===
===Ljosheim===
Den nordøstlige regionen i landet. Høvedskvinnen her kaller seg Grevinne og har begynt å etterape Ciransk kultur. En av hennes nærmeste rådgivere er en Debanprest fra Kiltan. Den regionen som supplerer flest riddere til hæren. Høvedskvinnen her heter Zlata Ljosheim - og kaller seg Grevinne. Eneste vinproduserende region i Starvald, og har klart å frembringe en helt grei hvitvin.
Den nordøstlige regionen i landet. Høvedskvinnen her kaller seg Grevinne og har begynt å etterape Ciransk kultur. En av hennes nærmeste rådgivere er en Debanprest fra Kiltan. Den regionen som supplerer flest riddere til hæren. Høvedskvinnen her heter Zlata Ljosheim - og kaller seg Grevinne. Eneste vinproduserende region i Starvald, og har klart å frembringe en helt grei hvitvin. Inspirert av Høvedskvinnens levestandard er adelen her mindre praktisk orientert og mer skjermet enn i resten av landet.


===Flint===
===Flint===

Revisjonen fra 12. jul. 2012 kl. 14:43

Arbeid.png Under utvikling: Bidra gjerne til artikkelen, men vær forberedt på at større forandringer kan finne sted. Se historikken for detaljer. (Om merking av sider)
Starvald
Kart over Starvald
Starvald plassert i verden
Kart over Starvald
Innhavet og omkringliggende områder
Hovedstad Skar
Folkenavn Starvaldere
Styreform Monarki
 -  Dronning Thaeli
Uavhengig Sterke bånd til Althéa 
Viktige historiske hendelser:
 -  Anerkjent som selvstendig av TNA Midtvinteren år 15 e.S 
 -  Kroningen av Thaeli Vårjevndøgn år 16 e.S 
 -  Krig med Uder-Hopfen Tidlig sommer år 20 e.S. 


Starvald ligger mellom Vilkafjord, Uder-Hopfen og Innhavet, og blei anerkjent som nasjon av den TriNasjonale Allianse etter år 15 ES.

"Starvaldere" er det offisielle navnet på innbyggerne som definert av TNA. Selv kaller folket seg Valdere. Slangbegrepet "Starving" er svært lite populært.

Historie

Før Stjernefallet

Landet som nå kalles Starvald var stort sett bare skog da det ble dannet - 'Vald' betyr egentlig skog. Etter som innbyggerne ryddet skogen og lagde mindre av den antok den en litt skummel karakter. Mange folkeeventyr i Starvald bedyrer hvor skummelt den utemmede naturen kan være, særlig om natta.

Starvald har tradisjonelt sett vært et rike med en sterk kongsmakt støttet opp av en landeiende overklasse. Overhodet for landet var enten en konge eller dronning, og tok navnet "Star" i tillegg til sitt eget. Landet har aldri hatt noen naboer som var spesielt mye større og mektigere enn seg. Sånn sett har ikke landet hatt en så konfliktfylt historie - stort sett gamle sagn om enorme slag, i tillegg til diverse småkriger mot naboene - med skiftende allianser. Det har gjort landets innbyggere vant til å være fleksible og diplomatiske. De er ikke spesielt krigerske, og kjerneområdet i Starvald har vært uforandret så lenge noen kan huske - selv om noe av det nå er blitt flyttet på.

Etter Stjernefallet

Den siste som hadde tittelen Konge og bar navnet Star forsvant under Stjernefallsnatta. Adelen samlet seg men fant ingen ny kandidat. Selv om de følte et visst samhold holdt de seg hver til sitt len. Blant gamle rivaler fikk dette utløp i små lokale kriger og feider. Denne perioden uten en leder kalles noen ganger "Stjernefallsmorgenen" - eller i litt mer upolerte lag, "Tåkebakfylla." Begge begrepene henspiller på da landet våknet etter Tåkeflommen og ikke visste helt hva som hadde skjedd.

Da Lothbard kom møtte han først lite motstand fra en spredt adel. Når det ble klart at landet ble invadert klarte riktignok adelen å samle seg rundt en Høvedsmann som de utnevnte til Hærfører, men den lille styrken ble raskt beseiret. I mangel på en Star ble det heller ikke noe særlig motstandskamp å snakke om når man først var slått - selv om de aller fleste adelige heller døde enn å gi slipp på landet sitt. Noen ble tatt som gisler, og etterhvert ble familiene presset til å godta sine nye overmenn. Lokale adelige ble gjerne på sitt sted og i noen tilfeller arbeidet de for de nye lensherrene - absurd for de fleste utlendinger.

Når TNA kom fikk de raskt støtte. Adelsmenn og andre forsvant fra bostedene sine for å slutte seg til hæren. Noen av de lokale barderne fikk nyss i alliansen som var på vei, og grep sjansen til å snu kappen. De vendte seg mot sine egne, leverte tilbake en mengde gisler, og hjalp til med å gjøre befrielsen av Starvald relativt rask og smertefri. TNA tok ikke stilling til hva skjebnen til disse to slektene skulle bli etterpå, og de ble plassert i behagelig arrest slik at det nye styret i Starvald kunne ta stilling til saken. Overhodene for de to familiene har senere fått amnesti og er blitt anerkjent som lensherrer av den første av regentene til Dronningen.

Sommeren år 20 e.S. har grensetvistene mellom Starvald og Uder-Hopfen eskalert. Noe av grunnen er uklare landemerker på grensene etter Fredspakten. Like viktig var krefter i begge land som ønsket mer territorium. Lensfrue Soma Liljindahl ble sendt for å forhandle, og ble etter sigende særs dårlig mottatt. Enden på visen ble krig!

Styresett og politikk

Adel og hær

De originale innbyggerne i Starvald er overbeviste rojalister, og hadde som sitt eneste ønske og krav til alliansen at de ville ha en hersker med kongelig blod. Thaeli, den yngste datteren til Kong Kemeikon av Althéa, ble kronet til dronning av Starvald ved vårjevndøgn år 16 e.S. Barnedronningen kan på ingen måte sies å være hersker i stort mer enn navnet, og man har allerede sett flere forskjellige Regenter. Med en tiåring på tronen er det lite sentralstyre, og adelen driver stort sett med sitt, i tillegg til å intrigere for posisjon ved hoffet. Det hersker liten tvil om at Althea yter stor politisk innflytelse over Starvald. Prokopios Tar-Andron, Kommandanten for de Altheiske troppene i landet (Dronningens "Livgarde" på femhundre mann), er den mest direkte utøveren av denne innflytelsen.

Landet man holder har alltid vært viktigere enn titler for adel i Starvald. Dermed kaller adelsfolk seg stort sett bare Lensfrue eller -herre. Til noen større områder har også det å holde en hær og supplere offiserer hørt til - da er man i tillegg høvedsmann eller -kvinne. I nyere tid har noen titler fra utlandet sneket seg inn. De to bardiske lensherrene kaller seg Jarler, og i alle fall en lensfrue på grensen til Uder-Hopfen kaller seg Grevinne. Ellers er det verdt å merke seg at føydalismen i Starvald har hatt et noe mykere tilsnitt enn i gamle Ciran - blant annet fordi de laveste blant lensherrene alltid har vært mer for storbønder å regne. Adelens sterke lojalitet til monarken har gjort det enklere for denne å sørge for harmoni mellom stendene.

Starvald har en stående hær, med en Hærfører plukket fra adelen - vanligvis familien til høvedsmenn og -kvinnene. Hæren er til vanlig spredt rundt blant høvedsfolkene, og samles i krigstider, da den også støttes av lokale militser. Ellers brukes den til interne anliggender i de forskjellige lenene, så vel som grensevakter. Det at den til vanlig er desentralisert har ikke vært noe problem i forhold til å bevokte karavaneveien, der de Altheiske soldatene gjør en del av jobben. De lokale styrkene har fått Altheisk trening, og man bruker stort sett samme rangsystem som i Den althéiske hær . Her har man dog rangen sin til den blir inndratt, uten det "taket" Altheerne har på at Førstejeger er den høyeste posisjonen man kan inneha. Stillinger i hæren fås ved intriger ved hoffet, og det er veldig sjelden at noen som ikke er adelige eller ellers har solide kontakter får en posisjon som Kaptein eller høyere. Hærføreren fyller posisjonen Verianten gjør i Althea, rangene under er identiske.

Handel

På grunn av karavaneveien er det mange utenlandske økonomiske interesser i landet, og langt fra alle har rent mel i posen. Familiene Karáczun og Sokóll fra Berloc har investert en god del i landet. I tillegg finner man gjerne handelsfolk fra Vilkafjord, Uder-Hopfen og selvfølgelig Althea. Det er likevel ingen tvil om at de to handelshusene fra Berloc er de som først og fremst har grep om markedet i Starvald.

I Starvald er det å eie og drive land viktigst. Selvfølgelig selger man overskuddet sitt, men handel er sånn sett en bieffekt av å være jordbruker. Å være handelsmann på fulltid er lavstatus i Starvald - da er man gjerne noen som ikke har noe land man hører til. Dette har naturligvis gjort det enkelt for utlendinger å ta fullstendig kontroll over markedet i landet.

Kultur

Folket og landet

Starvaldere mener det er et tett bånd mellom folket som bor et sted og landet de bor på. Dette har ingenting å gjøre med animisme, men er mer som en gjensidig avtale. Man dyrker og henter ressurser ut av jorda, og gir til gjengjeld respekt, og blod. Starvaldere mener at hvor du kommer fra og hva for land du tilhører påvirker personligheten din i stor grad. Siderlagende eplebønder er antakelig sprudlende og festglade, mens gruvearbeiderne i Flint er humørløse og alvorlige. Som regel stemmer dette. Om årsaken er mystisk eller mer en selvoppfyllende profeti i forhold til folks forventninger, er ikke viktig for innbyggerne.

Å drive og tilhøre - ikke eie - jord er målet for enhver Starvalder. Vanlige adelsfolk er bare storbønder, og selv de store høvedsmenn og -kvinner er mer opptatt av å ivareta landet sitt enn andre gjøremål.. i alle fall tradisjonelt sett. Om man bor ved kysten og fisker, er tømmerhogger, eller graver etter gull gjelder fortsatt den samme tanken.

Den som dog ikke har noen tilhørighet til området men bare er innleid hjelp har en lavere status. Alle Starvaldere som av en eller annen grunn ikke hører til på et fast sted vil forventes å ønske å oppnå dette. En Starvalder vil regne med at alle uten denne type tilhørighet jobber for å oppnå den - det er tross alt det ultimate målet. Denne innstillingen er mye av grunnen til at handelen i landet er kontrollert av utenlandske interesser. For Starvaldere er nettopp en handelsmann enten utlending eller en litt stusselig kremmer.

Kjønnsroller og klesdrakt

Fra gammelt av er kjønnene likestilt i Starvald. Den mystiske tilnærmingen til landeierskap gjør at andre ting er viktig i fordelingen av jord. Begge kjønn har vanligvis gått i bukser, evt. kilt/skjørt i varmere sørlige strøk eller på sommerstid. Det praktiske har vært viktigst. Lokale forskjeller har selvsagt vært gjeldende. Praktisk er et viktig stikkord for Starvaldere. En lensfrue for et område vil ha en noe penere utgave av den vanlige drakten der, mens en Høvedsmann antakelig vil ha klær man enkelt kan hive en rustning over.

Dette var dog før i tiden. Med bardernes inntog er kjoler for damer blitt et vanligere syn. Altheisk påvirkning på eliten gjør også at enkelte i de høyere lag etterligner dette. Maldererne i landet er de som står for import. Til alt overmål har en Høvedskvinne øst i landet forelsket seg i Ciransk kultur og importerer sine klær fra Uder-Hopfen. Forskjellene er altså store, men noen ting gjelder over hele landet:

- For landeiende er bruk av lokale detaljer i tøyet viktig.
- Farven gul er tabu for alle unntatt De Kloke.
- Det er vanlig med snøring i stedet for knapper.
- Frakker er ikke uvanlig som yttertøy.
- Det er vanlig å gå med halstørkler. Egentlig er dette for å tørke svette når en arbeider, men for de mer velstående er det blitt dekorativt tilbehør.
- Generelt sett kan man tenke et visst 1700-talls preg.
- Adel som er, eller vil fremstå som, gammeldagse går enkelte ganger i ekstravagante magikeraktige kjortler.

Sosiale lag

Den sosiale pyramiden i Starvald er grovt sett som følger:

Høvedsmenn og -kvinner - Også lensherrer og -fruer. De som har ansvar for store nok områder til å ha et militært kommandoansvar. De er dog sjelden krigere selv, men bruker slektninger til å lede fra felt. Høvedsfolket er langt oftere tilbaketrukne strateger. Rådgivere for dronningen, og følgelig ofte godt belest og utdannet.

Lensherrer og -fruer - De adelige. Stort sett storbønder. Ofte mer belest enn lignende elite andre steder i verden.

Folk av landet - Det jevne lag av befolkningen. De som har tilhørighet til et landområde i Starvald. Noen utøver yrker og håndverk, men det er i tillegg til ansvar i forhold til jorda. Prester er som regel i denne kategorien, og eier jorda der deres tempel står. Utøvere av yrker som anses viktige, for eksempel smeder, eier den jorda smia står på.

Landløse - De laveste av de lave. Utøver yrker av behov. Det er forventet at de ønsker å anskaffe seg jord - møtes gjerne med almisser og omsorg..selv om de selv skulle finne på å føle at de har det greit.

Det finnes også en siste gruppe som står litt på siden av det sosiale hierarkiet i landet:

De Kloke - Om det er Den Kloke eller landet deres som velger den som kommer etter er det delte meninger om, men det er allment kjent i Starvald at båndet de Kloke har til landet gjør at de både kan velsigne og forbanne folk. Når en først trenger dem er de gode å ha, men resten av tida er de greiest å ha på avstand. Ved vanskelige tvister, fødsler, begravelser og tolking av jærtegn er de dog uvurderlige. Selv medlemmer av dronningens råd oppsøker disse for veiledning. Fast kunnskap om disse mystiske figurene er vanskelig å få tak på. Men avhengig av hvem man spør er de alt fra sjarlataner som bøller folk med overtro og knep, til mektige trolldomskyndige. De færreste Starvaldere tar sjansen på at førstnevnte er hele sannheten. De Kloke tilhører gjerne de mer fjerne og underlige delene av landet - forblåste topper, mørke myrer og dype skoger. Følgelig er de også gjerne underlige. Disse er de som er nærmest Jorda, og har mest forståelse for pakten mellom folket og landet. Før Stjernefallet var en del av dem magikere - men aldri prester. De har altid vært de som kalles inn når det er tvil om arven av forskjellige deler av jorda, og deres ord regnes som lov her. Kunnskapen deres gjør at de anses som hellige. De behersker også gjerne litt mer sjeldne ferdigheter, som legekunst.

Religion

Starvaldere er ikke et utpreget religiøst folkeslag. De er på ingen måte gudløse - særlig har Deban og Udesyen sine tilbedere. Likevel er det slik at det meste av kultisk aktivitet først og fremst retter seg mot -landet-. Man ofrer til selve jorda for å få en god høst. En gud involveres noen ganger i denne prosessen, men som regel nesten som en ettertanke. Forsøk på å etablere organiserte templer til forskjellige guder har stort sett møtt manglende interesse. De spredte kapellene som er har forsåvidt sett litt mer bruk etter at Stjernen Falt og folk hadde et behov for noe å holde fast på. Blant overklassen er den Altheiske verdensanskuelsen blitt populær blant enkelte. Noen familier har sendt sine unge adelige til Althea for å få sin utdannelse der.

Bloting

Den vanligste formen for religionsutøvelse i Starvald er i form av offer til jorda. En som skal drive en gård må gi av sitt blod til den marka hun skal høste fra. Dette forsegler båndet mellom jorda og de menneskene som tilhører den. Hvordan disse ritualene foregår varierer selvsagt fra sted til sted. Noen ganger involveres guder, eller en hel bygd. Andre ganger er det ytterst privat. Det eneste som alltid inngår er blod.

Offer av dyr forekommer. Menneskeblod er like vanlig, men da dreier det seg stort sett om bittelitt fra en selv. Blod etter en fødsel er særlig viktig for å knytte barnet til stedet det tilhører. Den som ofrer bruker sitt eget blod, og sjelden mye. Fra gammelt av finnes det historier om den eldste på gårder som lar seg blø ut i marka for å redde familien fra uår og denslags, men det er bare sagn i disse dager.

Å skulle ofre blodet til noen som ikke tilhører jorda er i utgangspunktet hverken farlig, nyttig eller meningsfullt. Å ofre til annen jord enn den man tilhører forekommer dog, særlig som en del av lokale gjesteseremonier o.l.

Pakter og tabu

Grunnen til blotingen er den pakten Starvaldere mener de har inngått med jorda de hører til. Dette er dog ikke det eneste som trenger å inngå i en slik pakt - det er som sagt store lokale variasjoner. En del familier har spesielle tabuer - steder de ikke kan gå, oppgaver de ikke kan utføre, ting de ikke kan spise. Særlig det siste er vanlig. Det som er ditt tabu vil også kunne fungere som en beskyttende amulett. Om en som ikke kan spise elgkjøtt finner en elgskalle og tar vare på denne vil det i teorien beskytte ham og hans husholdning - i alle fall om den er fra en Starvaldsk elg..

Horgene

Rundt om i Starvald ligger det syv, åtte, tolv eller tretten horg - litt avhengig av hvem du spør. Dette er steder der båndet til jorda er spesielt sterkt, og der større offerseremonier skjedde før i tiden. Det som er srikkert er at borgen i Skar er bygd rundt et slikt horg. De er nå ikke lenger i bruk i noen offisiell kapasitet, selv om de er populære offersteder for de som vet om dem. Det regnes blant annet som steder der man kan forsterke eller endre på den pakten man har med landet man tilhører. Noen kan også ha en pakt som krever at man reiser til slike steder så og så ofte.

Pilegrimsreiser

En forholdsvis vanlig skikk i Starvald - og foregår innenfor landets grenser. Noen familiers Pakt påkrever et visst antall sånne per generasjon, andre kan måtte gjøre det etter å ha brutt et tabu - eller kanskje bare av overbevisningsgrunner. Populære mål for slike turer er hov, templer, og bostedene til spesielt beryktede Kloke.

Forhold til religionen

Blotingen til landet er kanskje det som skiller Starvaldere mest fra sine naboer. Et viktig poeng med den dog, er at den er ikke noe folk går og tenker på hele tiden. Starvaldere er mer troende til å diskutere praktiske gjøremål eller sladder enn dype filosofiske betraktninger rundt deres bånd til marken. Starvaldsreligionen er en praktisk religion. Man gjør det man skal, for et spesifikt resultat, og kan da være trygg resten av året på at alt er i orden - og tenke på andre ting.

Økonomi

Starvald har ingen egen myntenhet. Karavaneveien sørger for at det kommer inn både Malderiske verk og Ulymarske daler. Det er massevis av Malderiske verk i omløp, men etter frigjøringen foretrekker staten skatten betalt i Altheiske Alma. Dette byr på noen logistiske utfordringer.

Starvaldere om andre land og folk

Althea

Ses på med positive øyne, og mange særlig i overklassen har adoptert en del av deres filosofi. De mer politisk orienterte er dog bekymrede for hvor stor innflytelse de egentlig ønsker å yte over landet i fremtiden.

Malderia

Malderisk mynt bygde opp Starvald, og det huskes. Man synes gjerne synd på dem for at de ikke er nok bundet til jorden og derfor ilegger mer irrelevante kvaliteter så mye vekt - det trenger ofte å tas vare på.

Ulymar

Et land styrt av en overklasse som tradisjonelt sett er omflakkende er på ingen måte sett på som en spesielt god ide i Starvald. Selv om enkeltvandrere tas godt imot her som ellers i verden er Ulymar klart det av verdens tre stormakter innbyggerne stoler minst på.

Vilkafjord

Ekspansjonsønskene til naboen i vest er velkjente, og skepsisen deretter. Man håper at Altheas militærøvelse på grensen i år 19 e.S. skal stagge ekspansjonslysten. Handelen gjør dog at fjordinger er et ikke ukjent syn, og som folk går er de ikke verre enn noen andre.

Uder-Hopfen

Man hadde ikke mye kontakt med eller meninger om Uder-Hopfere før krigen i år 20 e.S. Dette har selvsagt ført til antipati mot den nye Fienden.

Ophrien

Har man ingen spesifikk mening om - selv om man sympatiserer med Ophrienernes motstand mot at et fremmed folk med helt andre skikker styrer over dem.

Andra Kesh

Ikke mange Kesharer har stukket snuten innom Starvald. De fleste Valdere vil se på mye av det disse driver med som ganske meningsløst.

Kiltan

For langt borte til at Starvaldere generelt har gjort seg opp noen mening. Skal ligne på Uder-Hopfere, som ikke taler til deres fordel.

Regionene

Starvald er delt inn i fem administrative regioner. De styres av landets høvedsfolk - høyadelen.

Skar

Høvedsmannen her er Bojan Skar. Mesteparten av regionen er bare jorder som supplerer byen Skar, og regionen er også Starvalds minste. Nærheten til hoffet gjør likevel at Høvedspersonen her har en viss innflytelse.

Hovedstaden i Starvald, med samme navn, ligger her. Det er først og fremst fordi den også gjorde det før Stjernefallet. Orvad ligger mer sentralt til og er både større og viktigere, mens Gullhavn er mer lukrativt - allikevel er det utenfor denne byen at Dronningens beskjedne festningsverk og hoff holder til. "Borgen" som den kalles ble bygget av barderne, som skjønte at stedet hadde stor symbolsk makt, og derfor befestet det for å hindre at en eller annen opprørsleder skulle utrope seg til "Star" og krones her. På grunn av beliggenheten er det også et yndet sted å få varer over fra Vilkafjord til Starvald og vice versa uten at adelen får skattlagt det. Skar er i grunn bare markant for to ting: sentralmakta og smugling. Begge setter heller liten pris på den andre.

Lyvin

Ligger øst for Skar. Byen Gullhavn ligger her. Orvad ligger også per definisjon innenfor regionen, men styrer stort sett seg selv. Høvedskvinnen her er Jarka Lyvin. Den eneste innsjøen av litt størrelse i Starvald, Lyvatn, ligger her. Det er en eminent kilde til sjømat for regionen, og det eksporteres også en del til Skar.

Ljosheim

Den nordøstlige regionen i landet. Høvedskvinnen her kaller seg Grevinne og har begynt å etterape Ciransk kultur. En av hennes nærmeste rådgivere er en Debanprest fra Kiltan. Den regionen som supplerer flest riddere til hæren. Høvedskvinnen her heter Zlata Ljosheim - og kaller seg Grevinne. Eneste vinproduserende region i Starvald, og har klart å frembringe en helt grei hvitvin. Inspirert av Høvedskvinnens levestandard er adelen her mindre praktisk orientert og mer skjermet enn i resten av landet.

Flint

Ligger sørvest i landet. Byen med samme navn ligger her. Lensherren er Mirca Flint. Som navnet tilsier er det en del steinutvinning i dette området. Det utvinnes jern i fjellene her.. Starvaldere mener folk blir mye preget av området de kommer fra, og folk fra byen Flint - der gruvedriften er sentrert - har rykte på seg for å være langsomme og humørløse, men stødige. De lokale synes ikke vitser rundt dette er spesielt morsomme, noe andre Starvaldere mener bare understreker poenget deres.

Sudervald

Den største regionen i Starvald. Ligger sørøst i landet. Høvedsmannen her, Radek Sudervald, har blant annet to bardiske lensherrer under seg - og ser ikke ut til å protestere på at disse kaller seg Jarler. Den mektigste av disse er Jarlen av Kalka.

Viktige byer og steder

Orvad

Orvad er den største handelsbyen i det vesle landet, og ligger ved brua over Skuggelva, på grensa til Vilkafjord. Flere ulike handelshus har etablert seg her, og de og karavaneveien er hovedgrunnen til at plassen har blitt en faktisk by. Rykter vil ha det til at 'Orvad' er en forkortelse for 'Orgons Vadested', og det er liten tvil om at Orgon Adalsteins handelsinteresser stod bak mange av pengene som blei investert i området både før og under felttoget. Visdommens Grøde ligger ikke så langt utenfor byen, ved karavaneveien.

Kalka

Med litt høyde og mye skog er Kalka et senter for tømmerhogst, og fløting ned elva til Orvad. Med den massive tømmerhogsten til Vilkafjord er ikke tømmer like lukrativt som før, og folket i Kalka har begynt å snuse på handel med Yl-Taran. Ryktet skal også ha det til at den lokale lensherren, en barder som kaller seg "Jarl" for området, bedriver alternative former for verdiinnhenting fra naboen. De over grensa er sånn sett gjennom barken og veden, siden mange Yl-Taranere vegrer seg for å be Althea om hjelp.

Gullhavn

Det ene stedet langs kysten til Innhavet der det er en større bosetning - og der handelsvarene kommer inn. Navnet er nok noe optimistisk, men det er ingen tvil om at det finnes de som bor her som tjener bra med penger. Byen var en fiskerby før Stjernefallet, og det er forstatt de som våger seg ut - men aldri langt fra land, for det hender det kommer Tåkebanker. Blodsoffer til vannet og bredden inngår selvfølgelig som en naturlig del av fiskernes rutine. Handelsfamilien Boijmans fra Uder-Hopfen har en handelspost her.

Se også