Skjoldregler

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Alle malderiske soldater får tatovert et skjold på høyrehånda (i det lille søkket mellom tommel og pekefinger, med spissen pekende ned mellom fingrene). På og rundt dette skjoldet får man markeringer som viser:

  • rang (hvis man er over menig)
  • de stedene man har vært stasjonert på/felttog man har deltatt i
  • gren (hvis man tilhører en annen gren enn infanteriet)

Tjenestetid

Alle får en smal strek tatovert på tvers av tommelen etter hvert fullførte år. Strekene starter nedenfor knokkelen på første tommelledd, og så jobber man seg nedover derfra. Skulle det mot formodning gå fullt, jobber man oppover også.

Fartstid.gif
Infanterist med tre års

innenrikstjeneste fullført

Rang

Befal får skråstreker på høyre side av skjoldet (nærmest tommelen)

Korporal.gif Sersjant.gif Forste.gif
Korporal: En strek Sersjant: To streker Førstesersjant: Tre streker

Offiserer får rette streker på høyre side av skjoldet (nærmest tommelen):

Andreloytnant.gif Loytnant.gif Kaptein.gif Kommandant.gif
Andreløytnant: En strek Løytnant: To streker Kaptein: Tre streker Kommandant: Tre streker

med en vannrett over

Steder/felttog

Innenriks.gif Lothbard-skjold.gif Fnyrer.gif Kiltan-skjold.gif
Innenriks- tjeneste:

En prikk midt i skjoldet

Felttoget mot Lothbard:

En prikk litt over skjoldet, sentrert

Fnyrefelttoget:

En prikk litt over skjoldet på venstre side

Kiltan:En prikk rett nedenfor spissen.

(Gjelder selv om man har hatt grensepost)

Trichaz-skjold.gif Kroam-skjold.gif Bikastin-skjold.gif Takeveteran-skjold.gif
Tri Chaz: En prikk et godt

stykke over skjoldet, sentrert

Kroamm: En liten prikk enda lenger

opp enn for Tri Chaz, på høyre side

Bikastin: Liten prikk, litegrann

over skjoldet, midt mellom midten og høyre hjørne

Tåkefronten:

Tåkesoldater får helt svartskravert skjold

Grener

Kavaleri-skjold.gif Kongsrytter-skjold.gif Speider-skjold.gif Marine-skjold.gif Vekter-skjold.gif
Kavaleriet: hestesko midt i skjoldet

(opp-ned omegategn)

Kongsryttere: to streker diagonalt over

hele skjoldet fra høyre hjørne og ned
mot venstre. Ingen stedsmarkeringer.

Speiderkorpset: En stilisert pil pekende skrått nedover mot venstre. Marine: to bølgestreker på tvers av

skjoldet, sentrert i skjoldet.
Ingen stedsmarkeringer.

Vekterkorpset: en vekt midt i skjoldet.

Ingen stedsmarkeringer;
de er pr. def. innenriks.

Folk fra de grenene som ikke har stedsmarkering, kan ha prikker om de har gjort noe annet før eller etter de hadde den tjenesten.

Kombinasjoner

For de fleste i kavaleri og infanteri vil det gjelde en kombo av tegnene. Et par eksempler:

Eksempel kav.gif Eksempel inf.gif Takeveteran-skjold.gif Takeveteran vervet.gif
Menig kavalerist som har hatt

innenrikstjeneste og vært med
på Fnyrefelttoget

Infanterisersjant som har hatt

innenrikstjeneste, vært i TriChaz
og på grensa ved Kiltan

Tåkesoldat som ble sendt til fronten

på første tur og ikke vervet seg igjen
(eller har hatt innenrikstjeneste siden)

Tåkeveteran som har vært stasjonert ved

Kiltan og har deltatt i Fnyrefelttoget