Quabal Cirhaana

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 4. sep. 2007 kl. 09:31 av Arnfinn (diskusjon | bidrag) (fjernet lenke)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Generell introduksjon

Quabal Cirhaana er det miljøet som den Kiltanske Adelen rekrutterer fra. Det sier seg selv at dette miljøet er snevert og drevet av en del forskjellige ambisjoner. Deltakelse i dette miljøet fordrer at du har gjort deg fortjent Adelens men også Kongens oppmerksomhet. De fleste nye medlemmer starter som vellykkede bønder, fiskere eller håndtverkere. Har du en årsproduksjon utover det forventede og ikke har fornærmet adelen over deg kan du få innpass i dette lukkede samfunnet.

Miljøet er ambisiøst. Med dette menes at det har et "driv" som ikke finnes andre steder i Kiltan. Klarer du, ved gjentatte tilfeller, å levere utover det forventede regnes man som en gitt del av miljøet og etterhvert kan du sverges inn og bli en Adelig. Innsvergelse er ikke et krav, men heller et tilbud til landets beste, etter at landets beste har vist seg i stand til også å føre seg høvisk.

Kongens oppmerksomhet er symbolsk. Realiteten er at det er Adelens oppmerksomhet man har oppnådd. Tolkningen er at du har fått Kongens oppmerksomhet gjennom en av Kongens nærmeste.

Adelighet eller nobilitet vil si arverett og eget land, men også mere ansvar. Man KAN miste tittel; såkalt Dementement dette fordrer at du ikke har levert til alles tilfredsstillelse, ikke ført deg høvisk eller ingorert en styggbot for mye.

De involverte

De aller fleste involverte ser seg selv som landets jetsettere, landets beste, men dette er offer for agiterte debatter i Kiltan. "Outsiderne" kan gjerne ha andre meninger. Etter at Fundamentet kom har dette miljøet blitt nødt til å se deler av sitt apparat svekkes. Allerede ett år etter Fundamentet kan man innenfor "kabalen" oppleve blatante brudd på loven, og aktiv lobbyisme for å fjerne loven i sin helhet.

Gjennom hele Kiltan finner du medlemmer av denne gruppen, og de aller fleste av dem liker å vise frem sin tilhørighet med farger og heraldikk. En god indikator på om en Kiltaner er med i "kabalen" er at han eller hun har valgt seg et fargesett og et familiesymbol.

I Kiltan kalles dette insignia. Et våpenskjold er egentlig ikke annet enn et gammelt Insignia. Mange av de unge i "kabalen" blir overivrige når de velger seg insignia. Dette vil si at de velger grelle skrikende farger, gjerne altfor mange farger og altfor avanserte symboler. Det har forekommet styggbot på insignia, noe som ofte har resultert i en revurdering av familiefargene.

Man kan ikke kalle Quabal Cirhaana en klubb, mest fordi det ikke er en struktur du kan melde deg inn eller ut av. Gruppen er ikke i den grad definert, men man kan fint kalle Quabal Cirhaana et miljø eller en gruppe. Individene innenfor dette miljøet nærer en viss enighet om at Syndikatisk styre og at Monarkiets suverenitet er eneste rette regjeringsform. Blant disse vil det være korrekt at en person eller liten gruppe har all makt, og at makten forvaltes etter eget forgodtbefinnende, være seg om gruppen har fortjent makten, kjøpt den eller stjålet den.

Hvem er "med" og hvem er "ikke med"?

  • Alle adelige er automatisk i miljøet.
  • Er du inngift i en adelig familie er du selvsagt også med, men har litt mer å bevise.
  • Alle barn av adelige er med, og vil få skolegang innenfor kabalen.
  • Dessuten finnes det et mindretall mennesker som har fått innpass i miljøet fordi de deler medlemmenes livssyn og meninger, eller hvis kabalen mener de fortjener en plass innenfor.

Hva er "med" i miljøet?

Innenfor kabalen finnes egne skoler og egne laug som har opplæring og instrukser som kun er tilgjengelig til de involverte. Skolegangen er som regel langt mer ekstensiv enn den magre skolegangen den generelle Kiltaner har, og enkelte fag kan ikke læres andre steder i Kiltan.

Quabal Cirhaana er ikke en nasjon i nasjonen, se den heller som en tett gruppe individ som bevisst stenger ute de som ikke kjenner kulturen innad. Gruppen er bunnløst trofast mot sin Konge og anser seg selv som de mest tiltrodde tjenere av monarkiet. Om dette er korrekt avhenger av hvilken monark man snakker med.

Det vil ikke være helt feil å kalle Quabal Cirhaana en kult, men det er definitivt ikke en kirke da de ikke har noen egen religiøs doktrine. De fleste er fortsatt Debantilbedere, med et tidvis slepent forhold til sin Sol.

Å forlate dette miljøet innebærer at du må bryte med et sosialt nettverk. Siden Quabal Cirhaana er meget selektive med hvem de omgås må en utbryter antakelig kutte kontakten med hele sitt sosiale nettverk. (Du kan ikke omgås hvem som helst!). Å forlate Quabal Cirhaana blir antakelig noe du gjør for resten av livet og denne avgjørelsen kan også påvirke dine etterkommere.

Organisasjonen godtar ingen annen sensur enn sin egen, og vil anse seg som hevet over loven som gjelder Borgerskapet. Innad i gruppen foregår egen justis og mange fundamentsbrudd blir aldri anmelt offentlig, men håndtert av kabalens egen justis. Straffen kan ofte være tøffere enn hva Kiltans offentlige tillater. Det Kiltanske Fundament er en dryg torn i siden på Quabal Cirhaana, og et regelsett kabalen adlyder kun hvis de blir tvunget til det. Wahlraaven har gjort det klart at også Adelen skal adlyde Fundamentet, men ...

Quabal Cirhaana er heller ingen ridderorden. Kiltan er full av små og store, gamle og nye ridderordener. Noen av disse er instituert av Adelige som et taktisk ledd i forsvaret av sitt adelshus eller Kiltan. Riddere som er organisert gjennom Adelen kalles "Heroisk jamfør Quabal Cirhaana". Gitt at de færreste av disse har sett reell strid etter Stjernefallet må man anse tittelen som unødvendig pompøs.

I det minste bør man ikke ha tvil om følgende: For et medlem av kabalen, vil du, som ikkemedlem alltid være mindre verdt, og kabalen forventer at du også aksepterer dette og handler deretter.

Terminologi

"Ung"
En som nylig har fått innpass i miljøet. Stort sett mindre enn 5 år, før man har fått selvsikkerheten på at man faktisk klarer å levere nok til å bli i miljøet. Noen ganger også beskrivende for en som har vært lenge i miljøet men fortsatt er like ivrig.
"Ufin"
Betegnelse på adelige uten sosiale antenner, eller som ikke behersker, eller bryr seg om skjønnhetsprinsippene i Kiltan og Quabal Cirhaana. Gjerne beskrivende for militær adel som ikke har gjennomgått (eller fulgt godt med i) kabalens leksjoner om dannelse. Blant de militære offiserene blir ofte betegnelsen båret med stolthet. De er gjerne stolte over å være adelige soldater "Se hva Kongen belønnet meg med!" og ofte stolte av ikke å tilhøre det forfinede adelsapparatet.
Men nettopp på grunn av disse "ufine" offiserene, som deres motvekt finner man blant offiserene også dem som best behersker Skjønnhet og Føring.
"Heroisk jamfør Quabal Cirhaana"
Termen indikerer kiltansk Adelighet gjennom en ridderorden godkjent av Debans Hånd eller Debans Munn.
Tittelen er alltid Ridder av III grad. Alle godkjente ridderordener i Kiltan har I grad som første grad. Antall grader under denne kan variere, men de fleste har 3 grader.
Med dette menes at vedkommende som regnes for "Heroisk" er beskytter av Kiltans Konge, Primus eller en av deres lakeier. Dette vil i de aller fleste tilfeller si at Ridderen er beskytter av Adelen. Flere adelshus har egne ridderordener, som fungerer som de fysiske beskyttere av deres hus, eller er høyere offiserer for Adelens hird.
Alle disse ridderordnene har Kongens segl.
Det finnes også Ridderordener som kjemper for en egen sak. Slike riddere er i utgangspunktet uavhengige men har vist styrke og samhold godt nok til å bli godkjent som Ridder av Konge eller Primus.
Til i dag har ingen Debanprest akseptert behov for fysisk forsvar. Grunnet sitt ikkevoldsprinsipp har Kirken aldri benyttet sin rett til å slå noen til Ridder.
"Nobel jamfør Quabal Cirhaana"
Dette innebærer et innpass i Kiltans Adel. I de aller fleste tilfeller betyr dette Marquis, Kaptein eller kanskje til og med Cantons grad.
Quabal Cirhaana har klare regler som må følges, samt krav som må fylles før man kalles en Nobel Kiltaner. En Nobel Kiltaners største fortrinn er at han eller hun, av en eller annen grunn fortjener Kongens oppmerksomhet. Dernest følger goder som arv og beskyttelse, lokal kunnskap og kjennskap til Adelens plan for området.
Dette til tross skal også den nye Noble oppfylle alle krav som nå blir satt. Lykkes vedkommende styrkes posisjonen og den Adeliges respekt vil stige. Dette er ingen lav terskel å krysse, livet kan være tøft for nye Adelige. Mange misslykkes og forsvinner ut av adelskabalen, men noen få leverer gode tall og får resultat av dette.
"Før"
En som godt vet hvordan å føre seg i sosiale lag. Betegnes en som aldri vippes av pinnen, en som kjenner heraldikk, og andre regler i bruk innen kabalens sosiale lag.
"Dementement"
En som har mistet sin adelsrett. De aller fleste Dementerte vil også bli fryst ut av Kabalen.

Se også