Nordavinden

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 22. jan. 2015 kl. 00:43 av Kristian (diskusjon | bidrag) (Ekstra kategori)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

De fleste som har Nordavinden i ryggen er krigere, eller på et eller annet vis knyttet opp mot krig, men det gjelder ikke alle. Det er en forholdsvis vanlig oppfatning blant folk som følger eller studerer Nordavinden at den er knyttet opp mot Drager, noen ganger helt spesifikt mot Sark.

Egenskaper som følger Nordavinden kan være:

  • ekstra styrke
  • raskere helbredelse av sår
  • evne til å spore andre
  • spesielt flink til å håndtere våpen
  • problemer med sinnemestring
  • grådighet
  • egen evne til å tenne opp ild
  • ekstra rask reaksjonsevne

Hiir Vargtanns verdensoppfatning

Dette er en beskrivelse av verden slik Hiir Vargtann, en av de første til å reise med nordavinden i ryggen, ser den.

Den gamle tiden da guder satte moralske stengsler for hvordan mennesker skal oppføre seg er forbi. De gamle gudene er borte eller maktesløse og mennesker står i større grad en før alene i verden. Men det er fortsatt krefter som kan hjelpe oss, om vi er sterke nok til å fortjene hjelpen. Magien ble borte med stjernefallet, men det finnes fortsatt krefter i verden. Man må bare være åpen for dem.

Når man reiser med nordavinden i ryggen, fylles en med en visshet og styrke man tidligere ikke har kjent til. Det å reise med en vind i ryggen er ikke noe man kan vise, men heller noe man vet. Styrken som nordavinden gir, fyller hele ens vesen og blir etter hvert en naturlig del av hvem man er. Ilden som brenner i magen gir styrke og kraft uansett hvor man drar.

Man føler et drag mot nord. Uansett hvor i verden man er, kjenner man alltid vinden fra nord som blåser over landet. Man føler seg sterkere når man kan sitte med ryggen mot nord. Da kjenner man varmen og styrken fra dragebålet i nord. Ingen steder kjennes dette bedre, enn på de mest øde og menneskeforlatte stedene. På fjelltoppene i Kastarundt eller på de åpne Fnyr-slettene kan man virkelig kjenne vindene og flammen blusser opp.

Når nordavinden griper tak i deg, vil livet bli ugjenkallelig forandret. Ilden som blir tent i magen driver deg frem på måter de som ikke følger vindene ikke kan forestille seg. Vinden har ingen bevissthet. Den er en ren vilje som driver de som følger den frem. Den fyller dem med styrke, retning og driv. Ilden brenner også bort usikkerhet og tvil. Følelser bobler fort over og impulser tar fort over. Den eneste måten å finne den virkelige friheten på, er å ikke tøyle sine følelser, men heller ri dem til de har løpt seg tomme.

Gavene som nordavinden kan gi er mange. Noen fylles av styrken til ti menn, noen blir stridsmenn uten like, mens andre kan la sitt syn ledes av vinden inn i åndenes verden. Når drageilden brenner vekk hinnen mellom denne og åndeverden avdekkes folks sanne natur og man kan se ting og steder slik de egentlig er. Vindene blåser alltid i åndeverden, og en som er virkelig begavet kan føle hvordan de blåser og tyde hvordan dette påvirker vår verden.

For de fire vindene blåser alltid, over alt, uansett. De påvirker valgene vi tar og alt rundt oss. Og bare de som kan føle hvor de blåser, og vet å ikke stritte i mot kan utrette store ting.

Hva betyr tegnene i den nye sirkelen?

Den nye sirkelen, som Trussel har gitt oss, er den viktigste kilden til å forstå verden slik den er. Den omfatter alt som skjer og alt som kan skje. Alt kan forklares av sirkelen, derfor er det så viktig å finne de manglende bitene av sirkelen. Løsningen på hvordan verden nå skal redde seg fra tåka er å finne i sirkelen. Den viser oss hvordan den magiske verden henger sammen og hvilke krefter som utfyller hverandre.

Spiralen

Senteret for sirkelen nå er tåka. Den største trusselen mot menneskeheten er tåka, den største frykten menneskene har er tåka. Alt som skjer i verden kretser i siste instans nå rundt tåka. Derfor står den i sentrum.

Elementene

De fire elementene Luft, Vann, Jord og Ild er de fremste vokterne mot tåka. De er de kraftigste tegnene i sirkelen, og de representerer hvordan vi kan påvirke verden rundt oss. Det er gjennom disse tegnene tåka kan stanses. Hvert tegn danner også spissen av en kile av sirkelen. Elementene er adskilt fra de andre tegnene i sirkelen og er i siste instans mer nøytrale virkemidler.

Løgn og Sannhet

Løgn og sannhet er en del av sirkelen og derfor viktig. Men de er heller ikke absolutte. De er verken adskilt eller fast plassert i sirkelen, som tyder på at de egentlig er det samme. De bare virker forskjellige avhengige av hvor du står. Noe som er absolutt sant for en kan være ren løgn for en annen. Dette er viktig å kjenne til, men må ikke ilegges for mye vekt.

Naturtegnene

Fisken, Planten, Dyret og Fuglen har beholdt mye av sine gamle betydninger. De står for den gamle verden og det som var. Fisken er hemmeligheter, uvitenhet og det glemte, planten står for kunnskap, ansvar og beskyttelse, dyret står for styrke, sanser og fruktbarhet og fuglen står for vidsyn, fokus og frihet.

Årstidene

I tillegg til å representere årenes løp og hver årstid står de fire årstidene for noe ukjent utover dette.

Vindretningene

De fire vindene er noen av de sterkeste tegnene i den nye sirkelen. De forankrer hvert ”hjørnet” av sirkelen, og danner grunnlag for de omkringliggende tegnene. Nordavinden står for frihet, makt, personlig styrke og stridskunst. Sønnavinden står for helbredelse, samhold og hjelpsomhet. Vestavinden står for beskyttelse og struktur. Østavinden står for nedbryting og uorden.

Mørket

Mørket er et primalt tegn. Det dekker den grunnleggende frykten i mennesket. Frykten for natten, frykten for rovdyr og frykten for eget liv. Den forbindes ofte med tåka, men er ikke i seg selv et tegn på tåka. Siden tåka fremkaller noe av denne eldgamle frykten, tror mange at de henger sammen. Men denne tåkefrykten er bare en form for frykt. Mørket står for dem alle. Mørket ligger i alle mennesker, både som en frykt som må overvinnes og et indre mørke som må mestres. Evnen til å skape frykt og de sider ved mennesker som er fryktinngytende omfattes av mørket.

Lyset

Lyset på sin side står for håp, selvtillit og åndelig styrke. De gamle idealene om lyset som det gode og mørket som det onde er ikke lengre gjeldene. Lyset står nå for de av menneskers egenskaper som er oppløftende og samlende.

Hvordan skal sirkelen leses?

Sirkelen kan nå deles inn i flere deler. Den indre sirkelen er elementene som beskytter mot tåka. Så kan sirkelen deles i 4 kiler deler, som består av tegn som står hverandre nære og er gjensidig avhengige av hverandre. Ild står øverst i den første kilen, med nordavinden, høst, fugl og et ukjent tegn under. Slik fortsetter det rundt sirkelen. Det er viktig å forstå disse sammenhengene i sirkelen, fordi de inneholder nøklene til å forstå verden.

Det er viktig at sirkelen ikke lenger har en ond og en god side. Ingen av tegnene er onde eller gode i seg selv, men representerer heller ting slik de er. Selv ikke tegnet for tåka er ondt. Ondt og godt er for usikre begrep og hører ikke hjemme i den nye sirkelen. Tegnene står heller ikke lenger i opposisjon. Der tegn ovenfor hverandre tidligere jobbet mot hverandre, har de nå en utfyllende funksjon. Østavinden, som står for nedbryting og uorden blir hele tiden bygget opp igjen av kreftene til Vestavinden, som står for orden og struktur. Denne orden blir igjen brutt ned, for å bli bygd opp på nytt.