Midtsommer i Starvald

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 6. jun. 2015 kl. 13:14 av Solveig R (diskusjon | bidrag)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Midtsommer-ritet er det viktigste årlige ritet i Starvald. Ritualet forteller myten om den første som kalte seg Star, en halvgud som kjempet, døde, stod opp igjen og giftet seg med Starvald. Myten om Starvalds Opprinnelse kan du lese her.

Bakgrunn

De viktigste ritene skjer ved horgene - spesielle steder som er knyttet direkte til Star, landets overhode. I perioder uten en Star er disse ritualene fortsatt viktig på lokal basis, men når noen først har tatt Star-navnet er de også sentrale for å bekrefte forbindelsen mellom herskeren og landet. Star er alltid en dronning, hun kan gifte seg fritt men man er likevel først og fremst gift med landet. Midtsommer ivaretar dette båndet.

I år 22 e.s. gikk et av ritene galt, og De Kloke mener dette har gjort at Star og landet ikke har fått den riktige forbindelsen. I tiden etter midtsommer har avlinger feilet, kalver vært dødfødte, og det ryktes om pestsyke. De Kloke er splittet i ulike spørsmål for første gang på så lenge noen kan huske, og tåke ser ut til å bli mer vanlig i landet.

Blant valdere verserer det flere teorier om hva som skal til for å rette opp balansen. Noen mener jorda trenger blodoffer for å styrke båndene igjen, og at dyreoffer ikke er godt nok. I den forbindelse ryktes det at Høstens døtre vokser i størrelse. Andre mener at Star ikke kan være rettmessig Star og at dette bevises av de dårlige kårene folk lever i nå. Atter andre mener valderne som folk har fjernet seg for mye fra jorda og forpliktelsene sine.
De Kloke er heller ikke enige seg i mellom. Selv om man alltid har vært vant til at de kan kjekle seg i mellom har de pleid å ha en felles front utad. Dette har forandret seg.

Midtsommerritualet

Ritualet holdes, og myten fortelles, tradisjonelt av den på stedet som har sterkest bånd til jorda hvor ritualet holdes. Ritet utføres ulikt ved de forskjellige horgene, alt etter som hva den lokale Kloke sier er best for jorda akkurat der og etter gammel tradisjon. Noen involverer en eller flere guder i ritet, eller messer i timesvis, mens andre steder er ikke dette nødvendig. Felles er likevel tilstedeværelsen av blod og en bekreftelse av ekteskapet mellom Star og land, samt at tredje og siste del av ritet alltid holdes natt til Midtsommer.

Gjennomføringen av ritet, og stemningen som etterstrebes, kan variere mye. Den gode valder tar selvsagt alltid ritualet på alvor, men mens det noen steder blir gjennomført av alvorlige mennesker i magikerkjortler og med innbitte ansikter, blir det andre steder gjennomført av feststemte, glade og berusede mennesker - og med ymse tilrop og tilhørende rølp fra publikum. Sommerritet er tross alt på mange måter årets høydepunkt.

Hvem deltar i ritualet

Oftest er det bare valdere som er med på ritet, men det er ingen regler som sier at utlendinger ikke kan delta. Det er jordeier som til syvende og sist har rett til å inkludere eller ekskludere noen fra ritualet. Man ekskluderer dog ikke valdere - både jordløse og jordbundne , barn og voksne er like velkomne - også om en hører til i en annen del av landet.

Oppbygningen av ritualet

Ritet er delt i tre: Beretningen om Slaget, Beretningen om Sviket og Beretningen om Oppstandelsen.

Fortelleren som er ritualleder samler folket rundt seg før han begynner å proklamere Myten om Starvalds Opprinnelse. Etter hvert som Fortelleren legger fram historien, ber han personer fra publikum trå inn på scenen og dramatisere de ulike karakterene. Disse dramatiseringene kan ofte bli både overtydelige og vulgære. Tradisjonelt sett er det den som først trår inn på scenen som tar rollen, og dette er det respekt for.

  • Mange steder er rollen som Stridskjempe klargjort på forhånd gjennom flere kappestrider i tiden før ritet gjennomføres. Kappestridene er populære, og følges ofte tett av en folkefest.
  • Selv om den ekte Star alltid er en kvinne, kan rollen i rititualetet like godt fylles av en mann. Han må da selvsagt iføres et plagg eller en parykk som helt tydelig identifiserer ham som kvinne.
  • Den Ydmyke i ritualet skal kles i gult - dette er den ENESTE gangen det er lov for en ikke-klok å bære denne fargen. Det er tradisjonelt knyttet både ære og en god porsjon frykt til rollen.

Eksempel

Her følger et eksempel på hvordan gangen i et midtsommerrituale kan være. Eksempelet er hentet fra et av horgene i provinsen Lyvin.

Del 1: Kappestrid og Slaget

På dagen tre dager før midtsommer holdes det kappestrider og styrkeprøver for å kåre årets Stridskjempe. På kvelden samme dag gjennomføres første del av ritet: Slaget. I dramatiseringen av kampen må Star sloss mot, og beseire Stridskjempen, og diverse smådemoner som forsøker å finte henne ut. Resten av forsamlingen deltar ved å dele seg inn i lag og heie på, og på den måten gi styrke til hver sin kjempende.

Del 2: Sviket

Kvelden etter Slaget spilles Sviket ut. Sviket viser historien om hvordan Star ble sveket av en av sine betrodde tjenere i det hun er i ferd med å la seg binde til landet. Star blør ut på marka og blodet hennes samles i en bolle. Bollen skal stå urørt fram til tredje del av ritet gjennomføres neste kveld.

Del 3: Oppstandelsen

Oppstandelsen er tema for tredje og siste del av ritet, som holdes kvelden før midtsommer. Det er denne delen av ritet som hvert år bekrefter båndet mellom Star, folket og Starvald.
I forsamlingen pekes det ut 13 personer som skal representere de tretten tegnene i den gamle magiske sirkelen. Rollen som Den Ydmyke peker ut ett av disse tegnene som Svikeren og forviser ham fra sirkelen. Deretter vekkes Star til livet ved at hun mates med sitt eget og landets blod.

Etter at Star er oppstanden og det magiske båndet til jorda på ny er bekreftet, er det folkefest.