Forskjell mellom versjoner av «Malderia»

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
m
Linje 10: Linje 10:
 
Malderia styres av en Marskalk, øverste leder for Landsrådet, som består av Skattmester, Utenrikskansler, Hærfører, Jordbrukskansler og Lovkansler.
 
Malderia styres av en Marskalk, øverste leder for Landsrådet, som består av Skattmester, Utenrikskansler, Hærfører, Jordbrukskansler og Lovkansler.
  
Marskalken velges av Regionsrådene. Kriterier er at vedkommnde har tjenestegjort som Forpakter og blir godkjent av Malris Sirkel.
+
Marskalken velges av Regionsrådene. Kriterier er at vedkommnde har tjenestegjort som Forpakter og blir godkjent av Malrids Sirkel.
  
 
Regionsrådene er forsamlinger i hver av Malderias fire regioner. Hvert råd er bygd opp litt forskjellig, men sammensatt av representanter fra de viktigste laug og stender i den regionen.  
 
Regionsrådene er forsamlinger i hver av Malderias fire regioner. Hvert råd er bygd opp litt forskjellig, men sammensatt av representanter fra de viktigste laug og stender i den regionen.  

Revisjonen fra 9. aug. 2006 kl. 09:13

Dette dokumentet gjelder før år 15 ER


Styre og stell i Malderia

Malderias fremste prinsipp er styre ved lov. Likevel finnes det ingen grunnlov i moderne forstand. Frem til Riften ble jo Malderia styrt av konger, og man hadde da ikke behov for å formalisere noe utover at Kongen har all makt, og delegerer denne. Etter Riften har utrykket Tronen betydd statsmakten i Malderia, spesielt Hoffet. Tronen ledes nå av Hoffmarskalk Eikaberg, som overtok da Tronregent Kaern trakk seg tilbake.

Styresett

Malderia styres av en Marskalk, øverste leder for Landsrådet, som består av Skattmester, Utenrikskansler, Hærfører, Jordbrukskansler og Lovkansler.

Marskalken velges av Regionsrådene. Kriterier er at vedkommnde har tjenestegjort som Forpakter og blir godkjent av Malrids Sirkel.

Regionsrådene er forsamlinger i hver av Malderias fire regioner. Hvert råd er bygd opp litt forskjellig, men sammensatt av representanter fra de viktigste laug og stender i den regionen. Regionsrådene kan bestemme over deler av pengebruken i sin region.

Forpaktere er øverste utøvende myndighet i regionene. De velges av Marskalken, med godkjenning av Regionsrådet.

Regioner i Malderia

To år etter samlingen ble Malderia delt opp i fire regioner, som ble gitt navn etter den største byen i hver av dem. Disse styres av Forpaktere, som igjen svarer direkte til Tronen.

Aphrin ligger lengst i sør. Styres av en krigshisser, noe som gjør folk litt nervøse. Aphrin grenser til Kiltan, som før Riften het Kiran og var Malderias erkefiende. Aphrin var tidligere ikke en malderisk by, men en bystat.

Berloc er den mest sammensatte av alle regionene. Byen Berloc er opprinnelig malderisk, men omtrent alt annet er "nytt". Her er altså opprinnelige malderiere i mindretall. Dette har gjort at enhetliggjøringen har gått veldig mye tregere her, og det kulturelle mangfoldet er større. Byen Berloc er blitt Malderias Kulturby nummer en.

Malderon, hovedstad og jordbruk. Helt klart den rikeste regionen, og også den med mest opprinnelig Malderia.

Chavra, som er regionen Arans hus ligger i, er den tynnest bebodde. Omtrent like tett bebodd som Nord-Sverige. Området var, med unntak av byen Chavra, ubebodd da Riften kom.

Rettsapparat

Rettsapparatet er en del av Tronen. Øverst i rettsystemet sitter altså Hoffmarskalken, selv om Tronregent Kaern fraskrev seg retten til å omgjøre domsavgjøreleser fra den øverste domstol, Storkollegiet.

Storkollegiet behandler viktige saker og enkelte ankesaker, omtrent som Høyesterett i Norge. Tidligere var Storkollegiet kun for adelsmenn. Stordommere utnevnes nå av Marskalken med godkjenning av Storkollegiet.

Under Storkollegiet finner en Dommere. De fleste av disse er fast postert på et sted, men enkelte reiser også rundt og foretar rettsaker og tvisteløsninger rundt på landsbygda. Dommere utnevnes av Marskalken for perioder på fire år om gangen. Alle Riddere av Malrids sirkel er Dommere på livstid.

Til å håndheve loven har Malderia et landsdekkende Vekterkorps, ledet av Vekterkommandanten.


Politisk kultur

Malderisk politikk er preget av korridorpolitikk blant de aller mektigste. Det aller meste løses på forskjellige kammers, de aller fleste av dem ved Hoffet i Malderon.

De aller fleste uenigheter mellom maktgrupper løses ved hestehandel. Ofte kan slike løsninger bli kompliserte byttehandler, med mange parter og flere ledd. Dette kalles Sirkelpolitikk i Malderia, og regnes for normaltilstand.

Videre er Malderia sterkt preget av forskjellige ”gutteklubber”. Resultatet er at disse igjen ansetter og forfremmer folk de kjenner og kan stole på. Når dette koples sammen med handelsfolkenes lange tradisjon for laug og å gi fordeler for familie, står man med et ganske tett nettverk av elite. Denne kulturen finnes helt ned på laveste nivå i det offentlige, og blir ikke regnet som korrupsjon, men fornuftig.

På grunn av Hærens fremstående plass ikke bare i Malderisk kultur, men også i økonomi og styresett, er militær bakgrunn en fordel på grensen til nødvendighet dersom man vil lykkes i malderisk politikk. Gjennom tjeneste i hæren, særlig som offiser, får man ikke bare et enormt kontaktnett. Skjoldtatoveringen man bærer for resten av livet er adgangstegn til veteranenes fellesskap, den største gutteklubben av alle. Det er også bevis på patriotisme og lojalitet og et bunnsolid utgangspunkt for en vennlig prat.
"Jaså, du var også i fnyr-felttoget? Hvilket kompani?"

Loven

Det sies at man kan skildre et samfunn ut fra hva slags justis det har. Her er noen av de viktigste Malderiske lover.

Tiden før riften

Det finnes en ingame tekst som beskriver Malderias nyere historie, spesielt knyttet opp mot Riften.

Malderia etter Riften

Se også