Løgnens Rike (Landet)

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 15. jul. 2006 kl. 21:32 av Kristian (diskusjon | bidrag) (Lovene)
Hopp til navigering Hopp til søk

Dato: Før Stjernefallet

Introduksjon

Inne i tåka som spredde seg over verden i årene før Stjernefallet fantes det et land kalt Løgnens Rike. Dette området var en dimensjon for seg selv, og var åsted for de mytiske hendelsene rundt Stjernefallet, og mange eldgamle mytiske helter og monstre vandret rundt der. Landområdene der hadde allerede gått gjennom forandringene resten av verden opplevde stjernefallsnatta, og både styre og religion i riket var annerledes enn i landene innbyggerne kom fra.

Fyrst Karinov, en demon under Sebks kontroll,regjerte i Løgnens Rike. Landet var delt inn i tre len styrt av heksedronninga Selena, magikeren Arnach og brødrene Falkenheim. Fyrstens vektere og hær av tåkebeist ble ledet av tåkeridderen Ikarov.

Det var bare fem 'guder' som var tillat å tilbe i Løgnens Rike: Fyrsten selv, Dragen, Slangen, Dommeren og Sebk.

Sjernefallsnatta spredde tåka seg over resten av verden, og Løgnens Rike ble en del av vår verden igjen. Kroam har i dag tatt inn de andre lenene.

Fyrst Karinovs lover

De gjeldene lover i Løgnens rike.

Den første lov
Disse er de eneste guder:
Salamanderen, Jordens gud
Dragen, Ilden og Solens gud
Slangen, Helbredelsens og sykdommens gud
Dommeren, Rettferdighetens gud
Karinov, Herskeren.

Den andre lov
Alle borgere av Løgnens Rike skal underkaste seg Fyrsten, lystre hans tjenere og delta på de daglige messer.

Den tredje lov
Du skal ikke drepe uten hans tillatelse.

Den fjerde lov
Du skal ikke dø uten hans tillatelse.

Den femte lov
Alver, Kyrtanere og andre underlegne raser har ingen rettigheter i Løgnens Rike.

Den sjette lov
Magi og riter skal kun gjøres med Hans tillatelse.

Den syvende lov
Hans lover skal ikke trekkes i tvil, fordi de er Hans.

Deres ærede fyrste
Vlademir Karinov

Om dimensjonen som på folkemunne kalles 'Løgnens Rike' (In-laivtekst Dato ca. år 3 FR)

En avhandling skrevet av den Malderiske akademikeren Splaktus Markantilian Trane.

Jeg har av parter som vil forbli anonyme blitt bedt om å skrive en avhandling om dette 'riket' vi alle har havnet i, grunnet min egen ekspertise på feltet.

Det man i utgangspunktet må være klar over er at vår verden på det minst komplekse nivå består av fire verdener. Jorden, som vi vandrer rundt på, er en halvkule som sammen med luften, som vi vandrer rundt i, danner en kule som er kjernen i virkeligheten. Rundt denne kulen svever solen og månen, som også hver for seg er en egen verden. I tillegg kan man på et annet oppfattelsesnivå operere med fire verdener til, som er av en betraktelig mindre fysisk art. Det er mulig å reise gjennom alle disse åtte verdenene, selv om det ovehodet ikke er hverken enkelt eller ønskelig å besøke dem alle. Den metafysiske begrepssirkel inneholder i tillegg fem punkter som jeg velger å kalle tilstander, selv om mange argumenterer for at disse også er verdener.

De tretten punkter som er inkludert i dette systemet inkluderer alt som finnes. Alt som er, har vært og kommer til å bli har sin plass under et av de tretten punktene. Det er derfor naturlig å begynne med dette systemet hvis man håper å finne ut hva 'Løgnens Rike' egentlig er. Begrepet løgn har selvfølgelig sin plass i systemet, men det som kompliserer bildet litt, er at løgn hører hjemme blant begreper som materialisme, egoisme, håndtverk og så videre. Og disse hører innunder det punktet som tilsvarer jorden. Den enkle konklusjonen utfra begrepssirkelen er derfor: Løgnens Rike er på jorden. Problemet er at dette overhodet ikke stemmer overens med fakta.

Fordi dimensjonen ikke er på jorden, kan den heller ikke være i luften, ettersom disse to verdener er uløselig knyttet sammen. Og i og med at det er mulig å observere både solen og månen fra denne dimensjonen, befinner vi oss heller ikke i gudenes eller demonenes verdener. Det er heller ingen unormal konsentrasjon av noen av de fire elementene her, så det er naturlig å anta at vi heller ikke befinner oss i ildens eller vannets dimensjon.

Den logiske konklusjonen må derfor bli, ettersom begrepssirkelen omfatter alle tenkelige verdener, at tittelen "Løgnens Rike" rett og slett er en løgn, og at riket egentlig hører hjemme under et av de andre punktene i sirkelen. La oss se på hva som kjennetegner denne dimensjonen, og hvordan man best kan kategorisere den.

Det som slår meg som det typiske av de fysiske særtrekkene i denne verden, er tåken. Den omkranser hele dimensjonen og markerer både inngangen til riket og det fåfengte håpet om en utgang. På det psykiske plan er det hovedsaklig frykt, hjelpeløshet og undertrykkelse som preger både dimensjonen som sådan og de som bor her. Alle disse begrepene er knyttet til den delen av den metafysiske begrepssirkel som kalles "Mørket". Folketro forteller oss også at Ebdek, "Mørkets Herre", hersker over alt skrømt og andre raser som ennå ikke har blitt vitenskapelig kartlagt. Disse er det mange av i Løgnens Rike. Her er det åpenbart en sammenheng. Her kan det også, hvis man nok en gang vender oppmerksomheten mot folketroen, finnes en forklaring på navnet menigmann har satt på dimensjonen.

I de deler av verden der døgnet først ble inndelt i stunder, faller Løgnens stund i skumringen. Skumringen er etter folketroen da Ebdek er sterkest. Han sies å kunne ta enhver skikkelse i denne stunden, og at man ikke skal stole på noe eller noen. Det må sies at Løgnens Rike er et ideelt sted for en entitet som Ebdek, hvis han da eksisterer som en tenkende skikkelse.

Hvis man går ut fra at Ebdek eksisterer som mer enn et begrep, og at han liker å undertrykke og bli fryktet slik folketroen sier at han gjør, er det ikke urimelig å anta at han har trukket oss inn i sin verden for å tjene hans lyster. Det finnes også nyere vitenskapelige analyser av selve Mørkets vesen som styrker denne teorien.

Hvilket formål denne dimensjonen tjener er forløpig uvisst, og ikke en diskusjon jeg akter å starte her og nå. Min konklusjon blir derfor at Løgnens Rike er en del av Mørket som har blitt formet i Jordens bilde, og dermed er en slags mellomting mellom disse to verdener.

Se også