Kroam - sosiologi, geografi og litt til

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: denne artikkelen vil være under arbeid en god stund, her samles små detaljer som ikke passer inn andre steder (Om merking av sider)


Geografi

Kroam ligger lengst mot nord av landene i den kjente verden. Lenger nord er det bare Tåke og tomme sletter. I området mellom Kroam og det nærmeste siviliserte området TriChaz, er det ubeboelig, udyrkelig steppelandskap. Det tar 40 dager å krysse disse steppene til fots.

Like etter stjernefallet bodde det ca 25.000 mennesker i Kroam. I tillegg til folk som har sine forfedre i Kroam gjennom mange generasjoner, finnes det mange folk som endte i Kroam etter å ha gått gjennom Tåka. De kommer fra mange forskjellige kulturer. Kroam er derfor er mangfoldig samfunn, som preges av stor toleranse. Litt for stor, vil enkelte hevde.


Byen

Kroam har bare én by, den ligger på en liten høyde. Øverst ligger Slottet, landets høysete, som også huser Akademiet, landets utdannings og forskningsinstitusjon. Nedenfor og rundt i en halvsirkel ligger byen, som til slutt omkranses av bymuren. Bak ligger fjell og skoger.

Kroam by ligger ganske langt inn i landet mot tåkeveggen, men er ikke siste bebyggelse før tåkeveggen.


Viktige steder

Omtrent midt i landet ligger Haljenes vann. Dette vannet sies å helbrede. Her ved ligger også rosens grav og Nummer 4, vertshuset der "alt" skjedde ved stjernefallet.

En øy i Haljenes vann heter Novaia Kyrth. Her fant Kyrthanim fred i Løgnens Rike. Her skjulte de Skjebnetvillingene for at Sannheten skulle gjennoppstå. Det var her Tuisa Mir fikk Calen Talori til å forstå at han ikke lenger kunne søke Kyrth.

Slottet i Kroam huser også akademiet. Her er det tillat for alle å studere. De som er fra ikke velstående familier får studere mot pliktarbeide tilsvarende den tiden de har studert. Denne ordningen sørger for at det finnes lærere på landsbygda og alle i landet får lese, skrive og regneopplæring.


Sosiologi

Makten

Kroam har på ingen måte demokrati. Her er det Monarka som styrer. Hun har en rekke rådgivere og setter ned råd for å utrede saker, men alle avgjørelser tas av Amarie selv. Landet er såpass lite at det ikke har vært behov for å dele det i regioner. Alt styres fra slottet. Livgarden er Monarkas øyne og ører. Rådene ledes vanligvis av en Kommisaria som er utpekt av Monarka Amarie.


Samfunnslagene: Bønder, Handelsstand og Akademia

Bønder

Bøndene utgjør helt klart flertallet i Kroam. De fleste bor i bygdestrøk. Noen få steder har det oppstått landsbyer. Særlig i området der folk fra Trichaz bosatte seg.


Handelsstand

Kroams handel foregår mest innad i landet, og handelsstanden er ikke stor. TriChaz er den viktigste handelspartneren. Det eksporteres tømmer og importeres metall fra TriChaz.


Akademia

Akademikerene er den standen med høyest status i Kroam. De aller fleste lærerinnene ved Akademiet innehar flere funksjoner, som forsker, embetskvinner eller monarkas rådgivere. Alle høyere posisjoner i akademia er besatt av kvinner.


Juss

Det er kun kvinner som har arverett og eiendomsrett i Kroam. Menn eier kun peronlige effekter som klær eller lignende.

Om en kvinne dør før sin mann er det kotyme at kvinnens søster tar ansvaret og sørger for enkemannen. Ofte gifter hun seg med ham. Dersom den avdøde kvinnen ikke har døtre er søsteren næmeste arving. Om det ikke finnes kvinner i arverekken vil dødsboet bli forvaltet av staten intill enkemannen dør eller giftes på nytt. Dersom det finnes guttebarn etter den avdøde kvinnen vil boet forvaltes til de er gift.

Ved skilsmisse er det kvinnen som i henhold til loven beholder alt. Selv gaver, som smykker hun har gitt sin mann, har hun rett til å ta med seg, men gjør det skjeldent.

Det er ikke verneplikt i Kroam. Til nå har det ikke vært et problem i og med at den malderiske hær har hatt en avdeling på ca 500 mann stående ved tåkeveggen. Nå etter at de malderiske styrkene er trukket ut er det sterke krefter blandt de konservative som taler for å innføre verneplikt for unge enslige menn som har nådd myndighetsalder. Dette lovendringsforslaget har møtt noe motstand og det kan se ut til at det vil ta litt tid før det blir virkelighet.

I dag er det mulig å sende sine sønner til fronten som skatt til staten. I mangel av alternativer er det mange som gjør det.

Små sosiale detaljer

Det er et underskudd på menn i Kroam. Dette ble også forsterket av flyttingen fra Trichaz. Tusener av mennesker ble eskortert fra Trichaz av malderisk soldater. Kroam tok dem imot. Her var det mat og plass. Blandt de som kom var det stor overvekt av kvinner og barn

Flørt er regnet som uskyldig. Det er kvinnene som har initiativet og styrer hvor langt det skal gå. Å flørte med en gift mann kan gjøres som et kopliment, men da er det svert tidsavgrenset. Ellers er det ansett som dårlig folkeskikk å flørte med gifte menn, ugifte menn er derimot fritt vilt. Det er også dårlig folkeskikk å flrte med andre menn når din mann er tilstede. En kvinne som flørter med en annen kvinne er derimot noe helt annet og ikke noe en mann kan føle seg forsmådd over.

Dersom en mann er eldre enn sin kone, jo større aldersforskjellen er jo mer sannsynlig er det at ekteskapet er basert på kjærlighet.

Et “udøpt” barn er ikke inkludert i samfunnet og dermed ikke regnet som et helt levende menneske. Derfor er det for noen ikke verre å sette ut et udøpt guttebarn som offer til tåka enn en hanekylling.

Det er et stort nederlag når en mor ikke selv kan amme sine barn.

Litt til

Ryktebørsen

Det jobber hekser i skjul på slottet

Dronningen skal gifte seg med en vandrer fra Ulymar.

Ridder Lucas snakker med Tåka

Nona har reist på grunn av en uenighet med Dronningen

Nona skal skaffe tronarving

En bonde nord i landet har solgt sjelen sin til Eberyok og lært magi

Se også:

Kroam

Hvordan spille Kroamitt

Akademiet i Kroam

Monarkas livgarde

Mote i Kroam

Det egentlige onde