Kroam - sosiologi, geografi og litt til

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Bidra gjerne til artikkelen, men vær forberedt på at større forandringer kan finne sted. Se historikken for detaljer. (Om merking av sider)


Geografi

Kroam ligger lengst mot nord av landene i den kjente verden. Lenger nord er det bare Tåke og tomme sletter. I området mellom Kroam og det nærmeste siviliserte området TriChaz, er det ubeboelig, udyrkelig steppelandskap. Det tar tre uker å krysse disse steppene til fots.

Like etter stjernefallet bodde det ca 25.000 mennesker i Kroam. I tillegg til folk som har sine forfedre i Kroam gjennom mange generasjoner, finnes det mange folk som endte i Kroam etter å ha gått gjennom Tåka. De kommer fra mange forskjellige kulturer. Kroam er derfor er mangfoldig samfunn, som preges av stor toleranse. Litt for stor, vil enkelte hevde.


Byen

Kroam har bare én by, den ligger på en liten høyde. Øverst ligger Slottet, landets høysete, som også huser Akademiet, landets utdannings og forskningsinstitusjon. Nedenfor og rundt i en halvsirkel ligger byen, som til slutt omkranses av bymuren. Bak ligger fjell og skoger.

Kroam by ligger ganske langt inn i landet mot tåkeveggen, men er ikke siste bebyggelse før tåkeveggen.


Viktige steder

Omtrent midt i landet ligger Haljenes vann. Dette vannet sies å helbrede. Her ved ligger også rosens grav og Nummer 4, vertshuset der "alt" skjedde ved stjernefallet.

En øy i Haljenes vann heter Novaia Kyrth. Her fant Kyrthanim fred i Løgnens Rike. Her skjulte de Skjebnetvillingene for at Sannheten skulle gjennoppstå. Det var her Tuisa Mir fikk Calen Talori til å forstå at han ikke lenger kunne søke Kyrth.

Slottet i Kroam huser også akademiet. Her er det tillat for alle å studere. De som er fra ikke velstående familier får studere mot pliktarbeide tilsvarende den tiden de har studert. Denne ordningen sørger for at det finnes lærere på landsbygda og alle i landet får lese, skrive og regneopplæring.


Sosiologi

Makten

Kroam har på ingen måte demokrati. Her er det Monarka som styrer. Hun har en rekke rådgivere og setter ned råd for å utrede saker, men alle avgjørelser tas av Amarie selv. Landet er såpass lite at det ikke har vært behov for å dele det i regioner. Alt styres fra slottet. Livgarden er Monarkas øyne og ører. Rådene ledes vanligvis av en Kommisaria som er utpekt av Monarka Amarie.


Samfunnslagene: Bønder, Handelsstand og Akademia

Bønder

Bøndene utgjør helt klart flertallet i Kroam. De fleste bor i bygdestrøk. Noen få steder har det oppstått landsbyer. Særlig i området der folk fra Trichaz bosatte seg.


Handelsstand

Kroams handel foregår mest innad i landet, og handelsstanden er ikke stor. TriChaz er den viktigste handelspartneren. Det eksporteres tømmer og importeres metall fra TriChaz.


Akademia

Akademikerene er den standen med høyest status i Kroam. De aller fleste lærerinnene ved Akademiet innehar flere funksjoner, som forsker, embetskvinner eller monarkas rådgivere. Alle høyere posisjoner i akademia er besatt av kvinner.


Kjønnsrollenes verdifundament

I Kroam er kvinner overlegne menn. De har høyere status enn menn i kraft av at de er kvinner. Det å skape liv, altså føde barn er høystatus, mens fysisk tungt arbeid er lavstatus. Menn er fysisk sterkere og tydelig skapt for fysisk arbeid. Kvinner er smartere, skapt for å lede og å ta ansvar.

.

Ekteskap

Menn oppdras til oppofrelse for sin familie, til å dyrke sine fysiske atributter og til å jobbe hard. En mann er fostret til å føle stolthet over å bli valgt av en kvinne. Hvis han blir valgt til et ekteskap, vil hennes rikdom og sosiale status avspeiles på ham. Å bli valgt som elsker er ikke like bra som å bli valgt som ektemann, men det er en sjanse til å klatre i hierarkiet. Mange Kroamitter ser ekteskapet som en økonomisk enhet, og ikke nødvendigvis som en følelsesbasert affære. En kvinne kan velge å gifte seg av kjærlighet, men som oftes for å skaffe avkom gode oppvekstvilkår. Kvinnene ser imidlertid ikke alltid hensikten med å gifte seg, og foretrekker et samliv med en annen kvinne.

Kvinner og menn samarbeider for å skape og ta vare på verdier som kvinnene trer inn i ekteskapet med. Statusforskjellene er mindre tydelige jo lavere på rangstigen kvinnen befinner seg, mens forskjellene er markerte og tydelige høyt oppe i hierarkiet.

Rike og mektige kvinner smykker seg gjerne med sterke og stolte menn, disse betegnes som trofé menn. Kvinnene vil sørge for at disse mennene tar seg best mulig ut både med smykker og klær. En mentalt og fysisk sterk mann krever en kløktig kvinne. Det er kvinnen som har ansvaret for introduksjon og konversajon. I en sosial sammenheng men menn tilstede, er kvinnene ansvarlige for å vinkle samtaler slik at disse også vil være interessante også for mennene.

Utenomekteskapelige kjærlighetsforhold er ikke uvanlig. Det sees som mer høyverdig å ha et kjærlighetsforhold til en kvinne enn en mann, samme hvilket kjønn man er.


Juss

Det er kun kvinner som har arverett og eiendomsrett i Kroam. Menn eier kun peronlige effekter som klær eller lignende.

Om en kvinne dør før sin mann er det kotyme at kvinnens søster tar ansvaret og sørger for enkemannen. Ofte gifter hun seg med ham. Dersom den avdøde kvinnen ikke har døtre er søsteren næmeste arving. Om det ikke finnes kvinner i arverekken vil dødsboet bli forvaltet av staten intill enkemannen dør eller giftes på nytt. Dersom det finnes guttebarn etter den avdøde kvinnen vil boet forvaltes til de er gift.

Ved skilsmisse er det kvinnen som beholder alt. Selv gaver, som smykker hun har gitt sin mann, har hun rett til å beholde.

Lovverket i Kroam er svert likt Malderisk lov. Dette kommer av at Ridder Lukas av Malrids sirkel tjente æresgjeld til Monarka etter Stjernefallet. Han satt i 18 år som Amaries nærmeste rådgiver og var aktivt med å skrive lovverket.


Skikk og bruk

hilse skikker what to do, or not


Sosiale kuriositeter

Kvinner har egne sosiale arenaer der menn er utelukket, som gir kvinnene store kontaktnett. En “salong” er den intellektuelle arenaen som danner grunnlag for dype vennskap og diskusjoner om alt fra politikk til kunst og litteratur. Her er det noen som inviterer og i andre omgang besøker. Det er vanlig i sosieteten og arrangeres med jevne mellomrom.

Det er et underskudd på menn i Kroam. Dette ble også forsterket av flyttingen fra Trichaz. Tusener av mennesker ble eskortert fra Trichaz av malderisk soldater. Kroam tok dem imot. Her var det mat og plass. Blandt de som kom var det stor overvekt av kvinner og barn

Et “udøpt” barn er ikke inkludert i samfunnet og dermed ikke regnet som et helt levende menneske. Derfor er det for noen ikke verre å sette ut et udøpt guttebarn som offer til tåka enn en hanekylling.

En ting jeg alltid har tenkt att de konservative skal stå for er mannlig verneplikt. FOR MENN UTEN VERGE. Ett maktmiddel, helt enkelt.
Toe the line or get a spear..
Tenkte nermest att det finnes en kommite med kommisaria, som man kan legge frem sin sak..om hvorfor just denne mannen skal få vente med verneplikta..

Litt til

Ryktebørsen

Det jobber hekser i skjul på slottet

Dronningen skal gifte seg med en vandrer fra Ulymar.

Ridder Lucas snakker med Tåka

Nona har reist på grunn av en uenighet med Dronningen

Nona skal skaffe tronarving

En bonde nord i landet har solgt sjelen sin til Eberyok og lært magi

Se også:

Kroam

Hvordan spille Kroamitt

Akademiet i Kroam

Monarkas livgarde

Mote i Kroam

Det egentlige onde