Forskjell mellom versjoner av «Kroam - sosiologi, geografi og litt til»

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
m (språkvask)
 
(46 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{under arbeid}}
+
{{under arbeid|denne artikkelen vil være under arbeid en god stund, her samles små detaljer som ikke passer inn andre steder}}
  
  
 
=Geografi=
 
=Geografi=
  
[[Kroam]] ligger lengst mot nord av landene i den kjente verden. Lenger nord er det bare Tåke og tomme sletter. I området mellom Kroam og det nærmeste siviliserte området [[TriChaz]], er det ubeboelig, udyrkelig steppelandskap. Det tar tre uker å krysse disse steppene til fots.
+
[[Kroam]] ligger lengst mot nord av landene i den kjente verden. Lenger nord er det bare Tåke og tomme sletter. I området mellom Kroam og det nærmeste siviliserte området [[TriChaz]], er det ubeboelig, udyrkelig steppelandskap. Det tar 40 dager å krysse disse steppene til fots.
  
 
Like etter stjernefallet bodde det ca 25.000 mennesker i Kroam. I tillegg til folk som har sine forfedre i Kroam gjennom mange generasjoner, finnes det mange folk som endte i Kroam etter å ha gått gjennom Tåka. De kommer fra mange forskjellige kulturer. Kroam er derfor er mangfoldig samfunn, som preges av stor toleranse. Litt for stor, vil enkelte hevde.
 
Like etter stjernefallet bodde det ca 25.000 mennesker i Kroam. I tillegg til folk som har sine forfedre i Kroam gjennom mange generasjoner, finnes det mange folk som endte i Kroam etter å ha gått gjennom Tåka. De kommer fra mange forskjellige kulturer. Kroam er derfor er mangfoldig samfunn, som preges av stor toleranse. Litt for stor, vil enkelte hevde.
Linje 20: Linje 20:
 
Omtrent midt i landet ligger Haljenes vann. Dette vannet sies å helbrede. Her ved ligger også [[rosens grav]] og [[Nummer 4]], vertshuset der "alt" skjedde ved stjernefallet.
 
Omtrent midt i landet ligger Haljenes vann. Dette vannet sies å helbrede. Her ved ligger også [[rosens grav]] og [[Nummer 4]], vertshuset der "alt" skjedde ved stjernefallet.
  
En øy i Haljenes vann heter [[Novaia Kyrth]]. Her fant Kyrthanim fred i Løgnens Rike. Her skjulte de [[Skjebnetvillingene]] for at Sannheten skulle gjennoppstå. Det var her [[Tuisa Mir]] fikk [[Calen Talori]] til å forstå at han ikke lenger kunne søke [[Kyrth]].
+
En øy i Haljenes vann heter [[Novao Kyrth]]. Her fant Kyrthanim fred i Løgnens Rike. Her skjulte de [[Skjebnetvillingene]] for at Sannheten skulle gjennoppstå. Det var her [[Tuisa Mir]] fikk [[Calen Talori]] til å forstå at han ikke lenger kunne søke [[Kyrth]].
 
 
Slottet i Kroam huser også akademiet. Her er det tillat for alle å studere. De som er fra ikke velstående familier får studere mot pliktarbeide tilsvarende den tiden de har studert. Denne ordningen sørger for at det finnes lærere på landsbygda og alle i landet får lese, skrive og regneopplæring.
 
  
 +
Slottet i Kroam huser også akademiet. Her er det tillatt for alle å studere. De som er fra ikke velstående familier får studere mot pliktarbeide tilsvarende den tiden de har studert. Denne ordningen sørger for at det finnes lærere på landsbygda og alle i landet får lese, skrive og regneopplæring.
  
 
=Sosiologi=
 
=Sosiologi=
Linje 29: Linje 28:
 
==Makten==
 
==Makten==
  
Kroam har på ingen måte demokrati. Her er det Monarka som styrer. Hun har en rekke rådgivere og setter ned råd for å utrede saker, men alle avgjørelser tas av Amarie selv. Landet er såpass lite at det ikke har vært behov for å dele det i regioner. Alt styres fra slottet. [[Monarkas livgarde|Livgarden]] er Monarkas øyne og ører. Rådene ledes vanligvis av en Kommisaria som er utpekt av Monarka Amarie.
+
Kroam har på ingen måte demokrati. Her er det Monarka som styrer. Hun har en rekke rådgivere og setter ned råd for å utrede saker, men alle avgjørelser tas av Nerissa selv.Rådene ledes vanligvis av en Kommisaria som er utpekt av Monarka. Landet er såpass lite at det ikke har vært behov for å dele det i regioner. Alt styres fra slottet. [[Monarkas livgarde|Livgarden]] er Monarkas øyne og ører.  
+
 
 +
år 200-0 Monarka Selena, Heksedronningen
 +
 
 +
år 0-19 Monarka Amarie
 +
 
 +
år 19- d.d. Monarka Nerissa Oktavia
  
 
==Samfunnslagene: Bønder, Handelsstand og Akademia==
 
==Samfunnslagene: Bønder, Handelsstand og Akademia==
Linje 36: Linje 40:
 
===Bønder===
 
===Bønder===
  
Bøndene utgjør helt klart flertallet i Kroam. De fleste bor i bygdestrøk. Noen få steder har det oppstått landsbyer. Særlig i området der folk fra [[Trichaz]] bosatte seg.
+
Bøndene utgjør helt klart flertallet i Kroam. De fleste bor i bygdestrøk. Mange steder har det oppstått landsbyer, for å lettere værne seg mot skrømt. Særlig i området der folk fra [[Trichaz]] bosatte seg.
 +
 
 +
===Handelsstand===
 +
 
 +
[[Kroam]]s handel foregår mest innad i landet, og handelsstanden er ikke stor. Likevel har de et fullt oppegående og effektivt laugsystem. [[TriChaz]] er den viktigste handelspartneren. Det eksporteres tømmer og importeres sølv og gull fra TriChaz, Eksotiske varer fra Zantropia og noe ull, tau og tekniske inretninger fra Andhra Kesh. Det handles i alle slags valuta, men Kroam dukater og khesiske messingmynter er vanligs. Se forøvrig [[Pengesystemet i Kroam]]
 +
 
 +
===Akademia===
 +
 
 +
Akademikerene er den standen med høyest status i Kroam. De aller fleste ansatte ved Akademiet innehar flere funksjoner, som lærerinner, forsker, embetskvinner eller monarkas rådgivere. Alle høyere posisjoner i akademia er besatt av kvinner.
 +
 
 +
Øverste leder av Akademiet er Rektora. For tiden er det [[Professora Aloria Irmgard|Aloria Irmgard]]
 +
 
 +
Under henne finner man professoraene. De er forskningsledere og har ansvaret for daglig drift av de forskjellige avdelingene. Blandt disse finnes det heller ingen menn.
 +
 
 +
Magistraene er de vanlige ansatte ved Akademiet. Noen få menn har stilling som Magistra, men disse blir ikke tatt alvorlig og må jobbe tre ganger så hardt som kvinnenene for å få noe som helst gehør for sine ideer.
 +
 
 +
==Juss==
 +
 
 +
Det er kun kvinner som har arverett og eiendomsrett i Kroam. Menn eier kun peronlige effekter som klær eller lignende.
 +
 
 +
Om en kvinne dør før sin mann er det kotyme at kvinnens søster tar ansvaret og sørger for enkemannen. Ofte gifter hun seg med ham. Dersom den avdøde kvinnen ikke har døtre er søsteren næmeste arving. Om det ikke finnes kvinner i arverekken vil dødsboet bli forvaltet av staten intill enkemannen dør eller giftes på nytt. Dersom det finnes guttebarn etter den avdøde kvinnen vil boet forvaltes til de er gift. 
 +
 
 +
Ved skilsmisse er det kvinnen som i henhold til loven beholder alt. Selv gaver, som smykker hun har gitt sin mann, har hun rett til å ta med seg, men gjør det skjeldent.
 +
 
 +
Kriminaliteten i Kroam er relativ lav, men det foregår mye i smug. Folk forsvinner, prominente personer utpresses, svindles og ranes. Hemmeligheter stjeles og selges. Det ryktes om at et gammelt, hemmelig søsterskap kjent som [[Matriarkatet]], står bak det hele. (en slags mafia og spionsyndikat i ett) Alle har hørt legendene om dem, og vokter seg vel for å havne i veien for dem...
  
 +
==Militæret==
  
===Handelsstand===
+
Det er ikke verneplikt i Kroam. Til nå har det ikke vært et problem i og med at den malderiske hær har hatt en avdeling på ca 500 mann stående ved tåkeveggen. Nå etter at de malderiske styrkene er trukket ut er det sterke krefter blandt de konservative som taler for å innføre verneplikt for unge enslige menn som har nådd myndighetsalder. Dette lovendringsforslaget har møtt noe motstand og det kan se ut til at det vil ta litt tid før det blir virkelighet.
  
[[Kroam]]s handel foregår mest innad i landet, og handelsstanden er ikke stor. [[TriChaz]] er den viktigste handelspartneren. Det eksporteres tømmer og importeres metall fra TriChaz.  
+
I dag er det mulig å sende sine sønner til fronten som skatt til staten. I mangel av alternativer er det mange som gjør det.
  
 +
Det nye Kroamittiske militæret er bygget opp etter modell av [[Den malderiske hær]], med noen små unntak. De aller fleste av offiserene er kvinner, og flere av dem har bakgrunn i [[Monarkas livgarde]]. Hæren består av :
 +
 +
*'''Monarkas livgarde:'''
 +
Den øverste og mest prestisjetunge avdelingen (antall ukjent)
 +
Passer på Monarka og Hoffet, samt fungerer som etteretning og generalstab. Les mer på [[Monarkas livgarde]].
  
===Akademia===
+
*'''Grensekorpset:'''
 +
Den største delen av hæren (600 soldater), som vokter alle grensene og tåkeveggen. Skjoldene rullerer på å tjenestegjøre ved grensen og ved veggen, for å sørge for at det hele tiden er friske folk ved tåkeveggen.
 +
Også kalt "Veggen" ellet "Tåkeveggkorpset"
  
Akademikerene er den standen med høyest status i Kroam. De aller fleste lærerinnene ved Akademiet innehar flere funksjoner, som forsker, embetskvinner eller monarkas rådgivere. Alle høyere posisjoner i akademia er besatt av kvinner.
+
*'''Rytterkorpset:'''
 +
Soldater med hester, (120 ryttere) som er mobile og patruljerer veiene i Kroam, samt et lite stykke mot Trichaz. Fungerer også som en innsatstyrke der det måtte trenges.
  
==Kjønnsrollenes verdifundament==
+
*'''Vekterkorpset:'''
 +
Sørger for lov og orden i byene (300 vektere)
  
I Kroam er kvinner overlegne menn. De har høyere status enn menn i kraft av at de er kvinner. Det å skape liv, altså føde barn er høystatus, mens fysisk tungt arbeid er lavstatus. Menn er fysisk sterkere og tydelig skapt for fysisk arbeid. Kvinner er smartere, skapt for å lede og å ta ansvar.
+
*'''Jegerkorpset:'''
 +
En slags blanding av speidere, bueskyttere og jegere.(60 jegere) Monarkas øyne og ører i skog, mark og fjell
  
===Kvinner i Kroam===
+
Se også [[Kroamittiske skjoldtatoveringer]]
  
*Liste opp div kvinnelige kvaliteter, med eksempel/forklaring
 
*Hvordan de IKKE er
 
*Spillmuligheter
 
  
===Menn i Kroam===
+
==Små sosiale detaljer==
 +
 +
Det er et underskudd på menn i Kroam. Dette ble også forsterket av flyttingen fra [[Trichaz]]. Tusener av mennesker ble eskortert fra Trichaz av malderisk soldater. Kroam tok dem imot. Her var det mat og plass. Blandt de som kom var det stor overvekt av kvinner og barn
  
*Liste opp div mannlige kvaliteter, med eksempel/forklaring
+
Flørt er regnet som uskyldig. Det er kvinnene som har initiativet og styrer hvor langt det skal gå. Å flørte med en gift mann kan gjøres som et kompliment, men da er det svært tidsavgrenset. Ellers er det ansett som dårlig folkeskikk å flørte med gifte menn, ugifte menn er derimot fritt vilt. Det er også dårlig folkeskikk å flørte med andre menn når din mann er tilstede. En kvinne som flørter med en annen kvinne er derimot noe helt annet og ikke noe en mann kan føle seg forsmådd over.
*Hvordan de IKKE er
 
*Spillmuligheter (hva er kult med å spille mann fra Kroam?).  
 
  
 +
Dersom en mann er eldre enn sin kone, jo større aldersforskjellen er jo mer sannsynlig er det at ekteskapet er basert på kjærlighet.
  
==Ekteskap==
+
Et “udøpt” barn er ikke inkludert i samfunnet og dermed ikke regnet som et helt levende menneske. Derfor er det for noen ikke verre å sette ut et udøpt guttebarn som offer til tåka enn en hanekylling.
  
Menn oppdras til oppofrelse for sin familie, til å dyrke sine fysiske atributter og til å jobbe hard. En mann er fostret til å føle stolthet over å bli valgt av en kvinne. Hvis han blir valgt til et ekteskap, vil hennes rikdom og sosiale status avspeiles på ham. Å bli valgt som elsker er ikke like bra som å bli valgt som ektemann, men det er en sjanse til å klatre i hierarkiet. Mange Kroamitter ser ekteskapet som en økonomisk enhet, og ikke nødvendigvis som en følelsesbasert affære. En kvinne kan velge å gifte seg av kjærlighet, men som oftes for å skaffe avkom gode oppvekstvilkår. Kvinnene ser imidlertid ikke alltid hensikten med å gifte seg, og foretrekker et samliv med en annen kvinne.
+
Det er et stort nederlag når en mor ikke selv kan amme sine barn.
  
Kvinner og menn samarbeider for å skape og ta vare på verdier som kvinnene trer inn i ekteskapet med. Statusforskjellene er mindre tydelige jo lavere på rangstigen kvinnen befinner seg, mens forskjellene er markerte og tydelige høyt oppe i hierarkiet.  
+
Som barn bærer kvinner tittelen frøken, som voksen frue. Menn er bare Herrer hele livet.
  
Rike og mektige kvinner smykker seg gjerne med sterke og stolte menn, disse betegnes som trofé menn. Kvinnene vil sørge for at disse mennene tar seg best mulig ut både med smykker og klær. En mentalt og fysisk sterk mann krever en kløktig kvinne.
+
Monarkaens syn på menn, at de er omtrent som dyr og ikke mer verdt enn slaver, er i ferd med å sette preg på overklassen.
Det er kvinnen som har ansvaret for introduksjon og konversajon. I en sosial sammenheng men menn tilstede, er kvinnene ansvarlige for å vinkle samtaler slik at disse også vil være interessante også for mennene.  
 
  
Utenomekteskapelige kjærlighetsforhold er ikke uvanlig. Det sees som mer høyverdig å ha et kjærlighetsforhold til en kvinne enn en mann, samme hvilket kjønn man er.
+
==Prinsekåringer==
  
 +
Det er lang tradisjon i Kroam å holde årlige "Prinsekåringer" i alle bygder og byer. Dette skjer om våren, og er en gyllen sjanse for unge menn fra 15 til 25 å få vist seg frem. Konkurannsen ansees av fruene å være ren undeholdning, men for mennene som deltar er det blodig alvor. Det konkurreres i styrke, kløkt, sang, dans, personlighet og utseende, der mennene kan få vist frem sine beste maskuline egenskaper. De dømmes av en jury bestående av de fremste fruene i området, samt fjorårets vinner.
 +
Vinnerne i de lokale kåringene får tittelen "Prins av (byen /tettstedet + årstall)", og går videre til delfinaler i nærmeste store by i regionen.
  
==Juss==
+
Vinnerne av delfinalene i Falkenheim, Sandel, Enderferen, Aberbakke, Kroam by og hæren, samles til midtsommerfinalen i Hovedstaden.
 +
 
 +
Finalevinneren høster heder og ære, og kan smykke seg med tittelen "Landsprins av Kroam år XX". Landsprinsen får velge med 3 andre som sine Prinse-svenner(oftest de 2, 3 og 4 plassen), og flytter inn i Prinsekammeret på slottet for et år.
  
Det er kun kvinner som har arverett og eiendomsrett i Kroam. Menn eier kun peronlige effekter som klær eller lignende.
+
Det å være Landsprins medfører visse fordeler. Han får være tilstede ved alle ofisielle tilstelinger på slottet og fester i hovedstadens sosietet. Han får også et stipend som studine på Akademiet (noe de færreste benytter seg fullt av) Årets vinner må stille som dommer i neste års kåring, der svennene automatisk kan få delta i finalen (og ofte vinner)
  
Om en kvinne dør før sin mann er det kotyme at kvinnens søster tar ansvaret og sørger for enkemannen. Ofte gifter hun seg med ham. Dersom den avdøde kvinnen ikke har døtre er søsteren næmeste arving. Om det ikke finnes kvinner i arverekken vil dødsboet bli forvaltet av staten intill enkemannen dør eller giftes på nytt. Dersom det finnes guttebarn etter den avdøde kvinnen vil boet forvaltes til de er gift.
+
Kåringen ble ikke avholdt i løgnens rike, men ble tatt opp igjen i år 1 etter stjernefallet.
  
Ved skilsmisse er det kvinnen som beholder alt. Selv gaver, som smykker hun har gitt sin mann, har hun rett til å beholde.
+
==Prostitusjon==
  
Lovverket i Kroam er svert likt Malderisk lov. Dette kommer av at Ridder [[Lukas]] av Malrids sirkel tjente æresgjeld til Monarka etter Stjernefallet. Han satt i 18 år som Amaries nærmeste rådgiver og var aktivt med å skrive lovverket.
+
I de største byene i Kroam (dvs. Hovedstaden, Enderferen og Falkenheim) finnes det visse etablissementer der menn selger sex til kvinner. Disse kalles ofte bordeller eller budoir, og på gjøn også salonger. Disse finnes gjerne i tilknytning til et finere verdshus, som for eksempel det mest eksklusive,  Budoir Xhanna som ligger ved vertshuset Hannas Hage i Hovedstaden. Blant sosieteten i Kroam er det ingen skam for en kvinne å besøke og være kunde på et bordell, det er på lik linje med å ta seg en elsker eller elskerinne. Ugifte unge kvinner drar gjerne hit i flokk før de skal gifte seg, for å utforske litt. Mennene som arbeider på bordellene er gjerne vakre og staute trofemenn som har valgt å vie livet sitt til elskovskunsten (noen er også tidligere Landsprinser) Det finnes også noen svært eksotiske utlendinger (Bla. En Zantroper med et sagnomsust lem som har vært i Haremet til Keiserinna!) Noen Kvinner er faste kunder som kommer hit for å få tilfredstillt spesielle behov eller drømmer som deres egne menn ikke er tilstrekkelige til. Noen gifte menn er skeptiske til denne praksisen, men de aller fleste vil nok si det er greit, da kvinnene deres kommer tilbake oppkvikket og tilfredstilt, med nye triks på lager…
  
 +
Det finnes svært få kvinnelige prostituerte, og ingen som selger til menn. (det ville vært helt uhørt) Da må du dra til Trichaz.
  
==Skikk og bruk==
 
  
hilse skikker
 
what to do, or not
 
  
 +
==Navn og titler==
 +
Etternavnene i Kroam er inspirert av tyskklingende to eller flerstavvelses etternavn med litt norsk vri.
 +
''(Eksempler; Ottergrantsen, Alderknapp, Pirkhulstad, Wilfrat, Vangel, Verdun, Venkel, Klinker, Frauser, Schilderberg)''
 +
En mann som blir gift, tar alltid sin Frues etternavn.
  
==Sosiale kuriositeter==
+
Kvinnelige fornavn i Kroam er gjerne blanding av litt Italiensklingende, litt generellt øst og søreuropeisk middelalderfantasy, med norsk vri her også, med oftest endelse på A. Pass på at de ikke blir for like Vandrernavn.
 +
''(Eksempler; Risetta, Nanni, Tylaria, Pilarka, Moriene, Ratanka, Tilmisjka, Ragnessa, Deriomona, Maurita, Ligia, Adella, Elna, Amarie, Selena, Silvia, Tira)''
  
Kvinner har egne sosiale arenaer der menn er utelukket, som gir kvinnene store kontaktnett. En “salong” er den intellektuelle arenaen som danner grunnlag for dype vennskap og diskusjoner om alt fra politikk til kunst og litteratur. Her er det noen som inviterer og i andre omgang besøker. Det er vanlig i sosieteten og arrangeres med jevne mellomrom.
+
Mannlige fornavn i Kroam er gjerne blanding av litt Tysk/Italiensklingende, litt øst europeisk middelalderfantasy, med norsk vri her også. Pass på at de ikke blir for like Vandrernavn. De er gjerne så maskuline som mulig, og spesielt menn som vil opp og frem tar seg navn som er litt mer "potente".
+
''(Eksempler; Henkel, Cervel, Esmeraldon, Tallbyrin, Timkopet, Silminn, Rantik, Trams, Adrian, Aristid, Aiko, Eoban, Fabian, Gero, Tandrak, Stacan, Lemm, Pelvic, Stalk)''
Det er et underskudd på menn i Kroam. Dette ble også forsterket av flyttingen fra [[Trichaz]]. Tusener av mennesker ble eskortert fra Trichaz av malderisk soldater. Kroam tok dem imot. Her var det mat og plass. Blandt de som kom var det stor overvekt av kvinner og barn
 
  
Et “udøpt” barn er ikke inkludert i samfunnet og dermed ikke regnet som et helt levende menneske. Derfor er det for noen ikke verre å sette ut et udøpt guttebarn som offer til tåka enn en hanekylling.
 
  
En ting jeg alltid har tenkt att de konservative skal stå for er mannlig verneplikt. FOR MENN UTEN VERGE. Ett maktmiddel, helt enkelt.
+
Den øverste tittel i Kroam innehar Monarka. Under dette er Kommisaria, de utnevnes av Monarka som ledere for diverse råd og spesialoppgaver.
  Toe the line or get a spear..
+
På Akademiet er den øverste tittelen Rektora (som for tiden er [[Professora Aloria Irmgard]])etterfulgt av Proffesora, Magistra og lavest Studine. De få menn som studerer her , har også tittelen Studine.
Tenkte nermest att det finnes en kommite med kommisaria, som man kan legge frem sin sak..om hvorfor just denne mannen skal få vente med verneplikta..
+
Maestra er en tittel som de fleste som har et lederverv, eller er eier/sjef kan smykke seg med, da gjerne med en prefiks som henspeiler det hun er Maestra i. (Spillmaestra, Verdshusmaestra, Laugsmaestra)
 +
En mann som er i tjeneste under en Maestra, har tittelen Svenn. (Terningsvenn, Verdshusvenn, Handelsvenn)
  
 
=Litt til=
 
=Litt til=
Linje 111: Linje 153:
  
 
Det jobber hekser i skjul på slottet
 
Det jobber hekser i skjul på slottet
 
Dronningen skal gifte seg med en vandrer fra [[Ulymar]].
 
  
 
Ridder [[Lucas]] snakker med [[Tåka]]
 
Ridder [[Lucas]] snakker med [[Tåka]]
Linje 121: Linje 161:
  
 
En bonde nord i landet har solgt sjelen sin til [[Eberyok]] og lært magi
 
En bonde nord i landet har solgt sjelen sin til [[Eberyok]] og lært magi
 +
 +
Monarkaen er Heks, eller i hvert fall styrt av hekser
 +
 +
==Se også:==
 +
 +
[[Kroam]]
 +
 +
[[Hvordan spille Kroamitt]]
 +
 +
[[Akademiet i Kroam]]
 +
 +
[[Monarkas livgarde]]
 +
 +
[[Mote i Kroam]]
 +
 +
[[Det egentlige onde]]
  
 
[[Kategori:Kroam]]
 
[[Kategori:Kroam]]

Nåværende revisjon fra 22. okt. 2012 kl. 21:38

Arbeid.png Under utvikling: denne artikkelen vil være under arbeid en god stund, her samles små detaljer som ikke passer inn andre steder (Om merking av sider)


Geografi

Kroam ligger lengst mot nord av landene i den kjente verden. Lenger nord er det bare Tåke og tomme sletter. I området mellom Kroam og det nærmeste siviliserte området TriChaz, er det ubeboelig, udyrkelig steppelandskap. Det tar 40 dager å krysse disse steppene til fots.

Like etter stjernefallet bodde det ca 25.000 mennesker i Kroam. I tillegg til folk som har sine forfedre i Kroam gjennom mange generasjoner, finnes det mange folk som endte i Kroam etter å ha gått gjennom Tåka. De kommer fra mange forskjellige kulturer. Kroam er derfor er mangfoldig samfunn, som preges av stor toleranse. Litt for stor, vil enkelte hevde.


Byen

Kroam har bare én by, den ligger på en liten høyde. Øverst ligger Slottet, landets høysete, som også huser Akademiet, landets utdannings og forskningsinstitusjon. Nedenfor og rundt i en halvsirkel ligger byen, som til slutt omkranses av bymuren. Bak ligger fjell og skoger.

Kroam by ligger ganske langt inn i landet mot tåkeveggen, men er ikke siste bebyggelse før tåkeveggen.


Viktige steder

Omtrent midt i landet ligger Haljenes vann. Dette vannet sies å helbrede. Her ved ligger også rosens grav og Nummer 4, vertshuset der "alt" skjedde ved stjernefallet.

En øy i Haljenes vann heter Novao Kyrth. Her fant Kyrthanim fred i Løgnens Rike. Her skjulte de Skjebnetvillingene for at Sannheten skulle gjennoppstå. Det var her Tuisa Mir fikk Calen Talori til å forstå at han ikke lenger kunne søke Kyrth.

Slottet i Kroam huser også akademiet. Her er det tillatt for alle å studere. De som er fra ikke velstående familier får studere mot pliktarbeide tilsvarende den tiden de har studert. Denne ordningen sørger for at det finnes lærere på landsbygda og alle i landet får lese, skrive og regneopplæring.

Sosiologi

Makten

Kroam har på ingen måte demokrati. Her er det Monarka som styrer. Hun har en rekke rådgivere og setter ned råd for å utrede saker, men alle avgjørelser tas av Nerissa selv.Rådene ledes vanligvis av en Kommisaria som er utpekt av Monarka. Landet er såpass lite at det ikke har vært behov for å dele det i regioner. Alt styres fra slottet. Livgarden er Monarkas øyne og ører.

år 200-0 Monarka Selena, Heksedronningen

år 0-19 Monarka Amarie

år 19- d.d. Monarka Nerissa Oktavia

Samfunnslagene: Bønder, Handelsstand og Akademia

Bønder

Bøndene utgjør helt klart flertallet i Kroam. De fleste bor i bygdestrøk. Mange steder har det oppstått landsbyer, for å lettere værne seg mot skrømt. Særlig i området der folk fra Trichaz bosatte seg.

Handelsstand

Kroams handel foregår mest innad i landet, og handelsstanden er ikke stor. Likevel har de et fullt oppegående og effektivt laugsystem. TriChaz er den viktigste handelspartneren. Det eksporteres tømmer og importeres sølv og gull fra TriChaz, Eksotiske varer fra Zantropia og noe ull, tau og tekniske inretninger fra Andhra Kesh. Det handles i alle slags valuta, men Kroam dukater og khesiske messingmynter er vanligs. Se forøvrig Pengesystemet i Kroam

Akademia

Akademikerene er den standen med høyest status i Kroam. De aller fleste ansatte ved Akademiet innehar flere funksjoner, som lærerinner, forsker, embetskvinner eller monarkas rådgivere. Alle høyere posisjoner i akademia er besatt av kvinner.

Øverste leder av Akademiet er Rektora. For tiden er det Aloria Irmgard

Under henne finner man professoraene. De er forskningsledere og har ansvaret for daglig drift av de forskjellige avdelingene. Blandt disse finnes det heller ingen menn.

Magistraene er de vanlige ansatte ved Akademiet. Noen få menn har stilling som Magistra, men disse blir ikke tatt alvorlig og må jobbe tre ganger så hardt som kvinnenene for å få noe som helst gehør for sine ideer.

Juss

Det er kun kvinner som har arverett og eiendomsrett i Kroam. Menn eier kun peronlige effekter som klær eller lignende.

Om en kvinne dør før sin mann er det kotyme at kvinnens søster tar ansvaret og sørger for enkemannen. Ofte gifter hun seg med ham. Dersom den avdøde kvinnen ikke har døtre er søsteren næmeste arving. Om det ikke finnes kvinner i arverekken vil dødsboet bli forvaltet av staten intill enkemannen dør eller giftes på nytt. Dersom det finnes guttebarn etter den avdøde kvinnen vil boet forvaltes til de er gift.

Ved skilsmisse er det kvinnen som i henhold til loven beholder alt. Selv gaver, som smykker hun har gitt sin mann, har hun rett til å ta med seg, men gjør det skjeldent.

Kriminaliteten i Kroam er relativ lav, men det foregår mye i smug. Folk forsvinner, prominente personer utpresses, svindles og ranes. Hemmeligheter stjeles og selges. Det ryktes om at et gammelt, hemmelig søsterskap kjent som Matriarkatet, står bak det hele. (en slags mafia og spionsyndikat i ett) Alle har hørt legendene om dem, og vokter seg vel for å havne i veien for dem...

Militæret

Det er ikke verneplikt i Kroam. Til nå har det ikke vært et problem i og med at den malderiske hær har hatt en avdeling på ca 500 mann stående ved tåkeveggen. Nå etter at de malderiske styrkene er trukket ut er det sterke krefter blandt de konservative som taler for å innføre verneplikt for unge enslige menn som har nådd myndighetsalder. Dette lovendringsforslaget har møtt noe motstand og det kan se ut til at det vil ta litt tid før det blir virkelighet.

I dag er det mulig å sende sine sønner til fronten som skatt til staten. I mangel av alternativer er det mange som gjør det.

Det nye Kroamittiske militæret er bygget opp etter modell av Den malderiske hær, med noen små unntak. De aller fleste av offiserene er kvinner, og flere av dem har bakgrunn i Monarkas livgarde. Hæren består av :

  • Monarkas livgarde:

Den øverste og mest prestisjetunge avdelingen (antall ukjent) Passer på Monarka og Hoffet, samt fungerer som etteretning og generalstab. Les mer på Monarkas livgarde.

  • Grensekorpset:

Den største delen av hæren (600 soldater), som vokter alle grensene og tåkeveggen. Skjoldene rullerer på å tjenestegjøre ved grensen og ved veggen, for å sørge for at det hele tiden er friske folk ved tåkeveggen. Også kalt "Veggen" ellet "Tåkeveggkorpset"

  • Rytterkorpset:

Soldater med hester, (120 ryttere) som er mobile og patruljerer veiene i Kroam, samt et lite stykke mot Trichaz. Fungerer også som en innsatstyrke der det måtte trenges.

  • Vekterkorpset:

Sørger for lov og orden i byene (300 vektere)

  • Jegerkorpset:

En slags blanding av speidere, bueskyttere og jegere.(60 jegere) Monarkas øyne og ører i skog, mark og fjell

Se også Kroamittiske skjoldtatoveringer


Små sosiale detaljer

Det er et underskudd på menn i Kroam. Dette ble også forsterket av flyttingen fra Trichaz. Tusener av mennesker ble eskortert fra Trichaz av malderisk soldater. Kroam tok dem imot. Her var det mat og plass. Blandt de som kom var det stor overvekt av kvinner og barn

Flørt er regnet som uskyldig. Det er kvinnene som har initiativet og styrer hvor langt det skal gå. Å flørte med en gift mann kan gjøres som et kompliment, men da er det svært tidsavgrenset. Ellers er det ansett som dårlig folkeskikk å flørte med gifte menn, ugifte menn er derimot fritt vilt. Det er også dårlig folkeskikk å flørte med andre menn når din mann er tilstede. En kvinne som flørter med en annen kvinne er derimot noe helt annet og ikke noe en mann kan føle seg forsmådd over.

Dersom en mann er eldre enn sin kone, jo større aldersforskjellen er jo mer sannsynlig er det at ekteskapet er basert på kjærlighet.

Et “udøpt” barn er ikke inkludert i samfunnet og dermed ikke regnet som et helt levende menneske. Derfor er det for noen ikke verre å sette ut et udøpt guttebarn som offer til tåka enn en hanekylling.

Det er et stort nederlag når en mor ikke selv kan amme sine barn.

Som barn bærer kvinner tittelen frøken, som voksen frue. Menn er bare Herrer hele livet.

Monarkaens syn på menn, at de er omtrent som dyr og ikke mer verdt enn slaver, er i ferd med å sette preg på overklassen.

Prinsekåringer

Det er lang tradisjon i Kroam å holde årlige "Prinsekåringer" i alle bygder og byer. Dette skjer om våren, og er en gyllen sjanse for unge menn fra 15 til 25 å få vist seg frem. Konkurannsen ansees av fruene å være ren undeholdning, men for mennene som deltar er det blodig alvor. Det konkurreres i styrke, kløkt, sang, dans, personlighet og utseende, der mennene kan få vist frem sine beste maskuline egenskaper. De dømmes av en jury bestående av de fremste fruene i området, samt fjorårets vinner. Vinnerne i de lokale kåringene får tittelen "Prins av (byen /tettstedet + årstall)", og går videre til delfinaler i nærmeste store by i regionen.

Vinnerne av delfinalene i Falkenheim, Sandel, Enderferen, Aberbakke, Kroam by og hæren, samles til midtsommerfinalen i Hovedstaden.

Finalevinneren høster heder og ære, og kan smykke seg med tittelen "Landsprins av Kroam år XX". Landsprinsen får velge med 3 andre som sine Prinse-svenner(oftest de 2, 3 og 4 plassen), og flytter inn i Prinsekammeret på slottet for et år.

Det å være Landsprins medfører visse fordeler. Han får være tilstede ved alle ofisielle tilstelinger på slottet og fester i hovedstadens sosietet. Han får også et stipend som studine på Akademiet (noe de færreste benytter seg fullt av) Årets vinner må stille som dommer i neste års kåring, der svennene automatisk kan få delta i finalen (og ofte vinner)

Kåringen ble ikke avholdt i løgnens rike, men ble tatt opp igjen i år 1 etter stjernefallet.

Prostitusjon

I de største byene i Kroam (dvs. Hovedstaden, Enderferen og Falkenheim) finnes det visse etablissementer der menn selger sex til kvinner. Disse kalles ofte bordeller eller budoir, og på gjøn også salonger. Disse finnes gjerne i tilknytning til et finere verdshus, som for eksempel det mest eksklusive, Budoir Xhanna som ligger ved vertshuset Hannas Hage i Hovedstaden. Blant sosieteten i Kroam er det ingen skam for en kvinne å besøke og være kunde på et bordell, det er på lik linje med å ta seg en elsker eller elskerinne. Ugifte unge kvinner drar gjerne hit i flokk før de skal gifte seg, for å utforske litt. Mennene som arbeider på bordellene er gjerne vakre og staute trofemenn som har valgt å vie livet sitt til elskovskunsten (noen er også tidligere Landsprinser) Det finnes også noen svært eksotiske utlendinger (Bla. En Zantroper med et sagnomsust lem som har vært i Haremet til Keiserinna!) Noen Kvinner er faste kunder som kommer hit for å få tilfredstillt spesielle behov eller drømmer som deres egne menn ikke er tilstrekkelige til. Noen gifte menn er skeptiske til denne praksisen, men de aller fleste vil nok si det er greit, da kvinnene deres kommer tilbake oppkvikket og tilfredstilt, med nye triks på lager…

Det finnes svært få kvinnelige prostituerte, og ingen som selger til menn. (det ville vært helt uhørt) Da må du dra til Trichaz.


Navn og titler

Etternavnene i Kroam er inspirert av tyskklingende to eller flerstavvelses etternavn med litt norsk vri. (Eksempler; Ottergrantsen, Alderknapp, Pirkhulstad, Wilfrat, Vangel, Verdun, Venkel, Klinker, Frauser, Schilderberg) En mann som blir gift, tar alltid sin Frues etternavn.

Kvinnelige fornavn i Kroam er gjerne blanding av litt Italiensklingende, litt generellt øst og søreuropeisk middelalderfantasy, med norsk vri her også, med oftest endelse på A. Pass på at de ikke blir for like Vandrernavn. (Eksempler; Risetta, Nanni, Tylaria, Pilarka, Moriene, Ratanka, Tilmisjka, Ragnessa, Deriomona, Maurita, Ligia, Adella, Elna, Amarie, Selena, Silvia, Tira)

Mannlige fornavn i Kroam er gjerne blanding av litt Tysk/Italiensklingende, litt øst europeisk middelalderfantasy, med norsk vri her også. Pass på at de ikke blir for like Vandrernavn. De er gjerne så maskuline som mulig, og spesielt menn som vil opp og frem tar seg navn som er litt mer "potente". (Eksempler; Henkel, Cervel, Esmeraldon, Tallbyrin, Timkopet, Silminn, Rantik, Trams, Adrian, Aristid, Aiko, Eoban, Fabian, Gero, Tandrak, Stacan, Lemm, Pelvic, Stalk)


Den øverste tittel i Kroam innehar Monarka. Under dette er Kommisaria, de utnevnes av Monarka som ledere for diverse råd og spesialoppgaver. På Akademiet er den øverste tittelen Rektora (som for tiden er Professora Aloria Irmgard), etterfulgt av Proffesora, Magistra og lavest Studine. De få menn som studerer her , har også tittelen Studine. Maestra er en tittel som de fleste som har et lederverv, eller er eier/sjef kan smykke seg med, da gjerne med en prefiks som henspeiler det hun er Maestra i. (Spillmaestra, Verdshusmaestra, Laugsmaestra) En mann som er i tjeneste under en Maestra, har tittelen Svenn. (Terningsvenn, Verdshusvenn, Handelsvenn)

Litt til

Ryktebørsen

Det jobber hekser i skjul på slottet

Ridder Lucas snakker med Tåka

Nona har reist på grunn av en uenighet med Dronningen

Nona skal skaffe tronarving

En bonde nord i landet har solgt sjelen sin til Eberyok og lært magi

Monarkaen er Heks, eller i hvert fall styrt av hekser

Se også:

Kroam

Hvordan spille Kroamitt

Akademiet i Kroam

Monarkas livgarde

Mote i Kroam

Det egentlige onde