Klan Bever

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 11. apr. 2014 kl. 16:56 av Sverre (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Dette er en del av bakgrunnsinformasjonen til laiven Gull i hvert fjell, og vil bli utvidet frem mot denne laiven (Om merking av sider)

Klan Bever var en klan av fjellfolket fra Kastarundt. Klanen opphørte å eksistere som klan etter Svartåsmassakren i år 7 e.S., da de aller fleste av klanens medlemmer ble utryddet av krigere fra Klan Storelv.

Klan Bever var alltid en forholdsvis liten klan, kjent som en klan av gode jegere og fiskere, og voktere av det helligste stedet i Kastarundt. De hadde sitt eget territorium i fjellene nært områdene til Klan Storelv, Klan Hauk og Klan Steinbukk.

Historie

Klan Bever var aldri en mektig klan, men både før og etter Stjernefallet var de alltid voktere av det helligste stedet til fjellfolket. I Svartåsdalen renner både sjamanenes hellige elv, og der finner man bysten av den første storhøvdingen. Begge disse har stor religiøs viktighet for tilbedere av både de nye og gamle vindene. Så lenge tilbake de fleste kan huske var klanen sverget til Klan Storelv, den største og mektigste klanen i området, men de var også regnet som garantister for at ingen klaner skulle få preferanse i tilgang til helligdommene i Svartåsdalen.

Svartåsmassakren

Hovedartikkel: Svartåsmassakren I år 7 e.S. inntraff hendelsene som endte Klan Bevers dager. Meningene er svært delte blant fjellfolk om det eksakte hendelsesforløpet; det avhenger stort sett av hvilket forhold fortelleren har til Klan Storelv.

Opptakten var en hendelse som endte med at en gruppe fra Klan Bever ble drept av krigere fra Klan Storelvs territorium. I følge Storelv var de raidere som ble tatt på fersk gjerning etter å ha slaktet ned stjålen budskap, og dermed var skyldige i hærverk - formålsløs ødeleggelse - en grov forbrytelse blant fjellfolket. I følge Klan Bever var de en gruppe som reiste gjennom området, og som ikke hadde noe med noe død buskap å gjøre. I en versjon av historien falt disse i kamp, i en annen versjon ble de brutalt slaktet ned av en stor overmakt etter fredelig samtale.

Uansett hva som skjedde så endte det opp med at både Storelv og Bever beskyldte hverandre for grove brudd på tradisjonene. Klan Bever, som mente seg forulempet og ville ha oppreisning for sine døde klansfeller, sendte sin helt med en liten gruppe for å gjøre krav på tvekamp med helten til Storelv. Nok en gang er historiene delte om hva som skjedde. I en versjon ankom helten og hans følgesvenner i et slikt raseri at de angrep porten for å komme seg inn i Storelvs enklave, og falt i kamp. I en annen versjon ble helten skutt med bue på lang avstand etter at hans krav om tvekamp ble latterliggjort.

Nok en gang beskyldte både Storelv og Bever hverandre for grove brudd på tradisjonene. Alle forventet imidlertid at Klan Bever skulle bite det i seg, etter som de i styrke og makt var grenseløst underlegne Klan Storelv. Klan Bever følte seg imidlertid så forulempet av Klan Storelv at de satte i gang en kampanje med å angripe den større klanen overalt hvor de hadde sjansen. Dette var ingen stor trussel mot Storelv, men flere dødsfall og mye tapte ressurser ble resultatet. Storelv kalte så sammen en stor fylking og sendte dem for å tvinge Bever til kapitulasjon. Klan Bever sloss for hver kvadratmeter av sitt territorium uten særlig hell. Da Storelv omringet den siste bosettingen til Bever, i Svartåsdalen, var de fleste krigerne falt, og det var stort sett ynglinger og gamle igjen. Hvorvidt disse fikk en sjanse til å overgi seg og nektet, eller hvorvidt Storelv bare brant ned alle bygningene slaktet hver gjenværende Bever uansett alder er også omstridt, men utfallet er alle enige om. Klan Bever ble utryddet i sin helhet.

Noen få medlemmer av klanen var ikke tilstede i Svartåsdalen i de siste dagene, og har overlevd. Disse har i ettertid blitt tatt opp i andre klaner, eller ble klanløse og har forlatt Kastarundt. I tillegg overlevde det en god del tidligere bevere som var inngift i andre klaner.

Etter Svartåsmassakren

Svartåsmassakren har i ettertid blitt holdt frem av fjellfolk overalt som et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå når man bryter tradisjonene. For Klan Storelv har den blitt et skammens kapittel, og noe klanen sjelden setter pris på om det snakkes om. Klan Storelvs fiender bruker gjerne denne hendelsen i forsøk på å diskreditere Storelv.

Bare få uker etter Svartåsmassakren dukket Klan Røyskatt opp og bosatte seg i Klan Bevers tidligere område. De hadde verken styrken til å holde på hele Bevers territorium, viljen til å forsvare det eller antallet til å klare å utnytte det. Store deler av territoriet ble derfor annektert av omkringliggende klaner. Storelv tok den største biten. Røyskatt sitter nå kun igjen med selve Svartåsdalen. Alle de andre klanene synes å være fornøyde med at en såpass liten og ubetydelig klan, med en historie av å holde seg utenfor alle konflikter, kontrollerer dette viktige stedet.

Blant mange de som en gang i tiden var medlemmer av Klan Bever, har det etter hvert utviklet seg en tradisjon om å samles på årsdagen etter Svartåsmassakren, og minnes det som skjedde. I år 22 e.S. er det 15 år siden det skjedde, og jubileet sammenfaller tilfeldigvis(?) akkurat med tinget sammenkalt av Klan Hauk, på klan Røyskatts territorium.