Hus Elberveld

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 10. nov. 2010 kl. 14:44 av Arnfinn (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Manglende info og referanser. (Om merking av sider)


Hus Elberveld uttales Elberfelt og er det minste Hertugdømmet i Kiltan.

Insignia

Party per pale; Sabel og Argente, under et par gangere i silhouette Argente og Sabel. Blasonet hviler på mottoet "Door onz siet blinden." Enklest oversettes dette til "Ved oss ser den blinde." Dette viser til husets rolle som taktisk rådgiver for Cirans og nå også Kiltans Konge.

Merknader

  • Etter Stjernefallet er Elberveld redusert til et håndfull medlemmer, fremtiden for dette Hertugdømmet er sterkt truet. Funksjonen Elberveld har i adelstreet gjør at noen andre må tiltre når Elbervelds siste medlem dør. Det antas at Grev Fellinger vil overta vervet, men ikke nødvendigvis tittelen da Greven huser klare motforestilling mot en homoseksuell Konge.

For de spesiellt interresserte:

Denne delen av dokumentet er ment for dem som trenger bakgrunnstoff til arrangement i Veiskilleverden. Det er ikke ment for de som ønsker å spille en kiltaner på laiv. Bruk det som et oppslagsverk.

Eldre Historie:

Storbonden Rooten Bon Elberveld ble oppnevnt Nobel jamfør Quabal Cirhaana år 616 e.C, hvilket er knappe 700 år før Stjernefallet. Han hadde da levert god grøde i en årrekke. Omtrent 170 år senere rykket familien opp til Administrativ adel etter at Lt. Philip Elbervelds viste stort mot i krigen mot Malderia. Ettersom familien tok verv som taktiske rådgivere for General Reitmann og hans offisersskole ble det naturlig at familien fikk Hertugs tittel omtrent 200 år senere. Familien har aldri lidd Dementement.

Nyere Historie:

Elberveld har aldri hatt kongemakt. Ikke fordi de ikke har forsøkt å bli valgt til vervet, de har forsøkt mange ganger, man aldri fått nok tillit innad i Quabal Cirhaana. I deres verv som rådgivere for diverse konger og andre familieoverhoder har det skjedd at de har beholdt plassen som rådgivere etter å ha tapt strider. Det vil være typisk for rådgivere å miste livet i slike tilfeller, men det viser seg at Elbervelds kunnskap kan kjøpes. Derfor har de ofte blitt sittende som rådgivere også etter å ha tapt en krig.

Elberveld etter Stjernefallet:

I dag består familien av overhodet Chalmers Elberveld, hans kone Mme. Ari Elberveld, husets Frue. De har et dement barnebarn i Nikita Elberveld. Dessverre er han så svak at han aldri vil kunne inneha verv. Nikitas foreldre er ikke gjenfunnet etter Stjernefallet. Nevøen Jurg Elberveld kan tiltre men den unge mannens åpenlyse yellaproblem står foreløpig som hindrer for dette. Elberveld består for tiden mest fordi husets eldste medlem fortsatt er arbeidsfør som taktisk rådgiver for hoffet, men han er aldrende og kan ikke fortsette å jobbe. Kiltan har ingen som kan erstatte mannen i dag.

Underlagte adelshus: