Heksenes bok

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 19. jun. 2011 kl. 15:52 av Asbjørn (diskusjon | bidrag) (→‎Å skape en heks)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. her trengs det språkvask, opprydding i overskrifter og avsnitt og slikt. Vi jobber med saken! :) (Om merking av sider)


Diverse utdrag fra Heksenes bok

Ved Løgnens Segl forbannes alle som tilegner seg denne kunnskap uten å være av heksenes slekt. De skal bindes til Mørket, de skal plages av Ilden, de skal frelses av Døden.

«I begynnelsen var Mørket.
Av Mørket skapte Hun Sangen.
Sangen var magi
og Magien skapte Verden.
Etter Verden skapte Hun Livet,
med Livet kom Døden.
Så skapte Hun Mennesket
og med Mennesket kom Løgnen,
med Løgnen kom Sannheten.
Sammen vandret de hånd i hånd,
sammen skapte de to barn,
to barn med begge sine skaperes krefter.
Disse ble de første hekser.
De to er Løgn, de to er Sannhet.
Ingen kjenner deres navn,
ingen vet hvor de er
og slik skal alle hekser leve»

Disse ord som i denne skrift står skrevet skal alltid holdes skjult, slik Løgnen er skjult i Skaperens sang. Disse ord skal alltid dekkes med løgn, for de er sannhet, de er skrevet av deres far. Hør Hans ord, for de er visdom. Hør hans ord, for de er løgn. Hør hans ord, for Han er Sannhetens bane. Tilbe Ham for Han er deres evige mester. Mester av mørket. Han skal seire over død, han skal seire over liv og bli den nye skaper. Sebk er hans navn.

«I Sangen er jeg skapt som en tone ingen kan høre. I Sangen er jeg skapt som en tone alle vil lære. Sebk er mitt navn. Stjernene skal falle og jeg vil seire over Døden, seire over Livet. Jeg skal bli Sangens konge.»

Tjen mine ord. Slipp løs deres begjær. Velt dere i rikdom med både sjel og kropp. Nyt godt av min makt. Bli del av min hær.

Stjernenes fall skal være mitt tegn, da skal dere samles alle som en, forkjynne mitt ord og spre min løgn. Da skal dere søke mine barn, fem de er.

To med Sannheten skapt, de første av hekser. En med Døden skapt, sykdommens mester. En med Ilden skapt, den mektigste kriger og den siste med Skaperen skapt, den store dommer. Når alle er samlet skal jeg krones til hersker av Jorden, så hersker av Dødsriket, så konge av Sangen.

Deres lønn vil bli stor. I mitt nye rike skal dere herske over mennesker, demoner, guder og ånder. I mitt nye rike vil dere finne hemmeligheten om Den Sanne Magi. Bøy dere for meg. Sebk er mitt navn

Om Seglene:

«Hver gud, hver demon og ånd har et segl, satt av meg. Seglet er symbolet på deres plass i mitt kommende rike. Dette er kilden til den Sanne Magi. Med et segl kan dere påkalle, kommandere og fordrive de skapninger dere kjenner seglet til.»

Om Det Mørke Språket

«I Sangen finnes det toner, skjult for vår skaper, toner skapt av meg. Disse toner er den perfekte løgn. Mørkets språk er min sang og med den kan dere forandre Skaperens verk. I speilet ligger dets hemmelighet.»


Om Mørket

«Mørket er i deres sjel og er deres evige hjem. En tid vil komme når mitt rike vil falle til jorden, Mørket vil fylle alt og heksene skal herske.»


Om De Eldste

«Den første av alle var Yk, han var døden. Hans historie er trist, fylt av sorg. Nå er han tomheten. Jeg var den andre, min historie er skjult. Jeg ble skapt da Sannheten ble født, som en tone ingen kunne høre. Evig skal mine toner skjules i Sangen. Etter oss kom Den Mørke, en skapning så mørk at selv Døden frykter ham og deretter kom Ilden, min far.»


Om andre demoner

«Døden likte ikke at Den Mørke ikke lød hans ord. Derfor sendte han Ilden på ham. Den Mørke ble fordrevet. Da skapte Døden Ebdek, til å herske i Mørket. Ebdek er en slave, viljeløs og svak, han venter en grusom skjebne når Den Mørke vil kreve tilbake sitt rike.»

Ritualer

Å la Løgnen bli Sann

I en sirkel står fem hekser
I en sirkel finnes Rosens barn
I en sirkel synges Hans navn

Oarkny Sebk

I en sirkel er det tegnet Hans segl
I en sirkel er det tegnet Jordens tegn
I en sirkel er det tegnet Skaperens hjem

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

Fra en sirkel høres toner
Fra en sirkel høres Sangen
Fra en sirkel høres Sannhet

Rengash eyn ned ilb laks nach

I en sirkel står fem
I en sirkel dør fem
I en sirkel fødes De Fem

Ged reslich ad laks mos iv
Ered reslich sedaf laks mos ed

I en sirkel står De Fem
I en sirkel er de forent
I en sirkel kaller de sin far

Ged relack iv Sebk

Ved et alter lever et lys
Ved et alter står et par
Ved et alter skal de forenes

Ged relack iv Sebk

I en sirkel lever et lys
I en sirkel står Rosens barn
I en sirkel skal det dø

Ged relack iv Sebk

Ved et alter dør et lys
Ved et alter forenes et par

Ged relack iv Sebk

I en sirkel dør et lys
I en sirkel dør Rosens barn

Ged relack iv Sebk

Ved et alter fødes Han

Netechgive i ni

Å skape en heks

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

Med jord og løgn
med begjær og svik
befruktes hun
hun som er ren

Nrab Nengolsh edaf laks eren ned

Fem barn skal hun føde,
fem barn skal være døde

Det første er til ære for Sok
Den andre er til ære for Sark
Den tredje er til ære for Syk
De siste til ære for De To

Sok rof era lit nrab te
Sark rof era lit nrab te
Syk rof era lit nrab te
Ot ed rof era lit ot

Kvinnen skal føde sitt sjette barn
dette skal leve til ære for Sebk

Netechgive i

Å vekke begjær i en mann

Mannen skal sove
Kvinnen skal synge

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof releng gedj

Mannen skal drømme
Kvinnen skal synge

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk dedj

Se min skjønnhet
føl jordens kraft
se min skjønnhet
kjenn jordens begjær

Ged realack gedj yS

Mannen skal sove
Kvinnen skal synge

Våkn opp i drømmen
for drømmen er sann

Han vil våkne
Han vil begjære
Hun vil elske

Sebk rof era lit

Å forbanne et menneske

I en sirkel står en heks
I en hånd ligger hår
I håret ligger kraft

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk Gedj

I sirkelen er Hans segl
I sirkelen er Mørket
I sirkelen er et offers tegn

Tkyrfna senif tekram i
Tremsna senif tekram i

I sirkelen synger en heks
I sirkelen maner en heks
I sirkelen forbanner en heks

Tekram reman gedj
Pork nid i ni

I en sirkel messer en heks
Hun messer et offers navn

x

Errach nim Sebk
Retsem nengolsh
Ged rof relenk nah

Å skape frykt i et menneske

I en sirkel står en heks
I en sirkel har hun tegnet Mørket

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

Med tre flammer fra et bål
Med fem svarte lys
Med mørke tanker

Ged relack gedj eB

Maner hun Mørke
Maner hun Frykt

Ged relack gedj eB

Hun fyller hans sjel
Hun fyller hans kropp
Hun fyller hans drømmer

Ekram renam gedj
Tkyrf renam gedj
lesj nid i ni
Pork nid i ni

Han frykter natten
Han frykter dagen
Han frykter heksen

Vil nahs re tkyrfne

Han frykter alt

Å vekke Mørket i en heks

I en sirkel står en kvinne

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

Ved en sirkel står en heks
Ved en sirkel kaller hun Løgnen
Ved en sirkel kaller hun Mørket

Errach nim sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

I en sirkel høres ord
I en sirkel høres Mørket
I en sirkel messer en kvinne

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Ved en sirkel tennes fem lys
Ved en sirkel maner en heks
Ved en sirkel kalles De Fem

Ged relack gedj, Sok
Ged relack gedj, Sark
Ged relack gedj, Syk
Nrab nahs va etsis ot ed
Ered relack gedj

I en sirkel drømmer en kvinne
I en sirkel føler hun Mørket
I en sirkel ser hun Hans segl

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

I en sirkel møter hun Løgnen
I en sirkel blir hun velsignet
I en sirkel finnes en heks

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk iv

Den kvinne som ikke er av heksenes slekt, skal evig bli slave av Mørket

Å Merke Løgnens barn

Å binde et menneskes vilje

I en sirkel står en heks

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Tre ganger går hun rundt et bål
Tre ganger kaller hun Dyret
Tre ganger kaller hun Mørket

Ged relack gedj aR
Ged relack gedj E
Ged relack gedj eB

Tre ganger knuser hun menneskets sinn
Tre ganger overvinner hun dets kraft
Tre ganger binder hun dets vilje

Niste reshenk gedj aR dem
Tfark nid renivrevo gedj E dem
Nelesj radnib gedj eB dem

Et menneskes vilje er knust
Et menneskes vilje er overvunnet
Et menneskes vilje er bundet

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Å beskytte seg mot magi

Å forvrenge Magiens kraft

Å finne magiske navn

Å binde en alv til Mørket

Å binde en demon

Å binde en ånd

Å binde en gud