Forskjell mellom versjoner av «Et verktøy for bedømmelse av verdens kulturer»

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
m
m
Linje 11: Linje 11:
 
Nåde, kan vaere av noen assistanse for Uder-Hopfens oppdagelse av
 
Nåde, kan vaere av noen assistanse for Uder-Hopfens oppdagelse av
 
vår verden etter Sirkelens Fall.
 
vår verden etter Sirkelens Fall.
<br>
+
<br><br>
 
'''Introduksjon'''
 
'''Introduksjon'''
 
<br>
 
<br>
Linje 29: Linje 29:
 
land etter er som følger:
 
land etter er som følger:
  
<br>
+
<br><br>
  
 
'''Kvalitet på styresett og administrasjonsordninger'''
 
'''Kvalitet på styresett og administrasjonsordninger'''
<br>
+
<br><br>
 
Et lands styresett bør være kapabelt til å håndtere de
 
Et lands styresett bør være kapabelt til å håndtere de
 
utfordringer en nasjon kan møte på en effektiv og rettferdig måte.
 
utfordringer en nasjon kan møte på en effektiv og rettferdig måte.
Linje 47: Linje 47:
 
de kriterier som er gitt ovenfor.
 
de kriterier som er gitt ovenfor.
  
<br>
+
<br><br>
 
'''Kunnskap og lærdom'''
 
'''Kunnskap og lærdom'''
<br>
+
<br><br>
 
Mye kan læres om et land basert på dets forhold til akademia. Her er
 
Mye kan læres om et land basert på dets forhold til akademia. Her er
 
det liten grunn til å utdype. De land der kunnskap dyrkes, lærde
 
det liten grunn til å utdype. De land der kunnskap dyrkes, lærde
Linje 55: Linje 55:
 
som ønsker å la sine sinn forbli formørket av ignoransens kvelende
 
som ønsker å la sine sinn forbli formørket av ignoransens kvelende
 
kappe.
 
kappe.
<br>
+
<br><br>
  
 
'''Kulturell kapital'''
 
'''Kulturell kapital'''
<br>
+
<br><br>
 
Hva slags kunst et land produserer, og dets syn paa denne, er
 
Hva slags kunst et land produserer, og dets syn paa denne, er
 
aapenbart viktig. Her kan en grov inndeling vaere i hoeykultur - episk
 
aapenbart viktig. Her kan en grov inndeling vaere i hoeykultur - episk
Linje 67: Linje 67:
 
siviliserte.
 
siviliserte.
  
<br>
+
<br><br>
 
'''Hoeviskhet'''
 
'''Hoeviskhet'''
<br>
+
<br><br>
 
Den grad av verdighet og etikette som utvises - både i de høyere og
 
Den grad av verdighet og etikette som utvises - både i de høyere og
 
lavere lag av befolkningen.Hvordan Kvinner behandles inngår åpenbart
 
lavere lag av befolkningen.Hvordan Kvinner behandles inngår åpenbart
Linje 77: Linje 77:
 
passende og behagelig for et sivilisert sinn, og noen som slett ikke
 
passende og behagelig for et sivilisert sinn, og noen som slett ikke
 
sømmer seg.
 
sømmer seg.
<br>
+
<br><br>
 
'''Moral og grad av rettskaffenhet'''
 
'''Moral og grad av rettskaffenhet'''
<br>
+
<br><br>
 
Her må både lovkoder, sedvane og Folkeslagets Karakter inngå. Et
 
Her må både lovkoder, sedvane og Folkeslagets Karakter inngå. Et
 
rettferdig lovsett vil hjelpe lite om et folkeslag i utgangspunktet er
 
rettferdig lovsett vil hjelpe lite om et folkeslag i utgangspunktet er
Linje 90: Linje 90:
 
vil jeg si at Ulpt van Vlissingens bok "Den riktige levevei" gir det beste
 
vil jeg si at Ulpt van Vlissingens bok "Den riktige levevei" gir det beste
 
grunnlaget for en bedømmelse av et lands moral.
 
grunnlaget for en bedømmelse av et lands moral.
<br>
+
<br><br>
  
 
''Resten av verket er inndelt per kategori, og er en svært tørr ansamling kilder som vinkles for å underbygge synspunktene til Quasten. Onde tunger har kritisert renheten i begrepet "den rene fornuft", selv om det filosiske konseptet blir godt underbygd i den korte boken. Disse onde tungene er hovedsaklig representert ved [[Rutger Cruyff]]''
 
''Resten av verket er inndelt per kategori, og er en svært tørr ansamling kilder som vinkles for å underbygge synspunktene til Quasten. Onde tunger har kritisert renheten i begrepet "den rene fornuft", selv om det filosiske konseptet blir godt underbygd i den korte boken. Disse onde tungene er hovedsaklig representert ved [[Rutger Cruyff]]''

Revisjonen fra 30. sep. 2009 kl. 10:59

Deres Nåde,

I Deres Nådes visdom har De besluttet å sende eventyrere og oppdagelsesreisende ut forbi denne nye verdens ganske horisonter, med det for øye å oppdage hva slags land og folk som nå finnes under himmelhvelvingen. Disses mål vil være å formidle til Deres Nåde hvilke land som er verdt å handle med, hvor skikkene er slik at en bør ta seg i akt når en farer frem, hvem en ikke ønsker kontakt med - kort sagt, disse tapre reisendes oppgaver vil vaere å skille de gode land fra de dårlige. Jeg håper denne tekst, skjenket Deres Nåde, kan vaere av noen assistanse for Uder-Hopfens oppdagelse av vår verden etter Sirkelens Fall.

Introduksjon
Jeg fremholder at i analysen av en nasjon finnes det visse verdier og karakteristikker som er objektive målestokker for dennes kvalitet. Disse verdiene er av en slik natur at ethvert menneske - eller gud, eller demon, om så skulle være! - vil være enige i deres suverenitet. Selvfølgelig forutsetter det å sette til side fordommer og egenkulturelt grums, og å tillate den Rene Fornuft å styre deres analyse.
Undertegnede har arbeidet nøye og brukt mange av de klasisske kilder til sitt arbeide, noe som vil bli gjort nøyere rede for i selve verket. Målet har vaert nettopp å finne frem til de forskjellige kvaliteter som gjør et land godt eller dårlig, og å finne en metode for å analysere disse vitenskaplig. De fem egenskapene man slik kan bedømme et land etter er som følger:Kvalitet på styresett og administrasjonsordninger

Et lands styresett bør være kapabelt til å håndtere de utfordringer en nasjon kan møte på en effektiv og rettferdig måte. Samtidig bør styresettet ivareta kontinuitet, og være til inspirasjon for den gjengse borger. Et styresett som er effektivt til å håndtere administrative oppgaver, men som ikke innbyr til respekt om ikke ærefrykt, er ikke et tilfredstillende styresett. Like lite et inspirerende styresett som ikke makter å styre effektivt. Noen inndeling i brede kategorier av styresett vil ikke gås inn på i dette verket - et effektivt monarki med en god konge kan være et godt styresett, mens et dekadent kongerike med en ussel despot åpenbart ikke er det. Igjen er det best å bruke den Rene Fornuft til å bedømme hvert rikes styre på egne meritter etter de kriterier som er gitt ovenfor.Kunnskap og lærdom

Mye kan læres om et land basert på dets forhold til akademia. Her er det liten grunn til å utdype. De land der kunnskap dyrkes, lærde holdes i akt, og vitenskapen avanseres er åpenbart bedre land enn de som ønsker å la sine sinn forbli formørket av ignoransens kvelende kappe.

Kulturell kapital

Hva slags kunst et land produserer, og dets syn paa denne, er aapenbart viktig. Her kan en grov inndeling vaere i hoeykultur - episk versediktning, harpespill, landskapsmaling etc. - og lavere kultur - dukketeater, tromming, floeytespill. I tilfellet sport er noen grener aapenbart siviliserte, som crocket og lanseturneringer. Man kan her tenke seg mer fysiske spill med ball o.l. som igjen er mindre siviliserte.Hoeviskhet

Den grad av verdighet og etikette som utvises - både i de høyere og lavere lag av befolkningen.Hvordan Kvinner behandles inngår åpenbart i dette - i enkelte land har ikke erkjennelsen av Kvinnen som en sart blomst sunket inn, og Kvinner behandles knapt annerledes enn menn! Den Rene Fornuft gjoer det åpenbart at det er tale og væremåter som er passende og behagelig for et sivilisert sinn, og noen som slett ikke sømmer seg.

Moral og grad av rettskaffenhet

Her må både lovkoder, sedvane og Folkeslagets Karakter inngå. Et rettferdig lovsett vil hjelpe lite om et folkeslag i utgangspunktet er usle med en slett moral. Man kan med enkelhet tenke seg at selv det best uttenkte system for lov og rett vil hjelpe lite om det skulle innføres i et område befolket av lothbardiske hunder. Et godt lovsystem er også en del av det, men folkeslagets medfødte rettferdighetssans og moralske fiber er like viktig i denne kategorien. Meget er skrevet om begrepet moral av høyverdige filosofer. Utover applikasjon av den Rene Fornuft vil jeg si at Ulpt van Vlissingens bok "Den riktige levevei" gir det beste grunnlaget for en bedømmelse av et lands moral.

Resten av verket er inndelt per kategori, og er en svært tørr ansamling kilder som vinkles for å underbygge synspunktene til Quasten. Onde tunger har kritisert renheten i begrepet "den rene fornuft", selv om det filosiske konseptet blir godt underbygd i den korte boken. Disse onde tungene er hovedsaklig representert ved Rutger Cruyff