Den ulymarske hær

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 2. mar. 2015 kl. 22:11 av Kristian (diskusjon | bidrag) (→‎Hærens fordeling og oppgaver: Mer oppdaterte tall)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ulymarske soldater

Ulymars hær ble opprettet i forbindelse med Ulymars innlemmelse i Den Trinasjonale Alliansen i år 12 e.s. Øverstkommanderende for de væpnede styrkene er kongen, under ham finner man førstesverdet som i praksis leder hæren. Den tidligere Ciranske offiseren Hein tjener som førstesverd, og har gjort det siden hærens opprettelse. Hærens organisasjon er for det meste bygget opp rundt ham og hans stab sine tanker om et effektivt forsvar av Ulymar. Hæren er bygd opp av vernepliktige som har en tjenestetid på 2 år i krigstjeneste og 4 år i fredstjeneste. Man kan bli innkalt til tjeneste fra man er 16.

Hæren består for tiden av omtrent 4000 menn og kvinner, med rekrutter under opplæring i tillegg. Man har ca. 2500 bueskyttere/lett infanteri, 750 tunge infanterister og 300 kavalerister. Resten er i stab og vedlikehold. I tillegg hyrer hæren inn en del sivile for å drive forsyningstjenesten.

Historie

Den ulymarske hær ble i utgangspunktet tuftet på den malderiske modellen som har vært i bruk etter Stjernefallet. Fordi man var under sterkt tidspress for å opprette en effektiv styrke valgte man å fokusere på våpen mange kunne kjenne igjen og relatere til: Bue og øks. Befals- og offisererskandidater ble identifisert og forfremmet så raskt som mulig.

Styrkene fikk i noen grad tid til å trene og forberede seg på trefninger med lothbardiske styrker i felttoget mot Lothbard, men de fleste var uten reell kamperfaring da Slaget ved Grua og angrepet på Eolan ble gjennomført. I tiden etter felttoget har Ulymarske styrker vært involvert i en del mindre og minst en middels stor trefning.

Organisasjon

Grader

Her følger Ulymar Malderisk struktur med andre navn. I parentes står Malderisk grad.

 • Soldat = vernepliktig

Befal

 • Andreskjold (Korporal) = laveste befal
 • Skjoldfører (Sersjant) = I Malderia kreves det minst to perioder før man kan bli sersjant – i Ulymar plukkes disse også ut blant spesielt egnede rekrutter så tidlig som mulig.

Offiserer

 • Andrespyd (Andreløytnant) = nyutdannede offiserer
 • Førstespyd (Løytnant) = leder kompani eller viktig oppgave. Ikke automatisk opprykk fra Andre.
 • Sverdfører (Kaptein) = leder regimenter, garnisoner og leire, viktige oppgaver
 • Andresverd (Kommandant) = leder staber, legger strategier
 • Førstesverd (Hærfører) = leder av hæren – dette er en tittel, ikke en grad. Graden stillingen krever er Andresverd.

Hilsner og oppførsel

En hilser alltid på overordnede, likestilte og underordnede etter ønske. En hilser ved å legge høyre neve, knyttet mot hjertet, på en slik måte at alle fingrene berører brystet.

Avdelinger

Malderias struktur er igjen brukt som basis, men med andre navn.

 • Skjold er den minste enheten, ca. 20 soldater ledet av en Skjoldfører med hjelp av en til to Andreskjold.
 • Spyd, består av 10 skjold – ledet av et Førstespyd, gjerne hjulpet av et Andrespyd.
 • Sverd, størrelse varierer etter behov, normalt 3 spyd. Ledes av en Sverdfører.
Rekrutteringsplakat fra Sargos

Utdanning og styrker

En del av Ulymars offiserer ble utdannet ved krigsakademiet i Malderia før hæren ble opprettet. Denne ordningen er fremdeles aktiv.

Etter at Felttoget mot Lothbard endte har man fått organisert rekruttering og opplæring av soldater på en mer ordnet måte enn før. Nå gjennomgår alle rekrutter en treningsperiode på 6 måneder, der de får opplæring i grunnleggende soldatferdigheter. Potensielle kavalerister blir plukket ut og vurdert, og noen ganske få blir valgt ut til offisersutdannelse. Offiserer utdannes først i Ulymar, deretter blir de aller beste sendt videre til krigsakademiet i Malderia.

Infanteriet

Ved opprettelsen av den Ulymarske hær var det nødvendig å lage en styrke hvor man benyttet seg av de kunnskapene soldatene allerede hadde, derfor ble hovedvekten av styrken bygd opp av bueskyttere, som også er relativt rimelig å utstyre. I Felttoget mot Lothbard var Ulymars jobb å stoppe flyktninger fra Lothbardien i å rømme inn i Ulymar. For tiden har Ulymar ca. 1800 bueskyttere. 200 infanterister er av typen lett infanteri som i bunn og grunn er støtteapparat for bueskytterkorpset. I tillegg har man ca. 500 tungt pansret infanteri hvor hovedvåpenet er lange spyd. Alt infanteri har blå eller grønne jakker.

Kavaleriet

240 av disse er lett kavaleri som brukes som alt fra budryttere til sjokkangrep. De resterende 60 er tre skjold med tungt kavaleri, som ble opprettet fordi det var påkrevd fra Malderisk side under den trinasjonale alliansen. Hvite jakker.

Stab og forsyning

Hæren har selvfølgelig en stab som ordner med strategi og kommandostruktur. Dette er den harde kjernen rundt førstesverdet som består av ca 10 offiserer. I tillegg kommer transporttjenesten, til sammen ca. 130 personer. Røde jakker.

Forsyningstjenesten, (mat, drikke og andre råvarer), varierer i forhold til oppdragenes art og størrelse, men er nesten alltid bestående av sivile. Skal styrker bevege seg følges de ofte av like mange eller flere sivile som soldater. Store styrker kan ha opptil to vogner per skjold. Stasjonære styrker livnærer seg av området de er plassert i, og klarer seg som regel med maksimum halvparten så mange sivile som soldater. Hæren betaler ganske godt for forsyningene de kjøper.

Speiderkorps/Stifinnere

Hæren har per dags dato ikke et eget speiderkorps, men benytter seg av Stifinnerne. Dette har tidvis skapt rot i systemet, fordi Stifinnerne ikke er formelt underlagt hæren. En omstrukturering av Stifinnerne og/eller opprettelse av et formelt speiderkorps har i lengre tid vært under planlegging.

Legekyndige

Ulymar har også et korps med legekyndige, som ikke er en del av den militære strukturen. De kalles Mylader.

Utstyr

Bueskytter:Bueskytterne er de som får utdelt minst våpen og utstyr. Standardutrustningen består av en paddet jakke (panser) og hjelm i stål eller stivt lær. Bue med piler er det eneste våpenet som blir utdelt av hæren. Likevel har de fleste bueskytterne i tillegg sverd, øks eller klubbe som et sekundært våpen. En del bueskyttere bruker også en bukler sånn i tilfelle.

Lett infanteri: Samme grunnutrustning som bueskytterne. Sverd eller øks i stede for bue – sammen med rundt skjold. På slagmarken er stort sett oppgaven til disse styrkene å støtte bueskytterne med beskyttelse, med store firkantede skjold og spisse påler.

Tungt Infanteri: Brodden blant fotfolket. Grunnutrustning er sverd, spyd og skjold. I tillegg brynje og hjelm – gjerne med panser (brynje uten panser under er dølt).

Lett kavaleri: Samme grunnutrustning som det tunge infanteriet. Unntaket her er budrytterne, som sjelden har mer enn et sverd.

Tungt kavaleri: Full plate og det som hører til. Tenk ridder i full rustning med plate og like mye stål på hesten.

Uniform

Ulymar har uniformert hæren sin. Uniformen er en enkeltspent knelang blå, grønn, rød eller hvit jakke med korte ermer. En sivil utgave finnes også for den tiden man ikke er i felt, og da er jakken langarmet (offiserer)

Gradsdistinksjoner

På venstre arm har man gradsdistinksjonen. Grad lages av rødt stoff unntatt på de røde jakkene hvor det er svart eller mørkeblått. (helst ull så slipper man kanting)

Hærens fordeling og oppgaver

Hærens oppgaver er pr. år 18 ES som følger:

 • Grensevakt
 1. Mange av stammene og krigerne som levde i Lothbardien flyktet nord-vestover da invasjonen kom, og disse blir fremdeles ansett som en trussel. En del overfall og småtrefninger vest i Sargos og ArChaz i tiden under og etter krigen har bevist at det ikke bare er paranoia. Hæren er satt til å bevokte Ulymars vestgrense inntil videre. Større, sentrale grenseposter er i hovedsak ferdig, en rekke mindre poster mellom disse er fremdeles under oppføring.
  • Ca. 800 soldater opererer som grensevakter. Man tjenestegjør 2 måneder på grensa, så blir man avløst av soldater fra ArChaz leir og tjenestegjør 2 måneder i leiren.
 2. I forbindelse med bevoktningen av vestgrensa er det bestemt at det skal opprettes en leir i ArChaz. Leiren skal fungere som base for grensepatruljer mot vest, og skal også brukes til opplæring av rekrutter. Arbeidet med den nye leiren er godt i gang, arbeidet utføres i hovedsak av soldater.
  • Ca. 800 soldater og 400 rekrutter er stasjonert i leiren. Man tjenestegjør 2 måneder i leiren, delt inn i vakttjeneste, byggetjeneste og permisjon. Så blir man sendt ut som grensevakt i 2 måneder.
 3. I rettsaken mot Margas Knutesønn argumenterte Knutesønn for at det var nødvendig med en militær tilstedeværelse i Østmark, i fall Zantropia skulle vise aggressive tendenser. I forbindelse med opprøret har hæren allerede styrker plassert i Østmark, men det jobbes nå med å opprette en permanent leir som skal være utgangspunkt for grensepatruljer langs Ulymars østgrense, samt trening av lett kavaleri. Arbeidet med leiren er påbegynt, men er blitt forsinket som følge av at Margas Knutesønn har kommet tilbake fra de døde og skaper problemer.
  • Ca. 250 soldater tjenestegjør i leiren, delt inn i vakttjeneste, byggetjeneste og permisjon. Soldatene rullerer også som sikringsstyrker i Østmark. Leiren huser også ca. 200 rekrutter.
 • Oppdrag i innlandet
 1. Hæren er satt til å vokte viktige personer og sikre viktige arbeider i Østmark som følge av hendelsene der.
  • Ca. 400 soldater tjenestegjør som sikringsstyrker. Soldatene rullerer med tjeneste i Østmark leir.
 2. Det er opprettet en nokså stor leir litt vest for hovedstaden Eolan, dels for å sikre hovedstaden mot vest, dels for opplæring av rekrutter.
  • Ca. 800 soldater og 400 rekrutter er stasjonert her. I tillegg har ca. 250 soldater til enhver tid vakttjeneste i Eolan.
 • Oppdrag i utlandet
 1. Ulymar har lovet Malderia og Althéa at også de skal ta ansvar ved Tåkefronten. De første styrkene ble sendt sørover sensommeren år 16 e.S. Til disse første styrkene var det en del som meldte seg frivillig, og av disse var det flest av Vandrerslekt.
  • Ca. 250 soldater tjenestegjør ved Tåkefronten.
 2. Ophrien ble anerkjent som en selvstendig nasjon av alliansen i år 15 ES, men har ikke hatt tid til å opprette egne væpnede styrker til å vokte egne grenser og interesser. Ulymar tok på seg ansvaret for dette i begynnelsen, men hadde rett og slett ikke nok styrker til å løse dette oppdraget på en tilfredstillende måte. Førstesverd Hein besluttet å engasjere leiesoldater til dette inntil ulymarske styrker kunne overta. Noen år etter frigjøringen var ophrinernes tålmodighet med de utagerende og røffe leiesoldatene slutt, og Ulymar ble tvunget til å avslutte oppdraget. Styrkene ble erstattet med en langt mindre gruppe ulymarske soldater.
  • Ca. 300 soldater tjenestegjør i Ophrien
  • Ca. 250 soldater som Ulymars bidrag til de felles TNA-styrkene