Den althéiske hær

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Første utkast til bruk på Camarheim (2009) (Om merking av sider)


Introduksjon

Althéas opprinnelse som et nomadefolk har den dag i dag innflytelse på Hærens struktur og funksjon. I riktig gamle dager var det jegerene blant nomadefolket som hadde oppgaven å beskytte folket mot ytre fiender, skulle en konflikt oppstå. Dette gjør at Sha standen har en spesiell plass i den Althéiske hær.

Den største delen av Althéas hær består av noen kvinner og flest menn fra Sha standen. De er ikke nødvendigvis yrkesmilitære, men det er forventet at menn av denne standen tar minst 4 år tjeneste fra fylte 14 år. De som er født inn i denne standen av yrkesmilitære foreldre forventes å være ferdig utlærte soldater i det de trer inn i hæren. De kan derfor bære tittelen som Jeger.

Alle offisersverv er besatt av yrkesmilitære eller rødprester.

Den resterende delen av hæren består av frivillige fra de andre stendene, eller folk som ikke tilhører noen stand, og aspirerer til Sha-standen. Alle Althéiske familier er forventet å ha minst en mann som har vervet seg for 2 år. Det er også forventet at alle familier har tilgjengelig minst en våpenfør mann med egen utrustning til bruk i en eventuell milits. Alle menn i Althéa, samt de kvinner som viser interesse for det, har de to siste år av sin 5 årige utdannelse, timer hos rødpresten med bruk av spyd, skjold og kortsverd.

Grader

Gradsystemet i Althéa har endret seg igjennom tidene, men etter at TNA ble opprettet, har Althérne valgt å tilnærme seg det Malderiske systemet:

Althéa Malderia Oppgaver
Medkjemper Soldat/Veteran Ta imot ordre.
Jeger Korporal/Veteran Veilede andre Medkjempende. Hjelper Jaktfører med sine oppgaver.
Jaktfører (kort: fører) Sersjant / Førstesersjant Leder jaktlag (skjold), ved hjelp av 2 eller flere Jegere.
Andrejeger Andreløytnant Hjelper Førstejeger med sine oppgaver.
Førstejeger Løytnant Leder krigslag (kompani) eller viktig oppgave.
Kaptein Kaptein leder regimenter, garnisoner og leire, viktige oppgaver
Kommandant Kommandant leder staber, legger strategier
Veriante (Lederen for den røde presteordenen) Hærfører Tittel, ikke grad. Leder hæren i sin helhet på vegne av Tar-Al-Roosim.
Konge (Utenriks) / Dronning (Innenriks) - Tittel, ikke grad.
Tar-Al-Roosim (Konge og Dronning i fellesskap) - Tittel, ikke grad.

Gradene er ikke permanente, slik det er i mange andre land. De eneste permanente titlene er Jeger, Jaktfører og Veriante. De andre gradene blir fylt av Jaktførere etter behov. Dvs at offiserer blir utnevnt etter oppgavene som må gjøres. Ved endt oppgave vil den utnevnte personen returnere til sin grad som Jaktfører. Det er andre Jaktførers anbefalinger som vanligvis ligger til grunn til utnevnelser. Det er ingen automatiske opprykk. Men det er selvsagt alltid høyst graderte som tar over i en skarp situasjon.

Hilsener og oppførsel

Man hilser alltid på overordnede, også Jegere. Man hilser på sine overordnede ved å samle bena og stå rak i ryggen. Overarmene er langs kroppen og underarmene 90 grader ut fra kroppen med håndflatene opp.

Overordnede og likestilte kan svare med å gjøre det samme men med håndflatene ned.

Med sverd og eller skjold i hånd, kan man hilse på samme måte, men da med sverdet liggende fra den ene hånden til den andre.

Avdelinger

Etter TNA ble disse enhetene en mer fast form, for å tilnærme seg Malderias struktur.

  • Jaktlag (Malderisk: Skjold) er den minste enheten, ca. 20 soldater ledet av en Jaktfører med hjelp av minst 2 Jegere.
  • Krigslag (Malderisk: Kompani), består av 10 Jaktlag – ledet av en Førstejeger, med hjelp fra minst to Andrejegere.
  • Regiment, størrelse varierer etter behov, normalt 3 Krigslag. Ledes av en Kaptain.

Utdanning og styrker

Infanteriet

Budbærerne

Tungt infanteri

Det tunge infanteriet til Althéa er trent i formasjonskamp med kortsverd og langspyd. De benytter store firkantende skjold og segmentert platerustning Lorica Segmentata(a là romererske Legionærer i vestromerriket 0 til 3 århundre f.kr).

Lett infanteri

Bueskyttere

Kavaleriet

Speiderkorps

Stab og forsyning

Altheiske stabfunksjoner er, i likhet med Altheisk byråkrati, av absolutt ypperste klasse. Innkjøpsagenter sørger for at det systematisk ligger proviant og forsyninger klare til bruk. Der praktisk mulig ligger mye forhåndslagret langs planlagte marsjruter. I tillegg er så godt som alt utstyr standarisert, slik at vanlig forbruk av utstyr for militære enheter enkelt kan erstattes. Tyngre utstyr fraktes med pakkdyr, esler og okser for det meste, mens troppene bærer med seg alt det vesentligste for en uke til to. Når troppene er stasjonert i fiendtlig territorium blir de lokale bønder selvsagt plyndret, som vanlig for alle hærer. Straks en kamp er vunnet, eller freden på annen måte er etablert, vil alle Altheiske hærer selvsagt måtte betale for seg. Gods og gull plyndret den ene dagen blir gjerne brukt som betaling til den samme bonde dagen etter, i betaling for losji eller annet som troppene måtte trenge.

Artilleri

Utstyr

Bueskytter:

Lett infanteri:

Tungt Infanteri:

Lett kavaleri:

Tungt kavaleri:

Uniform

Gradsdistinksjoner

Hærens fordeling og oppgaver

Hærens oppgaver er pr. år 17 ES som følger:

  • Grensevakt
  • Oppdrag i innlandet
  • Oppdrag i utlandet