Berloc

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 11. aug. 2006 kl. 18:09 av Espen (diskusjon | bidrag) (→‎Historie og rykter)
(diff) ←Eldre versjon | vis nåværende versjon (diff) | Nyere versjon→ (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

I Berloc har vi definert vekk ønske om makt og manipulering fra de Berlocske kvinners side. Berlocske kvinner blir ikke undertrykt av Berlocske menn.

Introduksjon

Geografi og befolkning

Stort område som ligger øst i Malderia, med Berloc som by i sentrum, som kontrolleres av et hierarki av familier. Berloc by består av Familier og malderere (Utsidere). Landsbygda kontrolleres av Familiene.

Erverv

Jordbruk ala Sicilia: Skrinn åkerjord med blandingsbruk. Områder er kjent for sine olivenlunder, eplerhager og flokker av gjeter og sauer. En enkelt familie aler opp hester. Overlevelsesøkonomi pluss enkelte mer spesialiserte yrker som smed, hjulmaker, treskjærer, slakter, tatovør, skuespiller, skreder osv. i og rundt Berloc. Det bor også gjense malderere der, de har trolig en friere ervervssituasjon så lenge de opererer i liten skala. Familiene kontrollerer produksjonsleddene slik laugene gjør i resten av Malderia. Laugene er ikke like mektige som i resten av Malderia. Laugene består av omfordelere?. Familiene leverer varer til omfordelere. Disse sørger for omsetning i bodene sine og eksport av Berlocske luksusvarer til det øvrige Malderia.

Kultur

Berloc er kjent for sine skuespill , skuespillere og sitt mannskor. Kun Berlocske menn står på den offentlige scenen. De er kjent for sin dyktighet, og de nekter å flytte til Malderon. Familien er jo i Berloc. Kvinner som står på den offentlige scenen er Utsidere/ malderere. Skuespillene er arenaen for å gjøre narr av det interne spillet mellom familiene, Darene, med Maldrids sirkel, Malderon, Tronregenten Kaern.


Historie og rykter

Den forhatte adelen ble slaktet av familiene like etter riften, i løpet av et år eller to. Familietradisjonen i Berloc er sterkt nettopp p.g.a. den nå avdøde adelen.

Hesha var krigeren som begynte å samlet Malderia til et rike. Malrid, sønnen hans, fullførte det. En/flere av sønnene etablerte familietradisjonen som har blitt videreført i Berloc. Familiene mener de er arvtagerne etter Malderias første store kriger.

Før riften ville ikke Malderia ha Berlocske menn i hæren, nå blir de klassifisert som ultra lojale hvis de først verver seg.

Orgon Adalstein er egentlig fra Berloc.

Tronregent Kaern var en gang på teater i Berloc. Teaterne i Berloc er kjent for å ironisere med alt og alle.

Å være av en berlocsfamilie

Begreper

CADA: = levevis: Begrep som henspeiler til essensen av det å tilhøre en av familiene. I Cada ligger begrepene om Blod, Tradisjon og Lojalitet. Cada er historien, æren, arven og tilhørigheten. Det er også det å bli satt til side i arverekken, og bli fremmet til hovedarving.

  • Blod: Familien først.
  • Tradisjon: Det som er skal bevares og videreføres.
  • Lojalitet: til familien og Daren. Favner også begrepet taushet. Det som skjer innad i en familie, holdes der også.

Nicada = troløs, har brutt Cada.

Dar: familie-/slektsoverhodet.

Daros: den samlende Daren som klarer å forene alle familiene under et overhode. Sterk personlighet som klare å dempe familiefeidene til et minimum de årene han har kontroll.

Sønn: en handlingens mann under Dar. Gjør både rene og skitne jobber . Både ektefødte sønner og fettere kalles Sønn hvis de innehar en slik rolle i familien (Bidrar til å beskytte de ektefødte og gi de som hevder seg likeverd i familien)

Gutt: ektefødt eller adoptert sønn av Dar

Fetter/ Kusiner: Slekt som gjerne graderes med tall. Alle som er i samme generasjon som ikke er søsken omtales som fetter eller kusine.

Bror/ Søster: Ektefødte eller adopterte søsken.

Far: En far som ikke er Dar

Mor: mor

Kone: 1.Kone har alltid forrang når det gjelder administrasjon av husholdningen og i familierelasjonene 2. eller 3. Kone kan få størst status avhengig av hvor mange barn hun får.

Polititikk og interaksjon

Tjenester

Gaveprinsippet, men i form av tjenester: En tjeneste krever gjennytelse, hvis du ikke kan gi tilsvarende blir du stående i gjeld til yteren. Det er bedre å stå i gjeld til sin egen familie, det er tross alt samme blodet. En tjeneste kan bestå i å skaffe jobb til 3. fetter på farsiden, gifte bort gutten til 2 . sønnen av broren din.

Transaksjoner

Handel er vanlig på markedet og i liten skala, men forhandlernes kontrakter med familiene er gjerne basert på tjenesteprinsippet. Ting kan kjøpes, men det er transaksjonene uten mynt som innebærer de store verdioverføringene. Familiens Cada og rikdom avsløres/vises av hvilken type transaksjoner de inngår. Inngåelse av store kontrakter mellom de store familiene innebærer aldri summer, men tjenester avtalt i forhandlinger. Dette gjelder også ekteskap. Transaksjoner av eiendom og ekteskap lyses hos Notaren.

Berlocske familiers forretninger: Enten driver de vanlige forretninger på ulovlig vis eller de driver med regelrette ulovlig ting som horer og spill…

Eiendom

Skjult eierskapmodell. I prinsippet eier Daren alle eiendommene til familien men offisielt står eiendommene oppført under gutten eller broren osv. i notarens papirer.

Avhengighet

Overlevelse bygger på tjenester, bransjer, koordinering. Enkelte familier har tilnærmet monopolsituasjon på enkelte bransjer. (se under Familier for detaljer)

Øst-Elron

Den skitne bakgåren til familiene. Familiene har etablert underavdelinger der oppe. De sender gjerne ut sine unge menn for litt herding, og drar inn mye penger derfra. De fleste sønnene har drept noen. Mange horehus i Øst-Elron kontrolleres av Berlocske familier.

Lenkebærere

Familiene har sønner som er drapsmenn. Disse tatoverer familiens segl på innsiden av håndleddet. Hvert senere rettferdige og ærefulle drap blir tatovert inn som ledd av en flettelenke som snirkler seg oppover armen. Daren avgjør hva som kvalifiserer.

Duell

Unge menn dueller gjerne, som regel til første blod. Blir de oppdaget av vekterne er det den som døde som startet det hele.


Bosituasjon og arbeidsdeling

Stor storfamilie prinsippet, ikke tjenere. Laverestatus jobbene blir utført av fjernere familiemedlemmer. Toppnivået innhenter og fordeler goder og tjenester. Arbeidsoppgavene er kjønnsspesifikke. Menn pløyer, vedlikeholder hus og gård, handler (store kvanta). Kvinner lager mat, sørger for tøy (produksjon og vedlikehold), passer barn, produserer luksusvarer som kniplinger hvis de er fra de øverste familiene (overskudd, luksus og statusmarkerende produksjon). Både kvinner og menn er med i innhøstingen om enn med forskjellige arbeidsoppgaver. Kvinner kan ikke forhandle med det motsatte kjønn fra en annen familie, derfor er det alltid menn som står som øverste sjefer for familiebedriften selv om alle kvinnene er involvert i den. Menn graderer og forhandler. Menn er familiens ansiktet uttad.

Familien

En stor familie har gjerne 200 medlemmer fordelt på forskjellige gårder (gårder består av 7-8 bohus samt andre brukshus) og bruk (bruk tilsvarer en vanlig gård ellers i Malderia) med et tilhørende et (hoved)hus (i Berloc)

Barn

Barn er så verdifulle i Berloc at et ekteskap som ikke har gitt barn innen 3 år gir en mann rett til å søke kirken om lov til å ta en kone til. En mann kan ta inntil 3 koner. En Dar kan ta inntil 3 koner selv om den første konen har gitt ham barn. Å søke kirken om tillatelse til nytt gifte medfører mange ”tjenester”, mye tid, og pleie av bestemte personligheter innenfor kirken. Kirken bidrar til at balansen mellom slektene opprettholdes ved å trenere uønskede giftemål, hvis en Dar allerede har for mange sønner. Det er derfor ytterst sjelden at vanlige menn gifter seg mer enn en gang så lenge den første konen er i live. Hvis ektemannen dør forblir barna i mannens familie. De kan bli splittet på forskjellige husholdninger men oppfostres som en del av barneflokken i storfamilien til Daren. Mange jenter betyr inntekt i form av brudepris ved gifte. ”Sønner” betyr styrke og allianser. Familier som har råd til å gifte barna sine sent har god råd! (Generasjonskapital)

Adopsjon

En adoptert sønn/fetter/ung mann står i guttens stilling. Det vil si at han har rett på arv og at kun menn blir adoptert. Prinsippet bak adopsjon er å sørge for at den mest kompetente mannen kan være Darens arvtager.

Arv

Eldste gutten arver sin far, men Daren kan omrokkere forvaltningen av ”sin” eiendom for familiens beste. Daren kan gjøre bruk av Cada, dvs velge en annen som arvtager til sin posisjon i familien hvis eldste sønnen ikke er skikket.

Kvinnenes stilling

Kvinnene er beskyttet fordi de er så mye verdt. De er kapital, allianser og potensielle mødre. Kvinnene arbeider i hjemmet og på gården, i kjernen av familien, beskyttet av denne. Kvinnens posisjon avhenger av hennes far og hennes brødre: Faren (eller Daren) bestemmer hvem hun skal gifte seg med. Hennes giftemål danner grunnlaget for allianser mellom familiene. Hennes trygghet ligger i sin far og sine brødre: Hvis hun har en voldelig ektemann kan hun henvende seg til sin far og sine brødre for beskyttelse og disse vil ordne opp. Enker flytter tilbake til sin fars familie (eller gifter seg med sin avdødes manns bror). Barna blir værende hos mannens familie. Barna blir i slike tilfeller oppdratt av sin fars søster. Kvinners oppgave er å forutse mennenes behov, alltid ordne opp slik at ting ligger til rette.

Kvinnefellesskap

Familiens kvinner danner et kvinnefellesskap. Kvinnene har forskjellig status seg i mellom, alt ettersom de er gift, med hvem, om de har barn, hvor flinke de er. Kvinner i samme generasjon eller alder konkurrere ikke. Søstre og kusiner slår ring om hverandre, de danner en enhet.

Øksebryllup

Blir en kvinne som ugift sammen med en mann, forulempet eller voldtatt, vil brødrene og faren sørge for at denne mannen gifter seg med henne. Ble hun voldtatt vil hun få utlevert en øks under bryllupet og leverer hun denne til sin far vil mannen dø i løpet av bryllupsnatta for hennes brødres hånd. Som voldtatt er hun ikke jomfru lenger, da er det bedre å være enke enn å være gift. Blir hun forelsket i en mann, er øksebryllup den eneste måten hun /de kan få gifte seg med ham/hverandre. Mannen vil da få øksen som en del av bryllupseremonien. Et øksebryllup vil ikke utløse forhandlinger slik arrangerte bryllup gjør, medgiften fra mannen vil bli liten, hvis ikke familiene uansett ender opp med å se på det som en bra allianse. En affære mellom en ugift kvinne og en gift mann vil som regel bli ordnet på kammerset med Daren som sørger for at kvinnen blir giftet bort til en annen mann relativt fort. (Dette er jo en ulykke for kvinnen og mannen bør være rimelig mektig for å kunne ordne opp slik at familieæren bevares)

Farosal

Den store dansesammenkomsten: Lovlig sjekkested, innebærer samling av unge gifteklare menn og kvinner, med kvinnene under streng overvåkning av sine brødre. Alle blir annonsert når de kommer/ etter at alle har kommet, man er dermed introdusert. Dette er en begivenhet som gjerne kombineres med at Darene og de resterende mennene møtes, drikker eplebrennevin og samtaler i et eget rom/telt. Deres koner drikker te i et annet avskjermet rom/telt men overvåker de unge. De unge danser og snakker sammen i et rom/område som gir mye innsyn fra alle kanter. Unge kvinner har gjerne vifter de bruker til å kommunisere med de unge herrer på avstand med.

Gifte inn og gifte ut

Et giftemål kan bidra til å bringe nytt blod inn i slekten. En mann eller kvinne som ikke tilhører en Berlocs famile, kan giftes inn. De blir da en del av familien. Deres førektekapelige familie teller ikke. En berlocs kvinne vil giftes ut til en annen familie, men hente støtte ved behov fra sin fars familie. En enke vil bli begravet på sin fars jord når hun dør. En gift kvinne vil bli begravet på sin manns jord.

Skikk og bruk

Unge kvinner går med enkle fletter ned, gifteklare kvinner går med oppsatte, gjerne kompliserte fletter, gifte kvinner går med et sort rundt kniplingsstykke over issen/ flettene (hun setter sin man over seg selv, en dydig kvinne går i sort), enker går med et hvit kniplingsstykke. Menn har gjerne finskjorter med kniplinger, ellers ganske tradisjonelt med bukse, vest osv.

En mann kan aldri snakke direkte til en kvinne uten å være introdusert, dvs at han må spørre broren hennes om å få lov til å snakke med henne. En kvinne kan si at en mann kan snakke med broren hennes hvis hun ønsker å snakke med ham. En kvinne som ønsker å la en mann vite at hun liker ham og har lyst til å gifte seg med ham, kan si at han kan snakke med faren hennes.

Kvinner fra en Berlocsk familie kan opptre med sang, musikk eller poesi innenfor hjemmet fire vegger. Besøkene får også æren av å se familien kvinner opptre. Det er en mye brukt måte å introdusere unge mennesker for hverandre.

Er ektemannen udugelig går konen til sin far og ber han ordne opp. Ved alt for ille tilfeller kan brødrene tre inn og gjøre det nødvendige for å få gården opp og gå igjen. Ektemannen mister ansikt innad i sin familie.

Hvis en ektemann stikker av fra konen vil brødrene hennes hente ham tilbake. Hvis han forsvinner plikter broren til ektemannen å gifte seg med den forlatte konen. Er han gift må han kjøpe rett av kirken. Hvis det ikke går, overføres gården til den fraværende ektemannen over til hennes far. Hun får enkestatus. Ektemannens familie mister ære fordi han flyktet.

Man tar aldri parti mot en bror i offentlige sammenhenger: CADA

En mann som har forgrepet seg blir rispet for arr over kinnet (skrått).

Giftealder: kvinner rundt 15-16 vanligvis, menn rundt 20.

Berlocske innfødte liker ikke Kiltan, eller Kyrthani.

Horehus: menn kan gå på horehus… men det er ingen berlocske innfødte kvinner der, kun ”utenfra” kvinner.

Kirken

Kirken tilber Noden, men kirken har en utpreget sosial rolle i det berlocske samfunnet. Kirken plikter å konfirmere unge menn og kvinner og å godkjenne første ekteskap. Det vil ikke dermed si at det innebærer overdådige seremonier. En bra seremoni krever store gaver og de riktige alliansene. Kirken regulere forholdet mellom familiene med sin makt til å gi anerkjennelse og tillatelser til nye ekteskap og dermed nye allianser.

Klosteret pleier syke og gir undervisning. Klosterskolen er populær. Mennesker som går inn i kirken gir avkall på slektens beskyttelse og makt. Tjenere av kirken kan være innflytelsesrike både på grunn av familie (fordi de kan trekke inn midler), men også dyktighet. Slektshierarkiet gjelder ikke i kirken.

Familiemedlemmene døpes og begraves av familien.


Familiene

Familiene finnes i mange størrelser, men man regner med 7 store familier som maktfaktorer i regionen og landet, hvorav 5 er gamle, 2 er nye. Den siste Darosen var fra Gabrysh familien, som forsvant i Riften.

(Trykk der aksenten er)

De mektigste

Kérnosz

Gamle penger, rir på suksess fra gamle tider. Mektige, men ikke nok til å kunne utnevne en Daros. De har den beste linken til Kirken. Hovedsete på landsbygda, de har en egen lansdsby, kalt Kernosz.

Lukína

kulturskaperne, mange gode skuespillere kommer fra denne familien, kvinnene er innovative i sine kniplingsarbeider og har lang tradisjon på god kvalitet og foregangsarbeid. Lukinakniplinger er hot. Hovedsete i Berloc. De har tillit til handelshusene fra Malderon i likhet med Harvaniak. Det lurker også noe skummelt i krokene.

Harvániak

har også hovedsete i Berloc som også har tillit til de gamle handelshusene fra Malderon. De er størst på produksjonen av det berømte eplebrennevinet Kricz (uttales Krizj). De har gått så langt at de har knyttet bånd til andre handelshus.

Familiene i midtsjiktet

Velóczin

Eldre familie med hissig temperament. Hovedsete på landsbygda?

Karáczun

landsbyfamilie, eneste som har spesialisert seg på oppdrett av hester, noe den malderiske hæren kaster penger etter dem for å gjøre. Har etablert seg med en del skysstasjoner langs karavaneveien i Prinsefallet.

Nye oppkomlinger

Sokóll

har gamblet og satset alt på Adalstein, det sies at de lever på Adalsteins nåde, men det går veldig bra foreløpig. Har i samarbeid med Karaczun investert mye i Prinsefallet.

Ivóropaj

handler like gjerne med utsidere som Berlockere. Tar sjanser og det lønner seg stort sett. Hovedsete i Berloc. Familien satser på Berloc som Malderias naturlige hovedstad… Slekten kom til makten like etter Riften, fordi hovedfamilien og dens daværende Dar forsvant. Satser på den ekspansive linjen.

Berloc og Malderia

Hæren

Før riften: Adelen stilte opp i krig med egne folk og fremstilte Berlockse familier som inkompetente i krig. Adelen ville ikke, under noen omstendigheter, dele ut våpen til familiene. Da ville det aldri være mulig å kontrollere dem. Etter riften har berlocske menn fått oppreisning for sitt tidligere ufortjente rykte som udugelige soldater. De er derimot blitt ganske så ettertraktet for deres lojalitet.

Skatt, likhet for loven og kirken

Skatteoppkrevere ble kjeppjaget fra Berloc. Kaern måtte trå til og kalte inn til møte i Berloc. Skatt ville Kaern ha, men Darene sa nei: Hvorfor betale skatt når de selv kan ta på seg disse offentlige oppgavene som veier, vann, demninger og slik? Familiene sa seg villige å gjøre dette men ikke til å betale skatt og Kaern måtte nøye seg med det. Regionen har alltid hatt rykte på seg for å være fattig og at ikke mulig å hente noe særlige skatteinntekter ut fra. Dette er fordi de største transaksjonen aldri blir verdiført som penger. Forvaltningen i Malderia tror derfor at Berloc er en meget fattig region. Transaksjoner er selvfølgelig offentlige men de er av forbausende lave verdier. (Se om notaren og eierforhold i hoveddokument).

Tungt bevæpnede voktere beveger seg rundt og spør om folk har det greit, og forsvinner tilbake til hovedkvarteret som fort de kan tillate seg.

Blodfeider blir det slått knallhardt ned på av kavaleriet av vekterne. Noe folk syns er greit, egentlig. Den gamle adelen slo ikke ned på blodfeidene før det manglet arbeidskraft. Likevel er det en kjensgjerning at belocske innfødte er raske med å trekke frem kniven.

Tronregent Kaern ville gjerne kvitte seg med Kirken i Berloc, men det visste seg ganske så umulig. Kirken ga velferdsgoder som stell av syke, utdanning og tilfluktsted for de som ønsket noe annet enn Cada. Den var derfor populær og beskyttet av nettopp Cada.

Se også