Althéa

Fra VeiskilleWiki
Revisjon per 8. mai 2006 kl. 19:39 av Kristian (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Styresett

Duarki og teokrati.
Staten er styrt av Tar-Al-Roosim (dvs. kongen og dronningen, som er likestilte, men med ulike oppgaver i styre og stell). Kongen er militærets overhode og har hovedansvar for utenrikspolitikk (med unntak av handel), han er også æresprest i den røde presteordenen. Dronningen har ansvar for handel og alle innenriksspørsmål. Hun er æresprestinne i den blå presteordenen. Altheerne anser duarki som det eneste fornuftige styresett da dette er en symbiotisk balanse mellom mann og kvinne. En altheisk konge uten en dronning blir sett på som kun halvparten så dyktig til å styre, og omvendt. Tar-Al-Roos- tittelen går i arv. Tronarvingen er parets førstefødte, uavhengig av kjønn. Dersom Tar-Al-Roosim avgår ved døden uten arvinger velger presteskapet hvem som skal være deres etterfølger(e).

Den nåværende kongen og dronningen heter henholdsvis Kemeikon Tar-Al-Roos og Kirillia Tar-Al-Roos.

Presteskapet

Presteskapet har hatt veldig stor makt og innflytelse i landet helt siden Reformasjonen og må også konsulteres før en konge/dronning kan kunngjøre et giftermål. Presteskapet er delt inn i to avsnitt eller presteordener: den røde og den blå. Den røde orden er en mer militant presteorden som også fungerer som dommere. De dømmer alene i mindre saker, eller sammen med en representant for den blå orden i større saker, men dommen må være signert av både en rød og en blå for å være gyldig.

Den røde ordenen

Den røde ordenen fungerer som det juridiske maktapparat, og er så å si Tar-Al-Roosims utstrakte hånd. I krig er prester av den røde orden uvurderlige som ”krigermunker” og de fleste har høye stillinger i hæren. Lederen for den røde orden bærer tittelen Veriante og tradisjonelt sett er dette en mann. Den nåværende lederen heter Veriante Chet-Ambros Tar-Erion.

Den blå ordenen

Det blå avsnitt, eller den blå orden bistår som kongelige rådgivere i alle spørsmål da deres innsikt i religiøse og menneskelige spørsmål er helt uten sidestykke. Den blå orden er mye mindre enn den røde og inneholder kun håndplukkete kvinner og noen få menn. Dette er en mystisk og nærmest esoterisk presteorden. De er lite utagerende og hva de bedriver på sine messer, møter og samlinger er det få som vet. Deres spesialfelt er alkymi, filosofi og andre mystiske disipliner. Lederen for denne ordenen bærer tittelen Tar-Embria og er tradisjonelt sett en kvinne. Den nåværende lederens navn er Tar-Embria Tachila Tar-Manéa

Folkeslag

Altheerne er i utgangspunktet et fredelig folkeslag med større sans for handel, kultur og etikk enn blanke sverd og fargerike hærtog. Jernet de utvinner fra gruvene brukes bla. til handel (altheerne har et velutviklet valutasystem, og er ihuga prutere), smykker og redskaper man trenger for å dyrke jorden. Ingen kan lage vakrere smykker av dette metallet enn altheiske smeder (og det vet de veldig godt). Det gamle nomadefolket var lyse i hud og hår og på tross av en del inngifte fra Riket i Sør og andre handelsforbindelser er den klassiske altheer blond og lys i huden.

På tross av at altheerne generelt er fredselskende er de ikke totalt uerfarne med krig. Når deres handelsterritorier er truet kan de bli en smule aggressive og begynne å pusse støv av rustninger og sverd. Handel og krig har på en måte gått hånd i hånd opp igjennom Altheas historie, selv om man foretrekker å løse problemer på en diplomatisk måte uten å ty til sverd. Det mest kjente handelshuset drives av den tharanéiske familien Sil-Umbra.

Det må også nevnes at althéerne anser seg selv for å være de beste ølbryggerne i den kjente verden og at det til tider drikkes mer øl enn vann rundt om på Althéas gårder.

Religion

Den altheiske troen er svært sammensatt. Mange av de gamle guddommene har overlevd fra det gamle nomadefolkets religiøse praksis, og noen få sverger fremdeles til den gamle troen.

Den Store Reformasjonen fant sted for ca. to hundre år siden. Den ofrede dronningen Katala, som gjorde stor urett og lot seg henrette på egen befaling, ble et symbol på den balansen man ønsket å gjenopprette i sitt eget liv. Etter dette var det Den Hellige Martyrens kult som overtok for de gamle gudene (i hvert fall offisielt).

Rettsvesen

Rettspraksisen i Althea har forandret seg mye etter Reformasjonen. Man opererer i dag med et system basert på prinsippet like for like. Det vil si at tyverier straffes med bot eller straffarbeid, mord straffes med døden eller livsvarig straffarbeid, voldtekt og lemlestelse straffes med offentlig tortur evt. straffarbeid etc. Da dette er et land og et folk med svært høyt etisk kodeks hender det at personer som dømmes for mord begår rituelt selvmord.

Landets prester tar seg av straffeutmåling og rettssak og på den måten kan man si at landet, praktisk sett er et teokrati. I henhold til altheisk lov har ikke dommerne noen makt utenfor Altheas grenser. Det vil si at en kriminell som flykter over grensen kun kan bli dømt dersom dette landets ledere jager personen tilbake over grensen. Althea verdsetter som sagt etikk veldig høyt, så for de fleste ville det være helt uaktuelt å stikke av fra en dom avsagt av altheiske prester.

Prestene har gjennom de siste to hundre år hatt finurlige og magiske måter å finne ut av om den anklagede lyver eller ikke. I det siste har det derimot virket som om prestenes feilrate har økt, og mennesker med høy moral har bedyret sin uskyld mens de har blitt deportert til jerngruvene i vest.

Kunst

For altheerne er symmetri identisk med skjønnhet. Denne stilen reflekterer balansen og rettferdigheten som Den Ofrede Dronning representerer. Rike altheere går ikke av veien for å gjøre nesten hva som helst for å innrede husene sine etter symmetrisk mønster.

Byer

Hovedstaden

Tharanéos i nord, grenser til innsjøen og er en stor handelsby. Hovedattraksjonen i hovedstaden er naturligvis det kongelige og de geistlige palasser (ett for den blå og ett for den røde orden) samt et gigantisk monument i massivt jern over Dronningens Død (se avsnittet om Religion). Dette blir sett på som et av verdens underverker. Dronningen er praktfullt fanget der hun står høyreist og stolt på bålet. På pannen bærer hun Rosarcas stjerne (Se avsnittet om religion) og munnen er halvåpen som om hun får åpenbart en guddommelig visjon.

Andre større byer

Alaria midt i landet, jordbruk. Denne byen forsvant den natten stjernen falt, men idealistiske sjeler ønsker å gjenreise denne byen.

Thearion sør i landet. Drev for det meste handel med Riket i Sør. Byen er nå en folketom spøkelsesby da tåkebeltet av og til går helt opp til bymuren.

Topografi

For det meste dyrkbar mark og åpent sletteland. Rike kull- og jernminer i nordvest (Althéas sorte og røde gull). I tillegg har det blitt funnet sølv i den store riften som dannet seg vest i Althéa for tolv år siden. En god balanse mellom sol og regn gir ekstremt fruktbar jord, og bøndene høste gode avlinger to ganger i året. Åpent sletteland brukes til dyrehold, for det meste sau. Man opererer med innhegning av hver enkelts jordeiendom, men beiting foregår på åpne sletter etter first come first serve prinsippet.