Yl-Taran

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Althéa

Yl-Taran, tidligere kjent under navnet Prinsefallet, er en provins i Althéa. Provinsen består av en rekke mindre fraksjoner og allianser som småkjeklet med hverandre mer eller mindre hele tiden, og althéerne tok kontroll på området etter Felttoget mot Lothbard for å sikre freden. Området var uavhengig rett etter Stjernefallet, ble så erobret av Lothbard, deretter frigjort, og så innlemmet i Althéa.

Kart fra før Yl-Taran ble innlemmet

Denne avgjørelsen har forårsaket en del problemer for Althéa, først og fremst fordi innbyggerne i området ikke oppfører seg som innfødte althéere. Den jevne althéer har en sterk rettferdighetssans, er opptatt av balanse og er i utgangspunktet innstilt på å gjøre opp for seg dersom han/hun har gjort noe galt. Dette reflekteres bl.a. i de althéiske lovene. Innbyggerne i Yl-Taran er ikke nødvendigvis like innstilt på å gjøre opp for seg, noe som bl.a. har ført til en rekke ubehagelige situasjoner for altheiske embedsmenn.

Det følger altså av dette at Yl-Taran ikke kan sidestilles med andre provinser i Althéa, og at innbyggerne der ikke er stereotypiske althéere. De er normalt langt mer selvopptatt, gjerne mistenksomme ovenfor fremmede, vant med lokale konflikter og i mange tilfeller litt stereotypiske bønder. Det finnes naturligvis unntak. Et slikt er de som påstår å komme fra en gammel by ved navn Logaryen, og bor i området der Tilfeldighetens Slette ligger. Logaryen inviterte interesserte nabostater til å bli med i en lokal allianse, med uttalt mål å demme opp for altheisk kulurimperialisme. I år 18 e.fallet ble den offisielt godkjent av Althea, dels for å lette administrasjonen av provinsen. Alliansen av Yl-Taran går under navnet Sympoliteia, og inneholder kanskje så mye som en firedel av Yl-Taran's territorium. Etter at Althea åpnet for at lokale bosetninger i området selv kunne velge sitt styresett har noen av de nordlige områdene havnet under innflytelsen til Uder-Hopfen.