Wilhelm Falkenheim

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Wilhelm Falkenheim
Navn Wilhelm Falkenheim
Alias Meinklaff
Født 31 år før Stjernefallet.
Nasjonalitet Falkenheim/Kroam/De frie riddere av Falkenheim
Yrke Adelsmann/Dommertilbeder
Spilt på Legender - Når gud og hvermann møtes
Løgnens rike
Spiller Bruker:Pål Hagenæs


Wilhelm Falkenheim

Wilhelm er opprinnelig adelsmann fra Kroam.

Han er tvililling med Dimitri.

Brødrene arvet et stykke land av sin far, Baron Eckhard von Falkenheim. De vanskjøtte lenet og ble kjeppjaget inn i tåken. I tåken møtte de Tåkeridderen og Fyrsten. De svor å følge ham og mottok lenet Falkenheim. Brødrene hadde bedre hell med sitt nye len i Løgnens rike. De skapte et len basert på hardt arbeidende bønder, strenge lover og en tålelig grei fordeling av goder.

Wilhelm ble besatt av en kvinnelig ånd, kona til den tidligere Fyrsten av Løgnens rike. Han var ofte sett med speil i hånden eller ved elvebredden, ånden var forelsket i kroppen den hadde besatt. Ånden i Wilhelm var mot Fyrsten og planla å ta livet av ham. Han giftet seg med en undejordisk og vanæret sin bror. Broren forsøkte å sende leiemordere på ham, men de kom aldri frem.

Wilhelm personlig hadde ikke noe imot Fyrsten og var tro mot sin bror når han var seg selv.

Tiden etter Løgnens Rike: Wilhelm og Dimitri skuler på hverandre og deres næreste styrer Lenet i større og større grad. År 5: Verdensforbundet? erklærer at lenet Falkenheim skal styrtes. Barbarene kommer og Wilhelm og Dimitrij stikker av med pengene. Brødrene har forsonet seg i noen grad. År 5-10: Guttene ligger i skjul på kneiper rundt om i den vide verden. De går under kallenavnet Meinklaff. År 11-18 Brødrene fanger hekser og selger dem for penger. For pengene kjøper de fri fanger og trener dem til soldater i Tåkefronten. De beste og mest lojale soldatene beholder de selv. Soldatene er sovende agenter, om lag 250 eksisterer. År 19 Legender. Guttene møter sine tidligere rådgivere: Markon Pilefjell, Wolfgang Leideg, Ivo samt Marion, ei heks fra Kroam. Marion narret gruppen til å tro at hun hadde fått et kall fra Dommeren om at guttene skulle møtes og finne frem til et sted med en mektig entitet og binde denne til dommeren. For å gjøre dette møtte de mane frem Dommeren. Da Wolfgang fikk et anfall av tåkesyke slo han ned Markon, gruppens Dommerprest og de trengte en standin til å utføre ritualet. Marion tar rollen med et lurt smil. Gruppen forsøker å mane frem Dommeren og binde en magisk kraft til ham. Det går galt og heksen maner frem Løgnen i stedet. Gruppen blir lemlestet av Samena. Wilhelm, Dimitrij og Wolfgang Leideg flykter med reisekassen, slik de har for vane. Tanken om en organisasjon begynner å ta form Frie Riddere av Falkenheim.


Her er rollebeskrivelsen til Legender: Wilhelm er en grei og klok fyr, han bryter gjerne sitt brød med soldatene og han er glad i godt drikke, poesi og visesang rundt bålet. Han ser det som sin oppgave å påse at undersåttene har det bra. Det er Wilhelm og Dimitri som utsier dom etter å ha rådført seg med Martin.I denne henseende er han nok den mildeste av brødrene og han gir gjerne en straff som tjener lenet når hans bror er mer blodig. Wilhelm og Dimitri forhandler med andre grupperinger, og hvisker med sine spesialister for å ta de rette avgjørelser. Hvis vi ikke får til dette ramler illusjonen sammen.

Wilhelm er søkende på det religiøse planet. Han oppsøker hyppig prester og er ivrig oppmøter på messe. Han er nysgjerrig i religiøse spørsmål. I den senere tiden har han lønnlig oppsøkt kloke koner og mystikere. Når noen spør ham om dette blir han kort og unnvikende. Dette var et triks Wilhelm brukte for å innynde seg hos hekser slik at han kunne fange dem og selg dem til interesserte. (Var Siste linje interessert da de eksisterte?)

Wilhelm er våpenfør og opptatt av streng militær disiplin. Han øver mye fektekunst og har et godt forhold til lederen av de væpnede styrker. Wilhelm har en del fektetriks i ermet og er ikke redd for å utfordre til tvekamp bed butte våpen. Disse kampene kommer han godt ut av, og det gir han respekt blant soldatene.

Wilhelm og Dimitri er galde i mat og å lage den. De synes ikke det er rart å lage mat til sine likemenn og sine nærmeste undersåtter. Tvert i mot gir det i lenet kudus å kunne lage god mat og god drikke, men de inviterer ikke kreti og pleti...

Jeg har bestemt meg for at Willhelm skal se seg om etter konen som kan gi ham en arving. Dette viste seg svært vanskelig å få gjennomført på "Legender" da det var mange som kjente Willhelms historie med Fyrsten. Dette var tenkt å være en rent praktisk affære og han er ikke ute etter noen romanse.