Vinciandrake Penzin Demagatos Inkorporerte System For Trygg Ferdsel Under Vannets Overflate

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

En oppfinnelse utarbeidet av Kesheren Vinciandrake Penzin Demagato. Kort sagt en dykkerklokke koblet til et vinsjsystem og et luftpumpesystem - alt meget komplisert med plenty av tannhjul.

Tegning av hoveddelen av systemet, selve "klokken".

Utvikling

I år 26 e.S ble oppfinnelsen solgt i tegnings form til den malderiske handelsmannen Coral Tvitind, da Demagato hadde svært dårlig råd. Om systemet var ferdigutviklet som idé på dette tidspunkt vites ikke. Tvitind brakte tegningene til Vilkafjord, hvor han med finansiell hjelp fra Wolfgartkollegiet fikk startet på utviklingen av en prototype av oppfinnelsen. Kort tid før ferdigstillelse ble Tvitind ble tatt av dage av kollegiet etter alvorlig økonomisk mislighold i prosjektet og en generelt sur relasjon. Etter dette overtok kollegiet fult eierskap og ledelse av prosjektet, med tanke om å videreutvikle oppfinnelsen i militær retning.

Deler av pumpesystemet for luft fra overflaten.