Vilkafjord/Intro

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Vilkafjord by var opprinnelig Lothbards hovedsete så lenge han styrte Lothbardien. Da TNA erobret den som ledd i Felttoget mot Lothbard etablerte alliansen sitt administrative hovedsete der. I år 15 ble byen og de omkringliggende områdene anerkjent som selvstendig nasjon, og har blitt det største og minst oversiktlige byområdet i hele regionen. Den eneste byen i landene rundt Innhavet som er om lag på samme størrelse er Althéas hovedstad Tharaneos, og mange mener at selv den er mindre – i alle fall om man teller med alle som bor i telt og brakkebyer rundt den opprinnelige bebyggelsen.

Vilkafjord er fremdeles den Trinasjonale Alliansens administrative hovedsete i området, men også hjem for tusenvis av flyktninger, og er full av private handelsinteresser fra alle land.