Vilkafjord

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Vilkafjord
Landsansvarlig: Trond Børsum
Kart over Vilkafjord
Vilkafjord plassert i verden
Kart over Vilkafjord
Området rundt innhavet
Hovedstad Vilkafjord
Folkenavn Vilkafjordinger?
Styreform Styrt av Vilkafjords råd
Uavhengig Sterkt influert av TNA 
Viktige historiske hendelser:
 -  Erklært selvstendig År 15 e.S 


Arbeid.png Under utvikling: Jobber med en ny versjon, hele siden blir snart byttet ut. (Om merking av sider)

Vilkafjord by var opprinnelig Lothbards hovedsete så lenge han styrte Lothbardien. Da TNA erobret den som ledd i Felttoget mot Lothbard etablerte alliansen sitt administrative hovedsete der. I år 15 ble byen og de omkringliggende områdene anerkjent som selvstendig nasjon, og har blitt det største og minst oversiktlige byområdet i hele regionen. Den eneste byen i landene rundt Innhavet som er om lag på samme størrelse er Althéas hovedstad Tharaneos, og mange mener at selv den er mindre – i alle fall om man teller med alle som bor i telt og brakkebyer rundt den opprinnelige bebyggelsen.

Vilkafjord er fremdeles den Trinasjonale Alliansens administrative hovedsete i området, men også hjem for tusenvis av flyktninger, og er full av private handelsinteresser fra alle land.

Rådet

Under Lothbards styre var de fleste byer og landsbyer stort sett administrert av de lokale undersåttene, og selv om han hadde høvdinger og høvedsmenn til å passe på de ulike områdene var det daglige styre og stell sjelden noe de brydde seg med.

I Vilkafjord dannet det seg etterhvert et godt utbygd apparat som tok seg av de ulike behovene drift av en by førte med seg, og med noen få unntak fikk rådet som styrte dette apparatet være i fred for Lothbards innblanding. For å sikre mest mulig stabilitet i byen tok rådet avstand fra all motstandskamp, og blei følgelig av mange stempla som feiginger og kollaboratører. Likevel, da den TriNasjonale Allianse inntok Vilkafjord var det rådet de forholdt seg til som representanter for befolkninga, og overgangen fra et styre til et annet gikk uten nevneverdige endringer i daglig drift.

Loven

Under Lothbard var oppgavene til Vilkafjords vekterkorps stort sett å holde byfolket ute av bråk og rydde opp etter slagsmål og tvekamper. I motsetning til andre vekterstyrker i verden har de derfor alle sammen grunnleggende legekompetanse og er gode til å spjelke bein og stoppe blødninger. Før frigjøringa var det aldri aktuelt med noe helhetlig håndhevelse av lov orden, og heller ikke under selvstendig styre er dette noe rådet har lagt svært stor vekt på. Vilkafjord er stadig en by der man må passe på seg selv og sine egne, og langt de fleste rikfolk og kjøpmenn har sine egne innleide vakter til å sørge for sikkerheten.

Når det en gang i blant er nødvendig med hardtslående håndhevelse av loven leier rådet som regel inn soldater fra Raids kompani til korte oppdrag. Det brutale ryktet til Raids soldater er en betydelig avskrekkende faktor, og gjør at det ofte holder med trusselen.

Folket

I Vilkafjord finnes det folk fra alle levende kulturer i verden, og litt til. Med flyktninger, reisende, leiesoldater og handelsfolk av alle tenkelige og utenkelige slag overalt er byen prega av en underlig blanding av toleranse og nabokrangel. Man holder sammen med sine egne, og inngrodd skepsis mellom for eksempel kiltanere og malderere holder stand, men samtidig er byen blitt et møtested som ingen enkelt kultur har greid å kreve et eierskap til.

Store deler av byen består også av telt og mer eller mindre permanente hus, og her kan bebyggelsen og gatene ofte skifte fra måned til måned. Vilkafjord er et bra sted å dra til om man ikke vil bli funnet.

Landet

Vilkafjords identitet er først og fremst basert på byen. Rådets lover gjelder også i jordbruksområdene rundt, men det er ikke på noen måte et stort land. Men med et stort antall reisende og mange byfolk som ikke produserer maten sin selv har belastningen på Vilkafjords bønder blitt stor, og det snakkes om at Rådet burde utvide og ta ansvar for større landområder. Det er allerede et stort antall bønder utafor Vilkafjords grenser som leverer matvarer til byen, så økonomisk sett er Rådets innflytelsesområde langt større enn de politiske grensene tilsier.

Se også