Ulymarske lover

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er utdrag av noen av de viktigste lovene i Ulymar. Teksten er ikke ment som en inlaiv tekst.

Tyveri og ran
Den/de som stjeler penger, verdier eller gjenstander fra en annen skal tilbakeføre det som er tatt i så stor grad som mulig, og slik at den totale verdien av tilbakebetalingen blir en halv gang mer enn det som er tatt. Betaling kan utføres ved arbeid om annet ikke er mulig.

Den/de som med trusler, makt eller list urettmessig tilraner seg penger, verdier eller gjenstander fra andre skal tilbakeføre det som er tatt i så stor grad som mulig, og slik at den totale verdien av tilbakebetalingen blir en halv gang mer enn det som er tatt. Betaling kan utføres ved arbeid om annet ikke er mulig. I tillegg skal den/de skyldige utføre arbeid for kongen tilsvarende verdien av det de stjal.

Vold og drap
Den/de som urettmessig utfører vold mot andre, med eller uten våpen, skal stilles til doms og betale en passende sum verdier til den forurettede, i tillegg til å sørge for at den forurettede og personer under den forurettedes varetekt eller forsørgelse klarer seg i tiden det tar å lege skaden. Kongen kan stå for denne omsorgen om den/de dømte betaler dette tilbake ved arbeid.

Den/de som urettmessig tar andres liv eller forvolder andres død skal bøte for dette på en mest mulig hensiktsmessig måte. Den strengeste straffen som kan utmåles er døden.

Unntakene til disse lovene er ved duell. Om duell er kalt offentlig på korrekt vis kan man se bort i fra disse lover. Duell skal ikke overlagt føre til død. Den tapende part skal jenke seg i det duellen kjempes om.

Den/de som utfører voldtekt skal dø.

Skade på andres verdier
Den/de som utfører handlinger som fører til skade på annen manns verdier eller eiendom skal sørge for at verdien som er gått tapt tilbakeføres den utsatte gjennom betaling eller arbeid.

Forræderi
Den/de som forråder Ulymar til en fremmed makt skal stilles til doms og straffes med bøter og arbeid for kongen i henhold til forræderiets art. Den strengeste straff som kan utmåles er døden.

I loven om forræderi ligger også overlevering av informasjon som kan true rikets sikkerhet.

Forfalskning
Den/de som forfalsker eller bevisst anskaffer seg forfalskninger av valuta eller offentlige papirer av verdi og viktighet skal stilles til doms og straffes med bøter og arbeid for kongen i henhold til forfalskningens art.

Se også