Den Trinasjonale Allianse

Fra VeiskilleWiki
(Omdirigert fra TriNasjonale Allianse)
Hopp til navigering Hopp til søk

Den TriNasjonale allianse ble opprettet i forkant av Felttoget mot Lothbard, for å drive Lothbard og hans styrker ut av Lothbardien. Alliansen består av nasjonene Malderia, Ulymar og Althéa.

Alliansetraktaten sa i hovedtrekk at de tre partene delte felttoget i fire deler og tok ansvaret for en hver. Althéa skulle frigjøre sine nærområder. Malderia skulle stille hovedstyrken, ofte kalt Knyttneven, som skulle drive Lothbards styrker nordover. Malderia skulle også sette opp en sperrelinje vest i Lothbardien slik at Lothbard ikke kunne rømme opp i Kastarundt. Ulymar skulle stille sine styrker i en linje ved grensen til Ophrien for å blokkere Lothbards menn og være klar til å gå til angrep inn i Ophrien. TNAs hærstyrker skulle organiseres etter malderisk modell, og Malderia tok ledelsen for Felttoget, ved Feltherre Dulan.

Etter at Lothbards styrker var jaget bort, gikk TNA over i en annen rolle. Fredspakten ble inngått, og TNA er nå en allianse som driver en flerlandstyrke som administrerer deler av de områdene Lothbard tidligere kontrollerte.

Se også