Tjenerakademiet

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Tjenerakademiet i Malderon er en liten, men ærverdig institusjon. Dens tradisjoner går tilbake 150 år før stjernefallet, noe som gjør den til en av de eldste udanningsinstitusjonene i den kjente verden.


Akademia Servia

"Akademia Servia" er det korrekte navnet på akademiet, men alle omtaler det som Tjenerakademiet. Det holder hus i en staselig bygning i Sølvåsen, Vestre Malderon. Rektor siden før riften er fremdeles Hr. Anton Okersteen. Akademiet er privateid og uavhengig, samt høyt respektert for sin integritet når det gjelder diskresjon og taushet i forhold til klienters anliggende

Utdannelse

Akademiet tar inn 7 lærlinger hvert 3 år, i alderen 5 til maks 10 år. Utvelgelse skjer ved harde opptaksprøver og nøye utspørring om de Malderiske verdier. Disse undervises i 7 år, hvorav det siste året er i praksis hos en værtsfamilie. Det siste året regnes som svenneprøven.

Udannelsen er meget grundig. Det fokuseres mye på etikette, loyalitet og arbeidsetikk. Lærlingene blir også grundig klassisk skolert innen politikk, taktikk, estetikk, historie, magiteori, handel, logistikk, verdenslære, hushold osv. De utdannes til også å kunne fungere som rådgivere for sin herre. Mange velger å fordype seg ekstra i enkelte fag, eller i andre lands skikker, for å søke tjeneste utenlands for handelshus eller for det militære.

Tjenerlauget

Alle ferdigutdannede tjenere er med i lauget. Tjenere står fritt til å jobbe for hvem de vil, men følger laugets kodeks i valg av klient og inngåelse av kontrakt. Kontakten kan brytes dersom en av partenes ord eller gjerninger bryter med kodeksen En klient eller tjener kan klage inn et kontraktsbrudd for lauget hvis det uenighet, men i de aller fleste tilfeller har tjeneren kodeksen på sin side.

Kodeksen

Kodeksen består av et mange regler og retningslinjer som alle tjenere av lauget må følge. Hovedreglene i kodeksen er:

  • Loyalitet over alt annet, fremfor alt til lauget og landet.
  • Servilitet til det ytterste, det finnes alltid en måte å tilfredstille sin Herres ønsker og behov.
  • Diskresjon for enhver pris, til Herrens og laugets eget beste.
  • Vit hva som er best for Herren før Herren vet det selv.
  • Herren har alltid rett, dog ikke hvis det kommer i konflikt med kodeksens første regel.

Tidligere elever

Jevan Jordvik