Sympoliteia

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sympoliteia er kanskje så mye som en firedel av en provins i Althéa, den er også kjent som Alliansen av Yl-Taran. Yl-Taran består av en rekke mindre fraksjoner og allianser som småkjekler med hverandre mer eller mindre hele tiden. Flere av disse gikk i år 18 e.S sammen og dannet Sympoliteia, en allianse av ulike bystater med tildels felles lovverk (se Nisabas_bok) og sterkt varierende styresett. Deres felles visjon er å bevare sin egenart, altså å bevare sin uavhengighet fra Althéa. Dette er en stat av Lover, som styres av Senatet, en samling av Adelsmenn, kjøpmenn, militære og gode retorikere. Senatets viktigste funksjon er å dømme etter loven, og å gi ut offentlige embeder. Disse offentlige embedsmenn styrer staten. Korrupsjon er bare en måte å spille spillet på.

Kjernen i Sympoliteia er bystaten Logaryen, som stiller med diplomater, gratis opplæring av alle barn som ønsker det i Yl-Taran og ulike handelsruter som man kan kjøpe seg inn i og selge seg ut av.

Sympolitea defineres av sitt forhold til Althéa. I år 18 e.S ble den offisielt godkjent av Althéa, dels for å lette administrasjonen av provinsen som Althéa opplevde som relativt opprørsk og bondsk. Althéa fikk på sin side færre lokale lover å bry seg med, og lettere administrasjon. Sympoliteia ønsker ikke å fjerne seg fra Althéisk beskyttelse, og har enda ikke gitt uttrykk for noe ønske om å etablere seg som et eget rike, men de har uttrykt håp om å engang kunne stille med hærstyrker som vennlig alliert.

Sympoliteia's territorium varierer. Respekten for lov og rett står høyt, og egen interesse enda høyere. Dermed har de hatt både inn og utmeldinger siden starten, litt for å tukte andre prospektive deler av Yl-Taran, litt for å tekkes egen vinning. Egentlig har småkjeklingen fra før 18 e.S endret form fra tyveraid til håndgemeng i Senatshuset.

Det gjeveste en Sympoliteer kan få er respekt for å gjøre noe ingen har gjort før eller kan gjøre igjen. Det nest gjeveste er titler i senatet, eller å utdebattere en motstander på senatsgulvet. Selv om rikdom er livsblodet til denne lille staten er ren rikdom ansett som mindreverdig, det er hva du gjør med den som kan gjøre deg til en (politisk) spiller.

Sypmoliteia er ellers kjent for sin fine silketrykk, sine vidløftige arkitekter (se Shamash Arkitekten og hans planer for Tharaneos Havn) og sine utmerkede kniplingsduker.

Se også