Svartåsmassakren

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kalender.gif Dato: År 7 etter Stjernefallet

I år 7 e.S. inntraff hendelsene som endte Klan Bevers dager. Meningene er svært delte blant fjellfolk om det eksakte hendelsesforløpet; det avhenger stort sett av hvilket forhold fortelleren har til Klan Storelv.

Opptakten var en hendelse som endte med at en gruppe fra Klan Bever ble drept av krigere fra Klan Storelvs territorium. I følge Storelv var de raidere som ble tatt på fersk gjerning etter å ha slaktet ned stjålen budskap, og dermed var skyldige i hærverk - formålsløs ødeleggelse - en grov forbrytelse blant fjellfolket. I følge Klan Bever var de en gruppe som reiste gjennom området, og som ikke hadde noe med noe død buskap å gjøre. I en versjon av historien falt disse i kamp, i en annen versjon ble de brutalt slaktet ned av en stor overmakt etter fredelig samtale.

Uansett hva som skjedde så endte det opp med at både Storelv og Bever beskyldte hverandre for grove brudd på tradisjonene. Klan Bever, som mente seg forulempet og ville ha oppreisning for sine døde klansfeller, sendte sin helt med en liten gruppe for å gjøre krav på tvekamp med helten til Storelv. Nok en gang er historiene delte om hva som skjedde. I en versjon ankom helten og hans følgesvenner i et slikt raseri at de angrep porten for å komme seg inn i Storelvs enklave, og falt i kamp. I en annen versjon ble helten skutt med bue på lang avstand etter at hans krav om tvekamp ble latterliggjort.

Nok en gang beskyldte både Storelv og Bever hverandre for grove brudd på tradisjonene. Alle forventet imidlertid at Klan Bever skulle bite det i seg, etter som de i styrke og makt var grenseløst underlegne Klan Storelv. Klan Bever følte seg imidlertid så forulempet av Klan Storelv at de satte i gang en kampanje med å angripe den større klanen overalt hvor de hadde sjansen. Dette var ingen stor trussel mot Storelv, men flere dødsfall og mye tapte ressurser ble resultatet. Storelv kalte så sammen en stor fylking og sendte dem for å tvinge Bever til kapitulasjon. Klan Bever sloss for hver kvadratmeter av sitt territorium uten særlig hell. Da Storelv omringet den siste bosettingen til Bever, i Svartåsdalen, var de fleste krigerne falt, og det var stort sett ynglinger og gamle igjen. Hvorvidt disse fikk en sjanse til å overgi seg og nektet, eller hvorvidt Storelv bare brant ned alle bygningene slaktet hver gjenværende Bever uansett alder er også omstridt, men utfallet er alle enige om. Klan Bever ble utryddet i sin helhet.

Noen få medlemmer av klanen var ikke tilstede i Svartåsdalen i de siste dagene, og har overlevd. Disse har i ettertid blitt tatt opp i andre klaner, eller ble klanløse og har forlatt Kastarundt. I tillegg overlevde det en god del tidligere bevere som var inngift i andre klaner.