Stifinner

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Langs veien de finner
sin eneste fred...

Stifinnerne fungerer som Kongeriket Ulymars etteretningstjeneste. De skaffer informasjon fra hele verden, slik at Kong Ciaran kan vite at han har sikker kunnskap om viktige forhold både i eget og andre land. De gjør også andre ting, som å spore opp spioner fra fremmede makter, lete opp banditter, innhente flyktninger fra loven, og hjelpe Hæren med rent militære speideroppdrag.

Stifinnere rekrutteres blant Vandrere av de med en viss fartstid i gruppen. Man sverger ingen ed, men det holdes enkelte ganger små enkle seremonier, avhengig av den som verver. Den første tiden er det vanlig at man følger en mer erfaren Stifinner, for å lære seg en del metoder som er viktig for arbeidet. Helt fra starten skal man presentere seg med "Stifinner" etter fornavnet sitt, som i for eksempel "Jago Stifinner".

Å være Stifinner er krevende og farlig. Det krever god evne til selvstendig vurdering, kunnskap om mange forskjellige kulturer og evne til å klare seg ute på reise på alle steder under absolutt alle forhold. Det er en stor ære å gjøre denne plikten, men det er ingen skam å slutte som Stifinner for å gjøre andre plikter eller følge andre stier.

Historikk

Da de 7 Kongers Rike falt ble Moryel og hans nærmeste (Kongshirden) fanget, men slapp senere fri. Disse gikk bort fra å bruke sine sanne navn, og sluttet også å kalle seg "Kongshird". Det var senere disse som la ned aller mest innsats for å holde Moryels løfter om å samle Kronregaliene og Riket, vekke Sannhetens Gudinne og få hevn over Oarkny Ark Arsyk.

Under den lange vandringen ble Stifinnere brukt som et navn på de som viet all sin tid til å oppfylle Moryels løfter. Valgte man å vie all sin tid til å oppfylle Løftene ble man kalt Stifinner, og var man Stifinner og valgte å slå seg ned et sted eller gjøre andre ting ble man ikke lenger kalt det. Det var altså en gruppe man kunne gå ut og inn av.

Stifinnerne utviklet i årenes løp en del tradisjoner og metoder, og fungerte hele tiden som en løst organisert gruppe som svarte til Høvdingen. Deres oppgave var fremdeles primært å lete etter informasjon som kunne lede til oppfyllelse av Løftene. De jobbet også med å holde kontakten mellom de av Vandrerfolket som med ujevne mellomrom slo seg ned forskjellige steder i verden, og prøvde å være til støtte når det var fare på ferde.

Etter Stjernefallet var den nå nokså etablerte gruppen Stifinnerne sentrale i ryddingen av Ulymar, selv om det også var mange andre Vandrere som deltok.

Etter samlingen var det mange av Stifinnerne som fikk stillinger av Kong Ciaran i styringen av landet, som embedsfolk, lensmenn eller andre poster. De som fortsatte som Stifinnere ble formelt erklært å være Ulymars etteretningstjeneste, under ledelse av Jago, den eldste blant dem.

Tradisjoner, ord og uttrykk

  • Stifinnere bruker ofte ordet tørt som et generelt positivt adjektiv; eksemplvis en tørr plan eller et knusktørt vertshus.
  • Den som kommer frem får se! er et annet typisk stifinneruttrykk.
  • Etter gammel skikk tar den eldste stifinneren ledelsen når flere vandrer sammen. En av de viktigste oppgavene vedkommende har er å bære pølsesnabben man gjerne har med og dele ut av denne under rast. Halvt på spøk kalles derfor lederen for en gruppe stifinnere for Snabb-bærer.
  • Kaffekoking under rast er en oppgave som ansees som så viktig at den ikke kan overlates til uerfarne stifinnere.
  • Mange stifinnere bruker stien, vandring og lignende som metafor for ulike ting.

Se også