Sonnenritters

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

En gruppe væpnede radikale Debantilbedere som forsøker å få godkjent sitt virke som Debans beskyttere.

Ettersom den nye Debankirken stabiliserte seg i Kiltan dukket flere grupper opp som ønsket å forsvare kirken med våpen. Denne interessen setter Debans prester i et lite dilemma;

  • Det vil være i strid med Debans Frihetsprinsipp å motarbeide individ eller organisasjoner, uansett hva kjernen for deres virke er, så lenge individet eller organisasjonen ikke hindrer andres frihet. Dette gjelder selvsagt også de som ønsker å forsvare kirken med våpen.
  • Men den passifistiske Debankirken kan aldri gi sin velsignelse til individ eller organisasjoner som ønsker å svinge sverd for Deban, og har ikke gjort dette enda.

Etterhvert har de fleste slike organisasjoner forsvunnet pga manglende støtte fra kirken, og gitt den politiske skillet som står mellom Konge og Primus i Kiltan, kan ingen slike beskyttere vente seg Kong Wahlraavens støtte.

Men Sonnenritters er et unntak:

Siden disse sverdsvingerne faktisk ikke har benyttet sine våpen og sin ekspertise til å tilrane seg verdier. Og siden de har en kodeks de beskytter og faktisk opprettholder, som beskytter og opprettholder gruppens moral har Kong Wahlraaven valgt å gi sin støtte til gruppen og tilbyr dem status som ridderorden.

Men... Sonnenritters er motstandere av Kongen og og avviser dette tilbudet. I år 14 etter Stjernefallet er denne gruppen fortsatt ikke en ridderorden jamfør Kiltans regelsett da de ikke godtar Kongens tilbud og ikke får Kirkens støtte.

Se også