Siste nytt før åstedet

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

((Artiklene på wikien har generelt et behov for oppdatering. Denne artikkelen er et forsøk på å si noe om hendelser i verden siden laiven Andre Akt, og innholdet må flettes inn i andre artikler etter hvert.))

Tåka

Omtrent samtidig som det siste tegnet i sirkelen ble slått fast, forsvant de store tåkebankene fra verden. Det er ikke bevist noen sammenheng mellom de to hendelsene, men folk tenker jo sitt.

For de som opplevde Stjernefallet, var Tåkenatta som å våkne opp til det samme marerittet. Alle våknet av at tåka flommet forbi som den gangen for lenge siden, og mange trodde verden var i ferd med å gå under på ny. Noen sørget for å samle sine kjære, noen benyttet anledningen til å stikke av og legge sitt gamle liv bak seg. Noen steder fikk folk panikk og fant noen å skylde på. Enkelte steder i Vilkafjord var det tilløp til brann - noen påsatte, noen tilsynelatende uhell. Mye underlig skjedde, men da morgenen kom var det klart at verden var som før, med ett unntak: De store tåkebankene.

Tåkefronten mellom Malderia og Althea, de store tåkebankene på Innhavet og veggene rundt Kroam er alle borte, og igjen ligger nakne, øde landskap. Særlig går historiene om grenselandet mellom Althea og Malderia, som i praksis har vært en slagmark i rundt tjue år, og bærer preg av det. Svært lite gror her, og overalt kan man finne spor av kamp og død. Begge nasjonene har fremdeles (en god del mindre) styrker til å vokte grensene, men skrømtene er ikke lenger å se. Hvor lenge det vil vare, tør ingen å mene noe altfor sterkt om ennå.

I Kroam er overvåkingsproblemet løst ved at Monarka har tatt et utvalg straffedømte menn (inkludert tidligere tjenere og frekke utlendinger) og fått disse naglet til påler langs den tidligere fronten. De er forhekset til å skrike overnaturlig høyt om det kommer tåke. Mange håpet dette bare var et skrekkelig rykte, men det er blitt bekreftet av de bleke Malderiske troppene som kom hjem etter at Kroam ikke lenger trengte assistanse ved sin tåkefront.

Ved nyttår år 26 e.S, med den lokale tåkefronten borte. erklærer Kong Pelessos Tar-Al-Roos at Althéa er så godt som fri for Mørkets innflytelse og tar med seg Kongsgarden (nå en slags ridderorden dedikert til å hevne Pelessos’ far) og drar i pilgrim. Det sies at han blir forsøkt stoppet av presteskapet, men at han allikevel kommer seg av gårde. Hele landet venter i spenning på hva presteskapet vil gjøre med en Tar-Al-Roos som har rømt landet.

Politikk og handel

Uder-Hopfen og Starvald hadde enda en kort krig i 24 e.S., denne gangen på grunn av grensehendelser i områder Uder-Hopfen har tatt kontroll over i Yl-Taran. Althea (alliert med Starvald) og Ulymar (alliert med Uder-Hopfen) hjalp sine partnere med penger i stedet for soldater, og disse ble i stor grad brukt på relativt skjødesløst anvendte leiesoldater. Noen mener Starvald gav seg overraskende lett da de gikk med på å betale erstatning til fienden, og det går flere rykter om grunnen til dette.

Malderia skal nå i 26 e.S. ta over TNA-ansvaret etter Ulymar igjen. De har allerede utsatt overtakelsesdatoen, og mange lurer på om de kommer til å avblåse hele greia.

Etter at tåka har lettet fra Innhavet har handel over vannet begynt å rivalisere med de tradisjonelle landrutene. Vilkafjord har hentet inn Kiltanske skipsbyggere. Både Althea og Vilkafjord har begynt å bruke ressurser på en Innhavsflåte. Ulymar har også begynt på en flåte, men det er primært drevet frem av ikke-Vandrere, og møter liten entusiasme og interesse fra Vandrere.

Manglende tåke på havet har gjort at handelsskip fra Kiltan har begynt å seile nordover, til Malderias store irritasjon. Sistnevnte satser også mer på flåte, og forholdet mellom Kiltan og Malderia er kjøligere enn noen gang. Det hjelper ikke at militaristiske fraksjoner i Kiltan står sterkere enn på lenge.

Det er fortsatt borgerkrig i Kastarundt. Etter gullfunn der oppe har det dukket opp en enklave beskyttet av leiesoldater som sørger for at verdier kan hentes ut av området relativt sikkert.

At tåka har forsvunnet har også åpnet nye transportruter over land, og gjort veien fra Malderon til Innhavet langt kortere. Malderiske handelsmenn er selvsagt glade for dette, men også Eledynere er lettet over mindre trafikk langs grensene sine.

Magi

Etter at det siste tegnet i den nye magiske sirkelen ble satt sommeren år 23 e.S, har forskning på magi fått en ny giv. Ingen håndfaste resultater er rapportert ennå, men det finnes mange teorier og historier:

  • Ryktet sier at det allerede finnes flere som har knekt koden og greier å utøve magi igjen, men alle holder kortene ekstremt tett til brystet. Mange frykter at denne situasjonen har startet et nytt våpenkappløp blant de store nasjonene, og at verden er på vei inn i en urolig tid.
  • Man frykter at hekser og mørkemanere har blitt sterkere
  • Noen mener at mennesker som kan sies å være personifiseringer av enkelte tegn, innehar overnaturlige evner som samsvarer med disse tegnene

Det fins selvsagt også en del private aktører som prøver å knekke koden, men den store forskjellen i tilgjengelige ressurser gjør at disse som regel mislykkes, gir opp eller blir plukket opp av de nasjonale initiativene.

Spåing i den nye magiske sirkelen, mirakelmedisin, synske som kan hjelpe deg å finne DITT tegn og andre tvilsomme praksiser er innbringende rundt omkring i verden.

Selv om religion alltid har stått sterk har mange av dem fått en ekstra oppsving nå som sirkelen er satt. Mange som følte på at gudene var borte er nå sikre på at de må være tilbake. Prester i mindre populære religioner ser ingen grunn til å dementere dette, tross en tydelig erklæring fra Sannhetskirken om at dette ikke stemmer.

I Ophrien har det oppstått en tanke om at Den Nye Magiske Sirkelen ikke er ment for mennesker, og at det er et blindspor å studere den. Dette kalles “Soks læresetning”, og har funnet et visst monn av grobunn andre steder i verden (dog da uten den fundamentalistiske puritanismen Ophrinerne krydrer alt med).

Hoffsladder

Høsten 21 e.S. ble Arveprins Pelessos myndig. Men fremdeles ikke gitt ansvaret som konge. Den offisielle grunnen var at man ønsket et fullverdig Tar-Al-Roosim og at Pelessos burde giftes før han tok tronen.

I sommeren 22 e.S. ble Pelessos allikevel kronet til Konge av Althéa, uten å ha giftet seg. Det ryktes allikevel at Gamledronning Carina, sammen med presteskapet står for mye av administrativt styre og stell i landet. Pelessos, nå Tar-Al-Roos, benytter mye av tiden sin ved Sha-Éla, sammen med sin innerste sirkel av den nyopprettede Kongsgarden.

I år 23 e.S blir det endelig født en arving i Ulymar. Lille Catalina blir født i løpet av Tåkenatta, omgitt av Sannhetsprester og Vandrere for beskyttelse mot hva som enn måtte skje. Sannhetskirken må senere komme med en offisiell uttalelse der de stadfester at den lille jenta er en helt normal Vandrerjente, upåvirket av fødselsnattens spesielle hendelser. To år senere får hun en bror.

På høsten år 23 e.S. kommer en annonsering om at Tronregent Kaern er død! Det er et vannskille for Malderia. Tross mannens egne ønsker om å ikke bli gjort så mye stas på blir det en statsbegravelse, og det er ikke fritt for at persondyrkingen av ham får en oppsving. Dette gjelder særlig Malderere i utlandet. At han døde kun måneder etter at det siste tegnet i Den Nye Magiske Sirkelen var satt gis overnaturlig betydning av enkelte. “Nå er sirkelen sluttet, og hans vakt er over - det er opp til en ny generasjon å være verdige hans arv” - Riksmarskalk Aikon Eikaberg av Malderia (Som fortsatt styrer i stor grad ved å spille på sin tidligere posisjon som Kaerns høyre hånd). Ridder Dulan er, som ventet, den nye lederen av Malrids Sirkel.

I år 25 e.S. nedkommer Hertuginne Mariastella Ramirez van Uder med tvillinger! En gutt og en jente, døpt henholdsvis Coenraad Mateo Ramirez van Uder og Agneta Florentina Ramirez van Uder. Det blir ikke annonsert hvem som er arving - dette skal avgjøres i kappestrid mellom dem når de er gamle nok, slik at den mest verdige vil ta tronen.

Star Thaeli (15) av Starvald har for alvor begynt å regjere i eget navn, og det ryktes at det ikke alltid hersker full enighet mellom henne og broren, Kong Pelessos av Althea (19). Etter sist krig mot Uder-Hopfen (24 e.S.) har hun prioritert å sette i stand gamle horg og delta i lokale blot for å styrke sitt forhold til landet. Tross mange rykter om forlovelser er den unge Star fortsatt ikke trolovet.