Rutger Cruyff

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Rutger Cruyff
Navn Rutger Cruyff
Født 11 år før Stjernefallet
Nasjonalitet Uder-Hopfer
Yrke Akademiker, historiker og poet ved hoffet
Titler Sersjant i den Malderiske hær, Koppbærer av Thiere
Spilt på A Day in the Court of
Spiller Ola KL


Presentasjon

Rutger Cruyff er en ung Uder-Hopfisk akademiker, dikter og poet ved Hertug Wilberts hoff. Han er kontraktert som offisiell kronikør for landet og en anerkjent poet. Særlig er han kjent for sine dikt om høvisk kjærlighet og for sine epos om heltemot og dåder under frigjøringen av Uder-Hopfen.

Rutger var knapt fylt elleve år under Stjernefallet. Janh Cruyff, hans far, var en velstående importør av luksusvarer som valgte å relokalisere famillien til det mer stabile Malderia så snart han kunne. Dermed fikk den elleve år gamle Rutger et nytt hjem og innrullert i Akademikon i Malderia. Rutger var en ivrig student, og utmerket seg særlig i filosofi. Etter endt utdannelse lot han seg verve i den Malderiske hæren, der han tjente i syv år og ble forfremmet til sersjants grad. Men selv om Rutger var et dyktig befal var det poesien og skrivekunsten som gledet ham mest. Så det lå en viss ironi i at det ble krigskunsten som skulle hjelpe ham så langt på vei.

For når den Trinasjonale Allianse ble formet, så søkte Rugter straks avskjed i den Malderiske hæren for å bidra i frigjøringen av sitt hjemland. Han deltok i flere av de større trefningene, og ble kjent sine lyriske dikt om heltedådene i kampene. Dermed ble han også lagt merke til av adelskapet og etter krigen fikk han innpass i hoffet i Uder. Snart falt også jobben med å lage en fem-binds krønike om Uder-Hopfen på ham, et virke han har brukt meget av sin tid på de siste årene.

Det var også ved hoffet i Uder at hans rivalisering med Gijslbert Quasten startet. Først i all uskyld, om verseføtter og hva som var det mest høyverdige av de lyriske utrykk og så etterhvert mer på personnivå. Konflikten eskalerte da Rutger Cruyff benyttet sine gode kontakter i hoffet til å hanke inn kontrakten om å skrive landets krønike foran snuten på sin rival.

Rutger er fortsatt aktiv ved hoffet i uder-Hopfen, og ble sist observert i demringen av krigen mot Starvald. Ryktene sier at han overtalte Hertug Wilbert til å sende ham til Malderia for å sanke allierte.

Skrevne verker

'Dikterskunst og skaldebragder, ved en som som kan deres kunstner'
'Høviske Kjærlighetsdikt, bind 1 til 7'
'Et epos om frigjøringen'
'En skildring av Althéa og deres skikker'
'Åtte roser'
'Kampdikt av Baron Gerolt van Waerwijk, den Eldre', et bestillingsverk som editør for en vorderende poet