Rettergang i Østmark

Fra VeiskilleWiki
(Omdirigert fra Rettergang)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kalender.gif Dato: År 16 etter Stjernefallet


Laiven Rettergang i Østmark ble gjennomført lørdag 9. september 2006. Arrangører var Kristian Spilhaug og Hanne Jakobsen.

Presentasjon

Fra invitasjonen

Høsten det femtende året etter Stjernefallet kom det for en dag at en del østmarkinger, under ledelse av Margas Knutesønn og Mørkmyrslekta, planla og forberedte et opprør mot de Ulymarske styresmaktene. Målsetningen var å løsrive Østmark fra Ulymar og danne en egen nasjon.

Uheldigvis for Knutesønn og hans folk ble planene avslørt lenge før de hadde en reell mulighet til å gjennomføre løsrivelsen, og på vårparten det sekstende året etter Stjernefallet ble opprøret grundig knust av ulymarske militære styrker.

Knutesønn selv ble tatt levende og har sittet som fange siden, men nå skal han endelig prøves for retten. Det er duket for en spennende rettergang, med falske og sanne vitneutsagn, utpressinger, avsløringer, lobbyering, politikk, hemmeligheter og en overraskelse eller to.

Hvem er den egentlige lederen bak opprøret?
Hvem skal overta som leder dersom alt går galt?
Tør dommeren erte på seg hele Mørkmyrslekta?
Tør lokale østmarkinger vitne mot Knutesønn?
Stemmer det at Zantropia støtter opprøret med våpen?
Har Siste linje noe med saken å gjøre?
Hva med rykte om en hær av leiesoldater som er på vei?
Og hvem blir hengt på slutten av dagen?

Visjoner og stemninger

 • Vi ønsker å lage en laiv der alle roller er interessante å spille, selv om rollens funksjon ikke nødvendigvis ser ut som en eksotisk opplevelse.
 • Vi er ute etter å portrettere en rettsak i en laivsetting. Dette blir naturligvis ikke like realistisk og omfattende som en ekte rettsak, men det er da heller ikke målsetningen.
 • Vi ønsker at Østmark forblir et område i Ulymar der motviljen mot styresmaktene står sterkt.


 • Knutesønn er presset inn i et hjørne, og utsiktene er dårlige. Vi ønsker å se kamp mot overmakten, klamring til de siste halmstråene og vilje til å holde på håpet i en håpløs situasjon.
 • Vi ønsker patosfylte forsvarstaler og engasjert lobbyisme på sidelinjen.
 • Vi vil se stolthet, fortvilelse, overtalelse, fordekte trusler, ikke-så-fordekte trusler, avtaler, handler og masse annet.

Laivens oppbygning

Fordi laiven er lagt rundt en rettsak vil oppbygginen og strukturen være noe rigid. Man skal følge en prosedyre langs en del punkter, men det vil samtidig være rom til å spille andre steder enn direkte opp mot rettsprosessen. Vi har sett for oss følgende prosedyre:

 • Hoveddommer oppsummerer dagen før, der anklagen er lagt frem og vitner og representanter er presentert.
 • Lensmannen innleder sin anklage
 • Margas Knutesønn innleder sitt forsvar
 • Vitneavhør, anklager og tiltalte presenterer sine vitner, begge får spørre ut vitnene. Tiltalte kan også bli kalt som vitne.
 • Lensmannen avslutter sin anklage
 • Margas Knutesønn avslutter sitt forsvar
 • Dommerne diskuterer og blir enige, og dom avgis

Dommerne kan stille spørsmål til alle, både anklager, tiltalte og vitner.

Observatører kan stille spørsmål dersom noe er uklart, men bør henvende seg til dommerne før de tar ordet.

Man tar heller mange korte pauser enn noen få lange. Det er hoveddommer som avgjør når man tar pause, men både meddommere, anklager og tiltalte kan be om det.

Før man begynner etter en pause har skriveren anledning til å stille spørsmål for å oppklare eventuelle uklare punkter og misforståelser.

Funksjoner på laiven

En rettsak har forskjellige personer som utfyller forskjellige funksjoner. Her er en oversikt:

Dommere:
Det er normalt øverste administrative ansvarlig som dømmer i en sak. Små saker dømmes av lokale Borgermestre, større saker dømmes av Markherren og virkelig store saker dømmes av Kongen. Denne saken dømmes av Markherren, altså Arvin Rittersønn. Det er ikke aktuelt å "anke" saken opp et nivå, dommeren bestemmer selv om saken er passende til dette nivået før rettsaken begynner.

Noen ganger velger dommeren å inkludere to dommere til, gjerne i vanskelige saker, eller saker av stor relevans. I denne saken har Markherren valgt å inkludere to dommere til. Det er altså tre dommere totalt.

Anklager: Saken føres av Lensmann Sancia Viera på vegne av Kongen.

Anklaget: Den anklagede er Margas Knutesønn, som forsvarer seg selv. Det finnes ikke advokater.

Skriver: Skriveren fører protokoll over rettens gang.

Observatører: Det utpekes av og til observatører som skal bevitne hele rettsaken, og signere på protokollen etterpå. Denne rettsaken har slike observatører.

Vitner: Anklager og anklaget kan føre vitner for retten for å underbygge sin egen og evt. undergrave motpartens sak. Man kan i utgangspunktet føre så mange vitner man vil, men dommeren kan bestemme om et vitne er relevant eller ikke. Dette gjøres i forkant av selve rettergangen.

Lure Wikisider å lese

Settingen

Kjente personer

Annet