Restemagi

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Denne artikkelen omhandler én måte magi ble brukt under Legender - når gud og hvermann møtes. De metafysiske prinsippene bak den er fortsatt oppe til diskusjon - se diskusjonssiden. (Om merking av sider)

Denne typen magi baserer seg på Den gamle magiske sirkelen, og utnytter de rester som måtte finnes igjen av den gamle magien. Som regel er dette i form av magiske gjenstander, men kan også være personer, steder og annet. I denne artikkelen blir alle disse for enkelhets skyld referert til som objekter. Den foreløpig eneste som har klart å få til magi av denne typen er maldereren Voral Myrkstrøm.

Den rådende teorien sier at det vil ha begrenset nytte å bruke slike rester av den gamle magien til å skape nye effekter, fordi gjenstanden eller personen som hadde denne resten i seg vil bli ødelagt. I følge Myrkstrøm omgår restemagien dette problemet ved å ikke hente ut kraften fra gjenstanden som ren magi, men snarere bruke effekten av gjenstandene til nye formål. Nøyaktig hvordan dette fungerer rent metafysisk er nok en sak for diskusjon i spill, snarere enn en artikkel.

Grunnprinsipper

Den gamle magiske sirkelen danner grunnpilaren i restemagien. Man vil måtte forme ord og setninger på det magiske språket, akkurat som før Stjernefallet. Begrensningen ligger i hvilke tegn man har til rådighet, og hvor mye kraft objektene man har er i stand til å utgi.

Eksempel
Tara har en ekstremt magisk spisebolle med innskårne magiruner - USMyK OSDeDO EOMaR. Denne blir aldri tom. Hun har også en pipe med luftens tegn (Ly). I tillegg har hun en messingtrakt og en liten flaske, begge uten synlige tegn. Heller man væske gjennom trakta, blir det til en helsebringende drikk, og det som måtte havne i flaska, blir til gift. De vil derfor implisitt representere vannets (Ma) og mørkets tegn (eB), respektivt. Til sist har Tara med seg en althéer som ble velsignet med gudenes beskyttelse ved fødselen. Han kan sies å representere korsets tegn (Ny). Tara vil da ha tilgang på tegnene O, E, U, Ly, Ny, Ma, De, yS, eB, aR og yK. Hun har da ikke A eller Y, og vil ikke kunne bruke effekter som inneholder de to tegnene.

Bruk av tegn

For å formulere en setning, må man ha tilgang på alle de tegnene som setningen skal bestå av. Man behøver bare å ha tegnet én gang - for å stave OKySKO SySaRNy, for eksempel, behøver man bare en hver av O, yK, yS, aR og Ny. Har man derimot med flere av det samme tegnet, må tegnet brukes opp alle gangene hvis man vil unngå en bieffekt.

Eksempel
Tara finner fram den magiske matbollen sin. Hun disponerer da tegnene U, yS, Ma, yK, O, yS, De, De, O, E, O, Ma og aR. Hun har da en av hver av U, E, yK og aR, men to av både Ma, yS og De. Av O har hun ikke mindre enn tre. Hvis hun staver OUUOO UOMaR for å vite mer om en helbredende plante, så er det fortsatt E, yK, Ma, to ganger yS og to ganger De som hun ikke har brukt.

Magisk kraft

Et objekt er i stand til å utgi en bestemt mengde kraft som magibrukeren kan nyttiggjøre seg. Denne er som regel - men ikke alltid - mulig å beregne ut fra formelen 1+2+3+...+n, der n er det antall magiske tegn som objektet har påført eller på annen måte representerer. Gjenstander føyer seg nesten alltid inn under denne regelen, med mindre man begynner å snakke om at det er fanget sjeler i den. Personer vil føye seg etter regelen bare i de tilfellene der det er snakk om en relativt enkel kvalitet som personen har, mens steder nesten alltid vil ha mer kraft enn de åpenbare magiske tegnene skulle tilsi.

Magisk kraft som tas ut på denne måten måles i en enhet Myrkstrøm kaller amulettekvivalenter (a.e.). 1 a.e. er den mengden kraft en lykkeamulett med ett tegn er i stand til å utgi.

Eksempel
Taras matbolle har 13 tegn som er skåret inn i siden. Den er i stand til å utgi en kraft på 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91 amulettekvivalenter. Den bollen er rett og slett fryktelig magisk. Til forskjell har vi althéeren, som tidligere kunne kalle på Rettferdighetens gudinne for beskyttelse, men etter hennes død nå bare har en enkel beskyttelse fra det onde som gir ham et lite fortrinn nå og da. Han er i stand til å stille opp med 1 amulettekvivalent.

Gjennomføringen

Forberedelser

Før man kan gjøre noe som helst, restemagi eller ei, så må man ha deler av den gamle magien i seg. Dette kan sikkert la seg gjøre ved å spise en amulett, men det er langt enklere å bruke en gjenstand som lager en magisk drikk. Når man setter til livs denne drikken, vil man da få effekten av den i tillegg til det man får fra ritualet man vil utføre, pluss eventuelle bieffekter.

Når man er vel marinert med gammel magi, må man finne fram objektene man vil bruke. Man må berøre alle objektene, men de kan ikke brukes slik de opprinnelig var tiltenkt - man kan for eksempel ikke bære en magisk amulett rundt halsen. Grunnen til dette er at det snevrer inn magien og vil gjøre en ute av stand til å kombinere effekten til noe nytt. Merk at hver effekt man vil skape krever et visst antall amulettekvivalenter, og man må ha med objekter nok til å tilfredsstille dette kravet.

Eksempel
Kara vil stave OENyKO LyKLyS for å fordrive en plagsom ånd fra et gammelt tempel. Hun har to gjenstander som lager magiske drikker, nemlig trakta som lager helsebringende drikk og flaska som lager gift. Hun vil naturlig nok helst velge trakta. Når hun har drukket den helsebringende drikken, finner Kara da fram den magiske matbollen og plasserer den på hodet, pipa og stikker den ned i halsåpningen på kjolen sin, og tar den althéeren i hånda. Da er hun klar til å utføre ritualet. Riktignok er dette et kraftig ritual som vil kreve 90 amulettekvivalenter, men bare bollen er mer enn magisk nok til å dekke det.

Selve ritualet

Ritualet man utfører burde være gjenkjennelig for utøvere av den gamle magien. Den avviker dog på en rekke måter.

Først av alt må riteplassen renses for alle uvedkommende krefter. Dette gjøres enkelt ved å gå i sirkel rundt riteplassen samtidig som du messer følgende magiske verb: OMaROO. Deretter ber du alle krefter forlate stedet med følgende magiske regle: *ditt sanne navn* OeBOKO O, *ditt sanne navn* OMaROO O

  • Det ville vært en god idé å ta med dette steget, men i og med at det sanne navnet ikke har noen effekt lenger, vil ikke renselsen ha noen virkning.

I. Ritets magiske sirkel tegnes med de nødvendige tegnene. Tegnenes navn skal messes eller synges når de tegnes inn. Når selve sirkelen tegnes synges bare Stjernenes tone: O.

  • De nødvendige tegnene er allerede tegnet opp på objektene som brukes i ritualet. Dette steget er derfor ikke nødvendig.

II. Alle symbolske gjenstander og magiske objekter plasseres ut samtidig som tingenes sang synges eller navnene nevnes, formålet til gjenstanden skal også fremsies. Gjerne ved hjelp av et magisk verb. Dette er ikke nødvendig, men øker gjenstandens kraft i ritet betydelig.

  • I og med at den frie magien er borte, har gjenstandene det refereres til mistet sin symbolikk. Man kan godt ha dem med, men de vil ikke ha noen betydning. Eksperimenter har dog vist at det går helt fint an uten, og Myrkstrøm teoretiserer med at det er på samme måte som i forrige steg - den påkrevde symbolikken er allerede ivaretatt i objektene som brukes.

III. Formålet ved ritet fremsies. Formålet skal sies eller synges høyt og tydelig.

  • Dette steget er fortsatt nødvendig.

IV. Tegnene i sirkelen skal påkalles. Navnene og tonene skal sies eller synges. De forskjellige tegnenes formål i ritet skal fremsies. Gjenstander som er knyttet til hvert av tegnene skal brukes under påkallelsen.

  • Igjen har dette steget mistet sin betydning etter at den frie magien forsvant. Tegnene i sirkelen er allerede der i form av objektene, og trenger ikke påkalles ytterligere.

V. De magiske reglene på det Sanne Språket skal messes. De skal fremføres tydelig og stemmen skal lyde helt inn i skaperens sjel, helt til gudene, åndene og demonene. Denne messingen eller sangen er ritets hjerte og er det viktigste av alt. Hver regle skal messes tretten ganger. En gang dedikert til hvert av tegnene. Derfor skal hver av reglene begynne med det tegnet den er dedikert til.

  • Dette steget er i høyeste grad nødvendig, men med to viktige forskjeller. For det første kan man tillate seg å være mer lavmælt, da magien man vil påkalle befinner seg i fanget på en og ikke i skaperens sjel. For det andre behøver man bare gjenta hver regle en gang for hvert av tegnene man vil bruke i ritualet. Man kan godt gjenta den flere ganger, men da risikerer man å forverre eventuelle bieffekter.

VI. Formålet med ritet skal gjentas. Denne gangen med en stemme som skal lyde like godt som under del V av ritet.

  • Dette er også fortsatt nødvendig.

VII. Dernest skal alle krefter som har vært til stede, alle tegn som er blitt påkalt, takkes for sin tilstedeværelse. Om ritet har vært omfattende takk gjerne med en offergave passende til de tegnene som er blitt brukt.

  • Myrkstrøm har ikke pleid å gjøre dette, i og med at magien stammer fra gjenstandene han har i fanget - men det skader kanskje ikke?

VIII. Riteplassen skal renses igjen.

  • Igjen en god idé, men vil ikke ha noen effekt.
Eksempel
Kara sier med klar stemme: "Jeg vil fordrive ånden som plager dette stedet. Ved min trolldom, vik!" Deretter begynner hun å messe den magiske reglen:
OOO OENyKO LyKLyS
OEO OENyKO LyKLyS
ONyO OENyKO LyKLyS
OyKO OENyKO LyKLyS
OLyO OENyKO LyKLyS
OySO OENyKO LyKLyS
Til slutt gjentar hun: "Du, ånd som plager dette stedet, vik for min trolldom!"

Bieffekter

Dersom det var noen tegn som var på objektene som ble brukt i ritualet, men som ikke var en del av effekten, så vil de i seg selv danne en bieffekt. Jo flere tegn som ikke ble brukt, jo mer kaotisk kommer denne bieffekten til å være. Den behøver ikke være ondartet, men enkelte omstendigheter kan gjøre bieffekten mer ondartet enn den ellers ville ha vært.

Eksempel
Etter å ha fordrevet ånden, gjør Kara regnskap for tegnene hun har brukt, og finner ut at det var ganske mange hun ikke brukte. I dette tilfellet er det U, Ma, Ma, De, De, yS og aR. Etter en stund får hun fullstendig latterkrampe og får en uimotståelig trang til å luke bort ugress. Når mannen som eier huset hun nettopp har renset kommer bort og takker pent for det hun har gjort, og gir henne en pung med den avtalte prisen, får hun hikstet fram at han ikke behøver å betale, for hun har nettopp blitt kurert for griskhet. Alt dette varer en halv time, hvorpå hun gisper etter luft på tunet fullt av opprevet ugress og angrer skikkelig på at hun uforvarende gjorde jobben gratis.

Se også