Referat, 7/11-10

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Et forsøksvis referat fra bluppetreff hos Kristian 7. november 2010, om utviklinga år 17-18 e.S, mellom Ekspedisjonen og Jakten fortsetter. Strøtanker, fakta og idear i lett blanding. Utbroder gjerne og legg til ting som er glemt.

Ulymars TNA-ansvar

Alle tror at Ulymar ikke har mannskap eller ressurser til å overta ansvaret for TNAs administrasjon av Lothbardien, og fram mot midtvinter går man i politiske kretser og venter på at de skal tape ansikt og be noen andre om å overta. Kanskje det er kult om dette ikke skjer? På tross av alle odds greier ulymarene å reise kjerringa og gjøre jobben?

Maykars folk til Østmark?

Idé: Maykars folk vender tilbake til Ulymar og ønsker å tjene kongen. De blir deretter (muligens on a very tight leash) satt på å jakte ned Margas Knutesønn.

Dette løser ikke resten av Østmark-problemet, men det er enighet om at det først og fremst er Mørkmyrslekta som er problemet, og at et mer nyansert bilde av Østmark må komme fram på laiv.

Vilkafjord

Stikkord: Ekspansjon, stordrift på naturressurser, kraftig utbygging og rovdrift også på mennesker.

Vindenes Hus

Et fristed for vinddyrkere, foreløpig i startfasen.

Kyrthanim

Må ha en funksjon. Åndemagi og spådom viktig, men også hvordan de behandles. Flaks/uflaks. Dersom man handler med dem, er det mindre sjanse for å bli rundstjelt.

Intern strid?

Det kan finnes delte meninger om hva kyrthanim bør gjøre framover. De fleste vil reise, men noen slår seg ned i kibbutzer. Det kan tenkes at noen har gitt opp pakten og faktisk forsvarer seg fysisk. En tanke her er at ånder forsvarer kyrthanim ved å besette dem, men dette kan også være en snedig unnskyldning. "The spirits made me do it!"

Konsekvenser av Ekspedisjonen

Ut på bøljan grå

Kaptein Cobos & Co går i skjul, muligens på ei tåkelagt øy i Innhavet? Jevan Jordvik blir jakta på, men er beskytta av Stifinnere og Siste Linje.

Siste Linje - Stifinnere

Et interessant samarbeid...

Kyrthanerjakt

Flere krefter vil være interesserte i kunnskap om åndemagi. Kultistene vil prøve å rekruttere flere, evt ta livet av dem, stifinnerne vil ha sine kilder og få gode svar, Siste Linje vil ha problemer og bli nødt til å finne andre løsninger. Kyrthanim vil mest sannsynlig bli mer innstilt på å hive seg med i kampen mot mørket når deres eget folk begynner å lide mer.

Sarinister og andre

Sarini & Malrids Sirkel

Etter siste Arans hus dro Aran for å møte Sarini. Hun innleder et samarbeid med Sirkelen, og har sammen med 10(?) navngitte riddere jaktet på mørkefolk i Malderia. Både svartskjold, sosietet og embedsfolk har blitt plukket ut og tatt hånd om av disse ridderne.

Ochtendzwaard i Uder-Hopfen

Ochtendzwaard har lovet støtte til Østmarks lensmann. Økende rykter om heltedåder fører med tiden til at unge stridslystne Udere og Hopfere melder seg til tjeneste hos ordenen

Andre ting

Ophriens Solomon Kane

Vi vil ha mer oomph i Ophrien. Religiøse, puritanske, strengt moralske barskinger.

Idé: Ophrien forbyr transport av alkohol inn i landet. Neven-soldater banker opp og skader/dreper bønder som prøver å håndheve forbudet, for deretter å ta seg en fest med medbrakt øl på et rekvirert vertshus. Konflikten eksploderer når lokalsamfunnet blokkerer utgangene og brenner dem inne.

Ophrien mobiliserer bondevern(?) for å beskytte veien, så Neven ikke lenger trengs. Ulymar kjøper dem ut av jobben, og frasier seg ansvar for landet. Kanskje det er slik Ulymar får fristilt administrasjon og offiserer til å styre TNA?

Men hva gjør Neven når de mister sin største kontrakt?

Mer land til Uder-Hopfen

UH vil ekspandere sørover inn i ny-Althea. Ulymar vil støtte, Althea? Malderia antakelig imot, først og fremst pga offlaiv-ønsker om mer konflikt i verden.

Ny dronning i Althea?

Det står på wikiforsida at det nylig er annonsert giftermål mellom Kemeikon og ei kiltansk adelsdame, men på bluppen snakka Arnfinn om at hun har dødd av sykdom og at Kiltan klandrer Althea? Hva stemmer?

Til tidslinja

(FORSLAG til) konkrete hendelser som kan trekkes ut av bluppen:

  • Ulymar overtar hovedansvaret i TNA ved midtvinter (nyttår) år 17/18 e.S.
  • Flere høyt respekterte tidligere kyrthanske åndemagikere har forsvunnet i løpet av høsten/vinteren.
  • I Malderia øker mistroen mot tåkeveteraner etter at Malrids Sirkel i samarbeid med Sarini begynner å luke ut mørkefolk.
  • Uder-Hopfen kjøpslår med Althea om å overta en del av Yl-Tarán.
  • Det innføres totalforbud mot rusmidler i (en del av?) Ophrien. Neven er i harnisk, og i løpet av sommeren kommer det til trefninger mellom soldater og ophrinske bønder. Kongen av Ulymar sier opp kontrakten med Neven, og overlater veiansvaret til lokale krefter.