Professora Verdun

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Professora Verdun
Navn Professora Exie Verdun
Født År 30 før stjernefallet
Nasjonalitet Kroamitt
Yrke Akademiker
Titler Kroamitt
Død År 17 Etter stjernefallet
Dødssted Sør i det tidligere Lothbardien
Spilt på Ekspedisjonen
Spiller Trine

Presentasjon

Professora Verdun ble født i Kroam rundt 25 år før stjernefallet. Hun var en av initiativtagerne til ekspedisjonen som ville finne Ard'raalis speil.

Hun var tilknyttet Kollegiet i Vilkafjord, der hun arbeidet sammen med Professora Silvia Giesel og Magistra Liese van der Koos

Professoraens forskningsfelt var den siste tiden Vindene, med spesielt fokus på Vestavinden. Hun publiserte blant annet Om vindene - et kort skrift om tidlige kilder til informasjon om Vindene ikke lenge før hun reiste ut på sin siste ekspedisjon.

Hun har tidligere forsket på

Professoraen var ganske selvopptatt og alltid ute etter å være den første som fant ut av en ting, eller i alle fall ble kjent for det. Hun var en klassisk kroamitt med tanke på kjønnsrollemønster, hvilket medførte et sterkt kvinnesjåvinistisk kjønnsperspektiv.

Professoraens skjebne

Ekspedisjonen for å finne Ard'raalis speil ble til etter at Vanja Sil-Tallmos kom til Professora Verdun med det Professoraen etterhvert identifiserte som en av de fire ankersteinene til Ard'raalis speil. Hun involverte de to andre ved Kollegiet, mens Sil-Talmos skaffet andre sponsorer og arbeidsfolk.

De tre akademikerne samlet det de kunne om gjenstanden og klarte etterhvert å lokalisere hvor det var grunn til å tro at gjenstanden var gjemt og hvordan man kunne få den frem. De fant ut at den ble voktet av to ånder, en som hadde knyttet fryktens ånder til seg og en som var blitt til stein. De fant ut at veien forbi den som var blitt til stein kun kunne gå gjennom ånderiket.

Etter en del rådslgning frem og tilbake valgte Professora Verdun å ta sjansen på en nær døden-opplevelse for å passere Onaka Sark. Hun hadde to midler hun hadde lært om av Mayons tjenere. Det ene ville la kroppen hennes være som død, og det andre ville vekke den til live igjen. Hun la sitt liv i hendene til Malra Sølvbekk med beskjeden om å gi henne det andre middelet når det hadde gått litt lenger tid enn det som føltes for lenge. Hun tok deretter det første middelet, ble til en ånd og kunne passere Onaka Sark.

Vel inne i hulen han voktet fant hun de tre andre ankersteinene, Ard'Raalis speil samt vokteren som hadde bundet fryktens ånder til seg, Onaka B'dek. Han spurte henne om hvorfor hun mente hun var speilets rettmessige eier, prøvde å vekke frykten i henne for å komme tapende, tomhendt tilbake. Han fortalte henne også at de to vokterne ville fortsette å følge etter speilet til det hadde fått en eier de mente var rettmessig. Han fortalte henne også at Mørket var sterkt i dalen de oppholdt seg, og at det nye mørket var av en annen karakter enn det mørket han var av.

Legemet hennes var i ferd med å bli svakt og hvis hun skulle komme ut av dette i live, måtte hun gå tilbake til kroppen sin. Porten var nå åpnet så hvem som helst kunne gå inn i hula. Hun ble vekket til live og valgte seg ut de tre hun stolte mest på til å være med å hente ut steinene og speilet. Dette var Malra Sølvbekk, Giita Matsumo og Magistra Liese van der Koos. Onaka B'dek forsøkte å vekke frykten i de tre, men de klarte å stå i mot og ble sendt ut med hver sin sten. Til slutt ble Professoraen vist hvordan åndeverdenen hadde endret seg og at spiralen representerer åndenes tilholdssted.

Det nå komplette speilet ble båret tilbake til leiren, der professoraen insisterte på at det ikke skulle settes sammen før man var klare til å gjøre et beskyttelsesrituale mot Mørket med det. Hun var tiltagende ustabil og endte til slutt opp med å bli strupekuttet av Irlinn Einerskaret.

Venner og bekjente

Professoraens kolleger ved Kollegiet var Magistra Liese van der Koos og Professora Giesel. Hun kjente også Vanja Sil-Tallmos og Malra Sølvbekk, og etterhvert en del av de andre av Ekspedisjonens medlemmer

Spiller og opptredener

Professora Exie Verdun blir spilt av TrineEkspedisjonen