Professora Silvia Giesel

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Presentasjon

Professora Giesel er født i Kroam rundt 25 år før stjernefallet.

Hun er tilknyttet Kollegiet i Vilkafjord. Professoraen er blant de mer praktisk orienterte og omgjengelige av Kroamittiske akademikere. Dog er hun en klassisk kroamitt med tanke på kjønnsrollemønster, hvilket medfører et sterkt kvinnesjåvinistisk kjønnsperspektiv.

Professoraens forskningsfelt er Tåka og Mørket. Hvordan merker Tåka frykt, og hva betyr denne kunnskapen for verden?


Venner og bekjente

Professoraens kolleger ved Kollegiet er Magistra Liese van der Koos og Professora Verdun.

Spiller og opptredener

Professora Silvia Giesel blir spilt av IngridEkspedisjonen