Orgon Adalstein

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Adalstein var i perioden fra Riften til 15 ES Malderias rikeste - og mektigste, i følge mange - mann. Han kontrollerte i perioden svært mange laug og handelsforbindelser gjennom uoffisielle og ulovlige eierforhold, satt på et minst like omfattende spionnett som Siste Linje, og hadde i Hansken Leiesoldatkompani sin egen private hær. Tross hans dårlige rykte og de mange anklagene som blei retta mot ham lot Tronen ham være i fred i lang tid, både fordi han blei vurdert som ei svært hard nøtt å knekke og fordi han var drivkraften i landets økonomi.

I 15 ES bestemte Tronregent Kaern seg for å fjerne problemet Adalstein. Hans løyve til å drive leiesoldatvirksomhet ble inndratt, mange av hans eiendommer ble konfiskert og mange av hans ansatte og kontakter ble arresterte.

Adalstein selv slapp unna og oppholder seg for tida på ukjent sted. Han kontrollerte store deler av malderisk næringsliv før han dro i eksil. Han hadde en finger med i de fleste områder, ja faktisk ofte hele armen oppi kakeboksen.

Bakgrunn

Adalstein var allerede før Riften en rik mann, men ikke adelig. Han hadde forretninger på mange områder, som hesteoppdrett, våpensalg og eiendomshandel. Etter Riften tjente han først enorme summer på Kaerns satsing på hesteoppdrett, hvor han solgte svært mange hester til Kavaleriet i den nye Hæren. Pengene begynte han straks å investere i eiendommer, spesielt i Malderon, der Tronen solgte unna eiendommer tilhørende den tidligere adelen. Da Lothbard og Althéa var i krig, tjente Adalstein svært gode penger på våpensalg til Althéa, som på det tidspunktet var dårlig utrustet.

Etter dette, altså rundt år 6, begynte Adalstein for alvor å spre sine interesser på forskjellige felt. Han startet også på denne tiden Hansken Kompani, sannsynligvis først og fremst som muskler til egne formål, men også som ekstremt dyre leiesoldater til bruk av Siste Linje og andre.

Metoder

Adalstein er en hensynsløs forretningsmann i ordets rette forstand. Det er ingen tvil om at han har drept mangfoldige motstandere. De fleste interesser Adalstein hadde eide han ikke direkte selv. Slik omgikk han alle lovgivninger om laug, løyver og dets like. Han kontrollerte sine interesser gjennom:

  • Gjeld – "Alle" skyldte Adalstein penger. Han satte betingelser for sine lån, og gikk alltid etter hvert inn med krav til driften av forretninger som skyldte ham penger.
  • Fordeler – Ved å dirigere det han eide og de han skyldte penger, kunne han sørge for fordeler for de som var i hans nettverk.
  • Laugstyrene – Adalstein ga spesielt gode lån til folk i styrene for laug, slik at han kunne kontrollere store grupper i næringslivet.
  • Frykt – De som prøvde å stå imot Adalstein ble knust. Fysisk vold ble brukt der det var hensiktsmessig og nødvendig, men langt oftere dirigerte han andre interesser slik at målet ble konkurs. Han kjøpte opp gjeld, fikk kunder til å kansellere kontrakter, osv.
  • Maktdemonstrasjon – Adalstein kjøpte eiendommer for å vise makt. Han eide rundt halvparten av bygningsmassen i Malderon, noe som i seg selv er verdt helt usannsynlige summer. Hans eiendommer ble ikke solgt, men leid ut på åremål. De som gjorde ham tjenester fikk selvfølgelig gode priser, og flere toppfolk i laugene bodde i gratis herskapshus.

Adalstein bygde seg rundt år 10 et enormt palass utenfor Malderon, fire etasjer høyt og to hundre meter bredt, med en oppkjørsel på litt over en kilometer. De som kom på besøk skulle helt tydelig slås til grunnen av imponasje.

Adalsteins fall

Adalstein ble altså til slutt tvunget ut av landet. Han er aldri formelt etterlyst i Malderia, men hans eiendommer er beslaglagt under skatteinnkreving.

Adalstein og Siste Linje

Forholdet mellom disse to kan sies å ha vært både samarbeid og terrorbalanse. Mye tid har nok gått med på å avklare grenser for interessesfærene, og rydde opp de gangene det kom til voldsomheter. Adalstein stilte med våpenmakt til Siste Linje gjennom Hansken Kompani, og det er vel greit å anta at han fikk en del informasjon tilbake som gjentjeneste. Mye tyder på at Siste Linje var sentrale i Adalsteins fall, og at Ravnak Skuggedal, mangeårig rival og partner med Adalstein, til slutt viste sine kort.

Adalstein og Rosenquist

Et virkelig tosidig forhold. Skattkansler Rosenquist brukte Adalstein som en drivkraft i økonomien, som en turbo i det litt langsomme laugssystemet. Adalstein leverte varene, i den forstand at han fikk penger til å gå fort rundt og var hjernen bak Malderias gjeldsbaserte handelsøkonomi.

På den andre side leter Rosenquist og hennes svært godt informerte nettverk alltid etter skattepenger, og lå i den sammenheng i krig med Adalstein. Rosenquist har i flere sammenhenger omtalt Adalstein som den malderiske sparegris, en sparegris hun altså til slutt knuste.

Adalstein og Utlandia

Adalstein har handlet med mange utlendinger. Sammen med et sterkt handelshus i Althéa handlet han varer fra Zantropia via Bikastin. Det er her det aller meste av sjokolade i Malderia kommer fra, men den blir presentert som andre varer.
Adalstein har vært en døråpner for mange i Tharaneos, hovedstaden i Althéa.

Familie, venner og bekjente

Det er kjent at Adalstein har to barn, datteren Almira og hennes eldre bror Edvar.

Laugsleder Keilon Gralonsønn var lenge Adalsteins protesjé, og det ble hvisket om en forlovelse mellom han og Almira.

Sakfører Liljeblad var Adalsteins talsmann og rådgiver.

Spiller og opptredener

Orgon Adalstein har ikke blitt spilt på laiv.