Ophrien/Intro

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ophrien er den nordligste av de nye nasjonene og grenser til Ulymar. Dette området var det siste som blei frigjort. De har alltid vært sterke motstandere av Lothbard, og er et svært religiøst, nøkternt og arbeidsomt folkeslag. Etter krigen er de allerede i full gang med å få landet på fote igjen, med god hjelp fra sine naboer i nord, Ulymar. Forholdet er imidlertid ikke uten problemer, pga store kulturelle forskjeller. En stund ble Ophriens sikkerhet ivaretatt av leiesoldater fra Neven under ulymarsk kommando, noe den jevne ophriner ikke var overbegeistret for. Konfliktene med leiesoldatene førte til at rene ulymarske styrker overtok oppgaven i en kort periode, inntil Ophrien var i stand til å beskytte seg selv.