Om snegler

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

I Tharanéos, i det som en gang skulle bli Althéa, levde en lærd mann ved navn Theophrastes Tar-Elion. Theophrastes var vitenskaplig anlagt, og viet sitt liv til studiet av ett bestemt tema, nemlig snegler. Nå var det riktignok ikke mange som studerte dette, men han ble kjent i sin samtid som verdens fremste ekspert innen emnet. Mot slutten av sitt liv innså han at med mindre han gjorde noe, ville all kunnskapen gå tapt når han døde. Riktignok hadde han hatt lærlinger, men ingen som hadde valgt å fordype seg på samme måte som Theophrastes. Derfor satte han seg ned for å skrive sitt magnum opus, verket Om snegler, deres utbredelse, deres natur, deres variasjoner, deres gjøren og laden, deres nytte i medisin og mat og deres påvirkning på verdens kulturer.

Da han var kommet et stykke på vei, fikk Theophrastes et anfall, og var sengeliggende i ei uke uten å være i stand til å skrive noe som helst. På dette tidspunktet innså han at han ikke ville klare å fullføre verket ved egen hjelp, så han påkalte gudene. I tre dager og netter ba han: Først til Uayeni, naturens gudinne, men det var ikke i hennes natur å høre på slike bønner. Så til Ylni, drømmenes gudinne, men hun mente han allerede hadde oppfylt og skapt mange drømmer, og til sist til Uynyn, skriftspråkets gud, og da ble han bønnhørt. Ved et mirakel var han allerede neste dag frisk nok til å skrive videre, og skrive gjorde han uavbrutt; han fylte også verket med rikholdige tegninger og skisser. Bind etter bind ble skrevet, tegnet og solid innbundet. Til slutt utgjorde verket en rekke med bøker som var lengre enn to mann kunne favne fra hånd til hånd, og hvert bind var ti håndsbredder høyt, åtte håndsbredder langt og en håndsbredde tykt. Til sammen inneholdt verket all kunnskap som da var kjent av menneskeheten om snegler. Da Theophrastes hadde satt siste punktum i det siste bindet, smilte han, pakket vekk skrivesakene sine, lente seg tilbake i senga og døde.

Om snegler, deres utbredelse, deres natur, deres variasjoner, deres gjøren og laden, deres nytte i medisin og mat og deres påvirkning på verdens kulturer befinner seg i dag i biblioteket til Akademikon i Malderia. TriChazeren Saga Sølvskar var der i år 18 e.S. sammen med Uynyn, denne gangen som menneske, og kom over verket.

Se også