Om dimensjonen som på folkemunne kalles Løgnens Rike

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

En avhandling skrevet av den Malderiske akademikeren Splaktus Markantilian Trane, ca. år 3 f.S.

Jeg har av parter som vil forbli anonyme blitt bedt om å skrive en avhandling om dette 'riket' vi alle har havnet i, grunnet min egen ekspertise på feltet.

Det man i utgangspunktet må være klar over er at vår verden på det minst komplekse nivå består av fire verdener. Jorden, som vi vandrer rundt på, er en halvkule som sammen med luften, som vi vandrer rundt i, danner en kule som er kjernen i virkeligheten. Rundt denne kulen svever solen og månen, som også hver for seg er en egen verden. I tillegg kan man på et annet oppfattelsesnivå operere med fire verdener til, som er av en betraktelig mindre fysisk art. Det er mulig å reise gjennom alle disse åtte verdenene, selv om det ovehodet ikke er hverken enkelt eller ønskelig å besøke dem alle. Den metafysiske begrepssirkel inneholder i tillegg fem punkter som jeg velger å kalle tilstander, selv om mange argumenterer for at disse også er verdener.

De tretten punkter som er inkludert i dette systemet inkluderer alt som finnes. Alt som er, har vært og kommer til å bli har sin plass under et av de tretten punktene. Det er derfor naturlig å begynne med dette systemet hvis man håper å finne ut hva 'Løgnens Rike' egentlig er. Begrepet løgn har selvfølgelig sin plass i systemet, men det som kompliserer bildet litt, er at løgn hører hjemme blant begreper som materialisme, egoisme, håndtverk og så videre. Og disse hører innunder det punktet som tilsvarer jorden. Den enkle konklusjonen utfra begrepssirkelen er derfor: Løgnens Rike er på jorden. Problemet er at dette overhodet ikke stemmer overens med fakta.

Fordi dimensjonen ikke er på jorden, kan den heller ikke være i luften, ettersom disse to verdener er uløselig knyttet sammen. Og i og med at det er mulig å observere både solen og månen fra denne dimensjonen, befinner vi oss heller ikke i gudenes eller demonenes verdener. Det er heller ingen unormal konsentrasjon av noen av de fire elementene her, så det er naturlig å anta at vi heller ikke befinner oss i ildens eller vannets dimensjon.

Den logiske konklusjonen må derfor bli, ettersom begrepssirkelen omfatter alle tenkelige verdener, at tittelen "Løgnens Rike" rett og slett er en løgn, og at riket egentlig hører hjemme under et av de andre punktene i sirkelen. La oss se på hva som kjennetegner denne dimensjonen, og hvordan man best kan kategorisere den.

Det som slår meg som det typiske av de fysiske særtrekkene i denne verden, er tåken. Den omkranser hele dimensjonen og markerer både inngangen til riket og det fåfengte håpet om en utgang. På det psykiske plan er det hovedsaklig frykt, hjelpeløshet og undertrykkelse som preger både dimensjonen som sådan og de som bor her. Alle disse begrepene er knyttet til den delen av den metafysiske begrepssirkel som kalles "Mørket". Folketro forteller oss også at Ebdek, "Mørkets Herre", hersker over alt skrømt og andre raser som ennå ikke har blitt vitenskapelig kartlagt. Disse er det mange av i Løgnens Rike. Her er det åpenbart en sammenheng. Her kan det også, hvis man nok en gang vender oppmerksomheten mot folketroen, finnes en forklaring på navnet menigmann har satt på dimensjonen.

I de deler av verden der døgnet først ble inndelt i stunder, faller Løgnens stund i skumringen. Skumringen er etter folketroen da Ebdek er sterkest. Han sies å kunne ta enhver skikkelse i denne stunden, og at man ikke skal stole på noe eller noen. Det må sies at Løgnens Rike er et ideelt sted for en entitet som Ebdek, hvis han da eksisterer som en tenkende skikkelse.

Hvis man går ut fra at Ebdek eksisterer som mer enn et begrep, og at han liker å undertrykke og bli fryktet slik folketroen sier at han gjør, er det ikke urimelig å anta at han har trukket oss inn i sin verden for å tjene hans lyster. Det finnes også nyere vitenskapelige analyser av selve Mørkets vesen som styrker denne teorien.

Hvilket formål denne dimensjonen tjener er forløpig uvisst, og ikke en diskusjon jeg akter å starte her og nå. Min konklusjon blir derfor at Løgnens Rike er en del av Mørket som har blitt formet i Jordens bilde, og dermed er en slags mellomting mellom disse to verdener.

Se også