Om alvene (før stjernefallet)

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette dokumentet var alvenes kompedium på laiven Løgnens Rike.

Important.pngHemmelig: Denne artikkelen inneholder lite kjent informasjon. Nesten ingen andre en alvene selv kjenner til dette (Om merking av sider)

Skaperen, Sangen og Magien

"Først av alt skapte hun Sangen av følelser,
Sangen var magi,
Magien skapte Verden,
Verden skapte Tegnene,
Tegnene var Tonene,
Tonene dannet Sangen"

Alt i verden er en del av Sangen, alt har sin Tone. Alt har et navn og Navnet er en sang. Dette navnet kalles Det Sanne Navnet, navnet har egne tegn, og tegnene er toner og tonene bestemmer navnets plass i Sangen. Det finnes tretten tegn, hver av tegnene har en egen tone og hver tone har egne følelser. Disse tretten tegnene danner Magien.

Det første tegnet er Stjernenes tegn. Balansen og evigheten. Symbolet på Sangen, symbolet på Magien, Livet og på Alvene. Dette er Skaperens tegn.

Stjernens tegn er etterfulgt av fire tegn: Plantenes tegn, Fiskenes tegn, Fuglenes tegn og Dyrenes tegn. Disse er symbolene på alvene, og på alvenes krefter.

 • Plantenes tegn er kunnskapen, vekst og befruktning. Plantene er bevisstheten.
 • Fiskene er hemlighetene, glemselen og det skjulte. Fiskene er det ubevisste.
 • Fuglenes tegn er friheten, drømmene og forelskelsen. Fuglene er fantasien.
 • Dyrene er styrken, stoltheten og instinktet. Dyrene er viljen.

Disse fire tegnene er etterfulgt av åtte nye tegn: Luftens tegn, Jordens tegn, Solens tegn, Mørkets tegn, Vannets tegn, Ildens tegn, Korsets tegn og Demonens tegn. Disse er symbolene på mennesket, åndene, gudene og demonene. Ingen alv kan ha disse tegnene i navnet sitt, fordi det vil skape uroligheter i den balansen som Skaperen har gitt oss, det vil gjøre dem til Svartalver.

 • Luftens tegn er åndenes tegn. Tegnet for åndelighet, kjærlighet og kommunikasjon.
 • Jordens tegn er menneskets tegn. Tegnet for begjær, makt, håndverk og materialisme.
 • Solens tegn er gleden, fødselen og alt det lyset bringer med seg.
 • Mørket er frykten, smerten og angsten. Dette er skrømtets tegn.
 • Vannets tegn er renselsen og helbredelsen. Vannet renser alt fra ondskap.
 • Ilden er ødeleggelsen. Tegnet for alt som knuser godheten.
 • Korsets tegn er gudenes tegn. Beskyttelsen, godheten og alt det rene.
 • Demonens tegn er demonenes tegn. Tomheten og ondskapen.

Historie

Den Første krigen

Etter Alvenes skapelse ble det mange år senere skapt en ny rase, kalt mennesker. Menneskene var ikke som oss, de hadde egoistiske tanker slik en svartalv kan ha. De døde av alderdom. De var en forbannet rase. Av de døde menneskenes sjeler ble de første gudene og demonene skapt. Disse mektige skapningene hadde tanker og krefter som før ikke var kjent. Etter deres skapelse startet Den første Krigen. Gudene kjempet mot Demonene og menneskene mot hverandre. Denne krigen raste over Jorden så vel som i åndenes rike. Det kom ingen seirende ut av den.

Den Andre Krigen

Etter den første krigen skilte Skaperen gudene fra demonene og bandt dem til hver sine verdener. Gudene ble bundet til Solen mens demonene til månen. Slik ble det at Gudene ble lysets skapninger og demonene mørkets. Men gudene og demonen lærte å påvirke menneskene slik at de kunne bruke dem i krigene mot hverandre. Slik oppstod den andre krigen. Under denne krigen ble Arkene skapt, fryktelige ilddemoner. Krigen ble stanset av oss ved hjelp av kraftig magi og Dryadenes råd.

Den Tredje Krigen

Lenge levde menneskene i fred med hverandre og de brydde seg heller ikke om oss. Vi brydde oss heller ikke stort om dem. Men tilsynelatende uten grunn angrep menneskene våre skoger for å reise store byggverk og palasser til ære for gudene og demonen. Krigen varte i uminnelige tider. For å stanse krigene samlet Skagen og Trubadurmesteren sammen et råd av Alver og mennesker. Dette rådet ble kalt Det Magiske råd. Rådet stanset krigen med den mektigste magi noen før hadde sett.

Den fjerde Krigen

Men freden varte ikke lenge og atter var mennesker og alver i krig. For å stanse krigen inngikk vi en pakt med menneskene ved å gifte bort den vakreste av alle alver. Men til gjengjeld måtte menneskene samle deres menneskenes verden til ett rike og i det skulle Sannheten tilbes.

Om De syv kongers rike

Menneskenes rike ble samlet. Den Vakreste ble giftet bort til syv av menneskenes slekter. Sammen fikk de en sønn, en sønn med alle sine fedres evner og krefter. Riket ble kalt De Syv Kongers Rike. Blant oss er det kalt Sannhetens Rike, for det var sannhetens gudinne i form av Den Vakreste som ble giftet bort og med henne fikk de en sønn. Sønnen ble en stamfar for en slekt som evig skal vandre på Jorden så vel som de andre rikene i De Fire Riker. I de Syv Kongers Rike ble Sannheten tilbedt slik det ble sagt i Pakten. Men Riket skulle ikke leve lenge. Den Femte Krigen startet. Av ukjente grunner snudde menneskene seg atter mot hverandre. Under krigen ble Sannheten drept og asken hennes forsvant. Riket falt og Pakten ble brutt.

Samfunnet

Det finnes fem forskjellige alver, hver av de har sine egenskaper og sine oppgaver i samfunnet. Rasen er også uløselig knyttet til hvilket magisk tegn alven er født i.

Trubadurene

Trubadurene er født i Stjernenes tegn, dette tegnet er symbolet på Sangen, magi og balanse. Trubadurene er våre ledere, både på det åndelige og fysiske plan. Trubadurene er de eneste av alvene som kan tale direkte med Skaperen og er de eneste som har sett Verdenstreet, Skaperens hjem. Ingen betviler en Trubadurs ord, og alle lytter til en Trubadurs sang. Trubaduren er den eneste som kan dømme en alv, fordi Trubadurene er de eneste som kjenner den sanne rettferdighet.

Kunnskapens voktere og skogens alver

Skogsalvene er født i Plantenes tegn, disse er Skogens tjenere. Plantenes tegn er tegnet for kunnskap men også tegnet for befruktning og vekst. Dette er de mest vanlige alvene. Deres oppgave er å tjene skogen, passe på at den ikke forsømmes. De taler med trærne.

Hemmelighetenes voktere

Disse alvene er født i Fiskenes tegn. De er de alvene som passer på at den forbudte delen av Sangen ikke blir hørt. Disse alvene kan få deg til å glemme alt eller ingenting. Disse alvene er de mest uforståelige av oss, selv ikke Trubadurene kjenner til deres dypeste hemligheter. Man kan sjelden huske å ha møtt en av dem. Det sies at de er bleke men dog svært vakre.

Drømmenes barn

Alvene som er født ut av drømmene. Ingen vet egentlig hvordan de fødes, bare at de fødes av drømmer. Disse alvene er delvis i drømmeverden og delvis i alvenes verden. De passer på at alle alver drømmer og at alle drømmer er slik de skal. Drømmealvenes tegn er Fuglenes tegn.

Jegerne

Jegerne er født i Dyrets tegn. Dyrets tegn står for styrke, mot og jakt. Alvenes jegere er også mektige krigere. De er stolte og sterke i både kropp og sinn.

Svartalvene

Svartalver er alver som har falt ut av samfunnet eller som har fått et av de "ytre" tegnene i navnet sitt. En alv kan nemlig ikke få for mye ekstreme følelser, det vil bare ødelegge balansen som Skaperen har gitt oss. Får man for mye av en følelse som er av de ytre tegnene, kan man raskt bli en svartalv. Slike alver må enten hjelpes eller fjernes. De er en skam for alvenes samfunn, de kan ikke eksistere. Det er trolig at det første mennesket var en svartalv.

Trubadurenes Mester

Trubadurenes mester var den første av alle alver, han er Den Store Far. Han kjenner hemligheten om Den Sanne Magi. Han skal bli den neste Skaperen. Han er den av alle skapninger med mest kunnskap, han er Skaperens sønn og Skogens første barn.

Dryadene

Dryadene er skapninger som er straffet og velsignet av Skaperen. de er evig forbannet til å være bundet til ett tre, de kan ikke vandre lenger enn treets røtter strekker seg, Dryadene er velsignet til å høre Sangens kilde. De bærer med seg en del av Sangen som ingen andre gjør eller som ingen andre har hørt. Dette er vise skapninger og er ofte sett på som Trubadurenes rådgivere. En Dryades råd er som Trubadurenes ord og lover.

Skogen

Skogen er vår store bror, alvenes hjem. Skogen er hellig for enhver alv, Han skal behandles som sin mor: Skaperen. Med respekt og ære. Skogen bærer mange navn, Han bærer navnene til hvert tre, til hver busk, til hver gren. Ingen kan kjenne Hans sanne navn. Hvert tre inneholder en hemlighet, hvert tre inneholder en sjel, derfor skal man alltid spørre Skogen om lov, før man hugger et tre eller før man plukker en blomst. Da kan nemlig sjelen gå over til et nytt tre eller en ny spire. Om man ikke spør om lov, så kan man drepe en annen alv, alven som det treet eller den blomsten vokter over.

Om Skogfolket

Skogfolket er navnet på et folk som ikke er alver, men nært beslektet. Skogsfolket kjenner mye av Skogens hemligheter som ikke dere kjenner. Skogfolket er et merkelig folk, de finnes i utallige former og de finnes i hver busk, i hvert tre og hver grein. De er Skogens barn. De er uforutsigbare, vimsete og ustrukturerte. De følger ikke med i verdens historie, de bryr seg hverken om mennesker eller alvers gjøremål, og guder vet de knapt hva er. Men likevel så spiller de en stor rolle i Skapelsen. Det sies at de er eldre en alvefolket, men ingen vet sikkert.

Skikker, lover og tradisjoner

Vi har ingen skrevne lover, de lever etter Trubadurene, Naturen Skogen og Skaperens lover. Men skikker og tradisjoner har vi mange av.

Når en alv skal dømmes så er det vanlig at alven blir tatt frem for den mektigste Trubaduren som er til stede. Stillheten skal omfavne alt og alle mens Trubaduren vurderer dommen. Trubaduren vil deretter fremsi dommen.

Det er vanlig, når en gruppe alver møter en annen gruppe med alver, at eventyr og sanger deles over et bål og god mat. Alle måltider skal også begynne og avsluttes med en sang eller et eventyr.

Når to alver møtes er det vanlig at man gir hverandre en klem på begge kinn og et klapp på ryggen, mens man sier "Odeoyo" som er et magisk ord som betyr "Alvene møter hverandre og føler fred". Når man da skal skilles fra hverandre er det vanlig at man gir hverandre en klem mens man sier "Oeboyo" som betyr "Alvene skilles fra hverandre og føler fred"

Sang og musikk

Alvefolket lever for Sangen. Sang og musikk er veldig sentralt i vårt samfunn. Den beste måten for en alv å uttrykke seg på er å gjøre det ved sang eller musikk. Dikt og rim er også viktig, mange alver taler kun på rim, fremstillingen av innholdet er ofte viktigere en selve innholdet, fordi dikt og sang inneholder følelser og følelser er den faktiske manifestasjonen av Sangen.

Den forbudte skogen

I jordens sentrum står verdenstreet. Dette er Skaperens hjem. Skogen rundt treet er forbudt. Ingen alver, utenom trubadurene, kan gå inn dit. Den delen av Skogen er fylt med Sangens kraft og denne kraften skal holdes skjult for alle andre en Skaperen selv. Det er Hemlighetens Voktere som passer denne Skogen. Det har hendt at en alv har forvillet seg inn i denne delen av Skogen, de har blitt straffet av Skaperen selv. Og straffen er at du binnes til et tre og blir en Dryade.

Om menneskene

Menneskene er et folk som tilhører Jordens tegn. De tilhører ikke Skogen slik alvene gjør. De tilber ånder, guder og demoner, ikke Sangen, Skaperen og Skogen slik dere gjør. Menneskene vil bli Verdens undergang, de vil bryte pakten mellom menneskene og alvene. Når pakten brytes vil Alvenes samfunn stå for fall.