Nerissa Oktavia Thessante

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerissa Oktavia Thessante
Navn Nerissa Oktavia Thessante
Født År 16 før Stjernefallet
Nasjonalitet Kroamitt
Yrke Monarka
Spilt på Siste lodd på vekta
Spiller Therese Hovland Langemyr

Nerissa er den regjerende Monarkaen av Kroam.

Bakgrunn og historie

Nerissa ble født i år 16 f.Sf. Moren døde da hun fødte henne, og hun vokste derfor opp med kun én forelder: faren, som var vandrer. Hun levde som vandrer i 10 år, da hun en dag møtte heksen Ravlita Middelvang, som umiddelbart påpekte at Nerissa høyst sannsynlig var en heks. Da faren oppdaget dette, forsøkte han å drepe både Nerissa og Ravlita. De to klarte imidlertid å komme seg unna, og rømte til Kroam, inn i Løgnens Rike (Landet). Her ble Nerissa vekket som heks og ble tatt under vingene av selveste Selena - heksedronningen. Selena har siden deres første møte vært Nerissas store forbilde.

Like før selve Stjernefallet, ante Nerissa ugler i mosen og dro fra Kroam. I flere år reiste hun rundt i Veiskille på måfå. På veien tilbake til Kroam, møtte hun vandreren Carlos Tessio, som hun bestemte seg for å ta med hjem til Kroam og gifte seg med. I Kroam begynte hun sine studier ved Akademiet i Kroam. Etter fullført utdanning ble hun raskt Professora, før hun ble utpekt som rådgiver for Monarka Amarie. Hun arbeidet som rådgiver i noen år, hvor hun systematisk brukte sin innflytelse og sine heksekrefter på Amarie til å styre Kroam i en mer konservativ retning. Hennes ønske var hele tiden å en gang bli Monarka selv.

I år 19 e.Sf. deltok Nerissa i et hekserituale arrangert av Salamanka på jaktgodset til Zedula Cromdau. Etter en rekke prøvelser dukket Sebk selv opp, og etter Nerissas eget ønske kronet han henne til den nye Monarka av Kroam, og gjorde dermed Kroam om til et heksestyrt rike nok engang. (Under dette ritualet ble også Nerissas ektemann drept av skrømt.)

Kjønnsroller

Nerissa er ekstremt konservativ i sitt syn på kvinner og menn. I hennes øyne er kvinner totalt overlegne på alle mulige måter. Menn er slaver som kun blir født for å tilbe og tilfredsstille kvinnen. De er mer som hunder å regne enn noe annet.

Menn skal likevel ikke slås eller mishandles med mindre det er høyst nødvendig. Menn er skjøre, og mishandling kan potensielt føre til skader som igjen kan føre til at mannen ikke kan utføre sitt arbeide. Menn bør heller straffes på andre måter, for eksempel ved offentlig ydmykelse.

Foretatte lovendringer

Nerissa gjorde først ingen drastiske endringer i Kroam, men det var likevel helt klart og tydelig hva hun som heks og konservativ kvinne stod for. Sakte, men sikkert begynte hun også å endre lovene i landet. De største endringene har naturlig nok vært i forhold til hekser og Sebk.

- Hekser er ikke lenger å regne som demontilbedere. De er tvert i mot å regne som overkvinner og skal respekteres av enhver. Alle hekser som kommer til Kroam, kan se på landet som sitt fristed. Disrespekt av hekser skal straffes. Den fornærmede heksen kan selv bestemme straffen, så lenge det ikke er dødsstraff. Eventuell dødsstraff skal godkjennes av Monarka.

- Tilbedelse av Sebk er både lovlig og oppfordres, men er ikke påtvunget. Sebk regnes ikke lenger som en demon, men har blitt anerkjent som en kreativ, grensesprengende, skapende og veiledende entitet. Det har blitt opprettet flere spillsalonger, for på den måten å hedre ham. Selv om ingen tvinges til å tilbe Sebk, er det der i mot straffbart å aktivt jobbe i mot ham og Løgnen.

- Til ære for Sebk, løgnens og narrens mester, har det blitt innført en offisiell stilling som hoffnarr. Stillingen kan kun besittes av menn, og Monarkaen velger selv hvem som skal være hoffnarr. Det er en stor ære å inneha stillingen. Det er samtidig en meget utsatt posisjon med et stort ansvar, da hoffnarren alltid skal være tilgjengelig for å underholde Monarkaen, hennes venner og gjester.

- Menn har blitt fratatt retten til å studere ved universitetet. De få mannlige Magistraene ble fratatt sine titler og fjernet fra området. Det samme gjaldt de mannlige studinene. Menn har ingenting på et universitet å gjøre. Menn har ikke den intelligensen som kreves for å forstå akademia. Deres arbeidsområder krever heller ikke en akademisk utdannelse. De kan lære ved å praktisere. Enhver mann som blir tatt i å forsøke å studere, vil straffes. Enhver kvinne som tas i å hjelpe en mann med å studere, vil også straffes.

- Det skal kun være kvinner i Monarkas livgarde. De få mennene som var igjen i livgarden da Nerissa tok over, ble degradert til soldater i hæren og sendt for å kjempe ved Tåkeveggen eller utføre andre oppdrag.

Politikk

Nerissa vet at mange av de andre landene i verden ikke ser blidt på verken henne selv eller landet nå som hun har tatt over som Monarka. De ser seg blinde på det faktum at hun er en heks og dermed en såkalt demontilbeder. Nerissa, på sin side, er lei av at hekser blir mistenkeliggjort på denne måten. Hekser er ikke per definisjon onde. At de opp gjennom historien har begått (og kanskje fortsetter å begå) onde handlinger, har rot i hvordan de til enhver tid har blitt forfulgt. De gjør kun det som er nødvendig for å overleve. Nerissa ønsker å få de andre landene i verden til å forstå at det ikke er heksene som er en trussel i Veiskille. Hun vil snu deres hoder mot Det egentlige onde - nemlig Tåka og Eberyok. Det er Eberyok som truer verden og det er Eberyok alle må stå sammen om for å nedkjempe.

Familie og allierte

Nerissa har ikke lenger noen familie, da moren hennes døde under fødselen, ektemannen ble drept av skrømt og faren ble drept i et andre forsøk på å myrde henne. Men som heks vil hun alltid ha familie i sin egentlige far Sebk og alle sine heksesøstre. Hun er nært knyttet til Ravlita Middelvang, som har vært en god venninne i mange år. Under hekseritualet på fru Cromdaus jakthytte, ble hun god venninne med Nanni Vogel. Hun har også et godt vennskap til Irma Huymans.