Nasjonaliteter

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Følgende ord bør brukes om de forskjellige nasjonene:

Nasjon Person herfra Ting herfra
entall flertall
Adaan adaaner adaanere adaansk
Althéa althéer althéere althéisk
Andhra Kesh keshar kesharer keshisk
Berloc berlocker berlockere berlocsk
Bikastin bikastiner bikastinere bikastinsk
Eledyn eledyner eledynere eledynsk
Fnyr fnyr[1] fnyrer fnyrsk
Kastarundt fjellfolk
kastar[2]
fjellfolk
kastarer
ting fra Kastarundt
Kiltan kiltaner kiltanere kiltansk
Kroam kroamitt kroamitter kroamittisk
Kryff kryffing kryffinger[3] kryffisk
Kyrthani kyrthani kyrthanim kyrthansk
Logaryen logari logari logarisk
Lothbardien barder bardere bardisk
Malderia malderer malderere malderisk
Neven person fra Neven folk fra Neven ting fra Neven
Ophrien ophriner ophrinere ophrinsk
Starvald valder[4]
starvalder
valdere
starvaldere
starvaldsk
TriChaz trichazer trichazere trichazisk
Uder-Hopfen uder-hopfer[5] uder-hopfere uder-hopfisk
Ulymar ulymar[6] ulymarer ulymarsk
Vilkafjord fjording fjordinger vilkafjordsk
Zantropia zantroper zantropere zantropisk

Fotnoter

  1. ^ Fnyrene er riktignok et fiktivt folkeslag, men det vil nok noen si at Kryff også er. Ganske mange, faktisk.
  2. ^ Begrepet kastarer var noe som TNA forsøkte å innføre, men det falt ikke i god jord hos lokalbefolkningen.
  3. ^ I den grad det finnes mer enn én.
  4. ^ TNA bruker starvaldere som offisielt begrep; befolkningen selv kaller seg valdere.
  5. ^ Internt opereres det med begrepene udere og hopfere om folk som kommer fra henholdsvis Uder og Hopfen.
  6. ^ Alle innbyggere i Ulymar kalles ulymarer, men i tillegg finnes det en egen befolkningsgruppe som også identifiserer seg som Vandrere.