Mayons tjenere

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kalender.gif Ikke oppdatert etter år 15 etter Stjernefallet

Denne gruppen av religiøse legekyndige og sjelesørgere har vokst jevnt siden stjernefallet, og teller i år 16 ES rundt 30 personer. Som gruppe er den svært løst organisert, og fremdeles lite kjent blant folk flest. Det de har felles er et sett med prinsipper og holdninger, Mayons lære som formidlet av Putin. Det finnes ikke noe formelt medlemskap eller noe hierarki, men ettersom Putin har fungert som læremester i en eller annen grad for samtlige nåværende av Mayons tjenere har han viss autoritet. Putin har imidlertid ved mange anledninger påpekt at Mayons vei er den samme uavhengig av om man blir vist den eller finner den selv. Han har derfor tatt avstand fra å sette navn på gruppen eller ta grep for å organisere den. I følge Putin er en som vil følge samme vei som ham kun ansvarlig overfor seg selv, sine pasienter og Sønnavinden.

Dette er de fire sentrale prinsippene for Mayons tjenere:

  • De er ikke bofaste, men vandrer fra sted til sted, dit vinden fører dem.
  • De tilbyr sin legekunst til alle, uforbeholdent og gratis. De lever av det de selv kan fange
    og sanke eller av gaver og andres gjestfrihet, og eier svært lite.
  • De holder tilliten mellom helbereder og pasient hellig, og pålegger seg en taushetsplikt.
  • De bruker ikke vold. De ser ikke pasifisme som et ideal for alle, men som en nødvendighet for å nå de ypperste nivåer av legekunst.
    Som Putin sier: Den som vil være et Sønnavindens pust i verden kan ikke løpe Dragens tjeneste.

For Mayons tjenere er sykdom og skade noe som finnes på mange nivåer, og de anser det som sin oppgave å virke til helbredelse på samtlige. De leger ikke bare kroppen, men også sinnet og menneskers forhold til hverandre. (De arbeider altså ikke bare som leger, men også psykologer, familieterapeuter og fredsmeglere.)

Mange reiser etterhvert på en pilgrimsreise til Kroam for å besøke Rosens Grav, det Hellige Vannet og Den Ensomme Vokteren, Mayons første prest og Putins læremester. De som har vært på denne reisen bærer med seg et lite skrin med noen tørkede kronblader fra graven.

Mange av Mayons tjenere, Putin blant dem, var tilstede i Lothbardien i løpet av felttoget der. Tro mot sine prinsipper tilbød de sine tjenester til begge sider, på tross av Malderiske protester, og beskyldninger om spionasje fra begge parter.