Malderia

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Malderia
Landsansvarlig: Espen Nodeland
Valgspråk: Konkurranse, Rettferdighet, Lojalitet
Nasjonalsang: Malderias faner
Kart over Malderia
Verden med Malderia markert
Kart over Malderia
Detaljkart over Malderia
Hovedstad Malderon
Offisielt språk Malderisk
Folkenavn Malderere
Styreform
 -  Marskalk Aikon Eikaberg
 -  Skattmester Zora Rosenquist
 -  Utenrikskansler Maral Vallmark
 -  Hærfører Iral Steinhjerte
Uavhengig Alliert i Den Trinasjonale Allianse 
Innbyggere
 -  16 e.R-estimat 500 000 
Valuta Verk

Malderia er verdens største land (i overkant av 500 000 innbyggere) med verdens største hær som de liker å bruke, blant annet mot Tåka. På tross av at den militære strukturen og tankegangen dominerer mye av malderisk politikk er de i utgangspunktet et svært frihetselskende folk av kremmere, handelsmenn og andre svindlere. En god malderer er lojal mot moderlandet, har et velutviklet konkurranseinstinkt og en sterk rettferdighetssans – som oftest våkner til live når han selv eller noen nær ham blir urettferdig behandla.

Inntil våren år 15 ER ble landet styrt med hard hånd av ridderordenen Malrids Sirkel, en orden under ledelse av Tronregent Kaern som fremdeles blir sett på som landets redningsmenn. Tronregenten selv ble av enkelte nærmest forgudet, og denne holdningen har også gjort at maldererne har en enorm respekt for sine soldater. Menn som ikke har vært i hæren blir uglesett og – i beste fall uoffisielt – stemplet som feiginger.

Nå har Tronregenten gått av og Malrids Sirkel har trukket seg ut av politikken. Den som nå styrer verdensmakten er Marskalken, etter at han ble valgt av regionsrådene til å være landets øverste leder. Han er en embedsmann, karrierepolitiker og Kaerns høyre hånd gjennom mange år. Under det nye styret går Malderia store endringer i møte, og en av de mest synlige er en enorm nedtrapping av hæren.

Malderia består av fire regioner, pluss TriChaz. TriChaz er landets største by, et rikt arkitektonisk mesterverk og tidligere selve hjertet i landet. Nå ligger byen på den andre siden av verden – nord for Andhra Kesh – men den er likevel en del av Malderia. Den er dessverre ikke like vakker som før, og ingen steder i verden er bakgatene mørkere enn der.

Malderia er verdenspolitiet, moralens vokter og den ubestridt dominerende nasjonen i internasjonal politikk – Veiskilles svar på USA, på godt og vondt.


Styre og stell i Malderia

Malderias fremste prinsipp er styre ved lov. Likevel finnes det ingen grunnlov i moderne forstand. Frem til Riften ble jo Malderia styrt av konger, og man hadde da ikke behov for å formalisere noe utover at Kongen har all makt, og delegerer denne. Etter Riften har utrykket Tronen betydd statsmakten i Malderia, spesielt Hoffet. Tronen ledes nå av Hoffmarskalk Eikaberg, som overtok da Tronregent Kaern trakk seg tilbake.


Styresett

Malderia styres av en Marskalk, øverste leder for Landsrådet, som består av Skattmester, Utenrikskansler, Hærfører, Jordbrukskansler og Lovkansler.

Marskalken velges av Regionsrådene. Kriterier er at vedkommnde har tjenestegjort som Forpakter og blir godkjent av Malrids Sirkel.

Regionsrådene er forsamlinger i hver av Malderias fire regioner. Hvert råd er bygd opp litt forskjellig, men sammensatt av representanter fra samfunnseliten i den regionen. Regionsrådene kan bestemme over deler av pengebruken i sin region.

Forpaktere er øverste utøvende myndighet i regionene. De velges av Marskalken, med godkjenning av Regionsrådet.

Regioner i Malderia

To år etter samlingen ble Malderia delt opp i fire regioner, som ble gitt navn etter den største byen i hver av dem.

Aphrin ligger lengst i sør. Styres av en krigshisser, noe som gjør folk litt nervøse. Aphrin grenser til Kiltan, som før Riften het Ciran og var Malderias erkefiende. Aphrin var tidligere ikke en malderisk by, men en bystat.

Berloc er den mest sammensatte av alle regionene. Regionen er sammensatt av flere forskjellige kulturer, men domineres av den særegne, men malderiske landsbykulturen. Byen Berloc er blitt Malderias Kulturby nummer en.

Malderon, hovedstad og jordbruk. Helt klart den rikeste regionen, og også den med mest opprinnelig Malderia.

Chavra, som er regionen Arans hus ligger i, er den tynnest bebodde. Omtrent like tett bebodd som Nord-Sverige. Området var, med unntak av byen Chavra, ubebodd da Riften kom.


Politisk kultur

Malderisk politikk foregår på bakrommene. De aller fleste uenigheter mellom maktgrupper løses ved hestehandel. Ofte kan slike løsninger bli kompliserte byttehandler, med mange parter og flere ledd. Dette kalles Sirkelpolitikk i Malderia, og regnes for normaltilstand.

Videre er Malderia sterkt preget av forskjellige nettverk og vennekretser. Resultatet er at disse igjen ansetter og forfremmer folk de kjenner og kan stole på. Når dette koples sammen med handelsfolkenes lange tradisjon for laug og å gi fordeler for familie, står man med et veldig tett nettverk av elite.

På grunn av Hærens fremstående plass ikke bare i Malderisk kultur, men også i økonomi og styresett, er militær bakgrunn en fordel på grensen til nødvendighet dersom man vil lykkes i malderisk politikk. Gjennom tjeneste i Hæren, særlig som offiser, får man ikke bare et enormt kontaktnett. Skjoldtatoveringen man bærer for resten av livet er adgangstegn til veteranenes fellesskap, det største nettverket av alle. Det er også bevis på patriotisme og lojalitet og et bunnsolid utgangspunkt for en vennlig prat.
"Jaså, du var også i fnyr-felttoget? Hvilket kompani?"


Lov & Rett

Rettsapparat

Rettsapparatet er en del av Tronen. Øverst i rettsystemet sitter altså Hoffmarskalken, selv om Tronregent Kaern fraskrev seg retten til å omgjøre domsavgjøreleser fra den øverste domstol, Storkollegiet.

Storkollegiet behandler viktige saker og enkelte ankesaker, omtrent som Høyesterett i Norge. Før Riften var Storkollegiet kun for adelsmenn. Stordommere utnevnes nå av Marskalken med godkjenning av Storkollegiet.

Under Storkollegiet finner en Dommere. De fleste av disse er fast postert på et sted, men enkelte reiser også rundt og foretar rettsaker og tvisteløsninger rundt på landsbygda. Dommere utnevnes av Marskalken for perioder på fire år om gangen. Alle Riddere av Malrids Sirkel er Dommere på livstid.

Til å håndheve loven har Malderia et landsdekkende Vekterkorps, ledet av Vekterkommandanten.

Loven

Her er samlet en del malderiske lover. Det er veldig lurt å lese gjennom dem, for en del av dem sier noe om det malderiske samfunnet. Malderiske lover.


Hæren

Hovedartikkel: Den malderiske hær

Den malderiske hær er klart verdens største, selv om den nylig ble redusert med nesten halvparten ned til 15 000 soldater. Hærens langt viktigste oppgave er krigen ved Tåkefronten. Videre har Hæren garnisoner med forskjellige oppdrag svært mange steder i verden, som Kiltan by, Bikastin, Vilkafjord, Andra Kesh og Kroam.

Tåka

Hovedartikkel: Tåkefronten

Tåkefronten er både en tragedie og æressak for Malderia. Det er en håpløs kamp, som har drept tusenvis av mennesker og påført galskap for enda flere. Det er en kamp som ikke kan vinnes, men som kjempes for å vise motstand, både for sine egne og mot fienden, Eberyok, Mørkets hersker.

Tåkefronten er Demningen, det som holder Tåka og frykten unna resten av Malderia. Malderere vet at dersom Tåkefronten stanser opp, vil Tåka skylle over Malderia. De er bitre på at andre land har latt dem stå så godt som alene i denne kampen gjennom mange lange år.

Svartskjoldene, Tåkeveteranene, er en kilde til stolthet og frykt. Svartskjold får vid bane i Malderia, både fordi de har fortjent det og fordi man er utrygge på dem. Dersom noen begynner å hisse opp et Svartskjold er det alle andres plikt og egeninteresse å avverge situasjonen. Det er allment kjent at det er en SVÆRT dårlig idè å stille Svartskjold spørsmål om Tåkefronten.

Økonomi

Grunnleggende myntenhet er Verk, en valuta som er gangbar i de aller fleste hjørner av verden. Navnet kommer fra at en fra gammelt av fikk en mynt for et dagsverk. Neste grunnenhet er et Riksverk (1000 Verk), som er en vernepliktig soldats månedslønn. En hest koster mellom to og tre Riksverk, et småbruk åtte til ti.

Malderisk økonomi var i mange år dominert av Orgon Adalstein, verdens rikeste mann. Nå som Adalstein har mistet mange av sine eiendommer og flyktet utenlands, er malderisk økonomi mer utrygg og spennende enn noen gang. Hver uke dukker handelsfolk opp i Øst-Elron med en kniv i ryggen.

Religion

Malderia som nasjon er skeptiske til religion, ofte over i det antikirkelige. De to sterkeste religionene er Earden, som er populær mye på grunn av Malrids Sirkel, og Noden, som er utbredt mange steder på landsbygda og står svært sterkt i Berloc.

Hovedgrunnen til at Malderia er så lite religiøst er deres forhistorie: I mange hundre år hadde en kirke voldsomt mye makt i landet. Denne kirken ble 15 år før Riften avslørt som demontilbedere, noe som satt i gang Renselsen, en ødeleggelse av kirken og henrettelse av alle dens prester.

Demonen som denne kirken tilba kalles nå Den unevnelige, når den overhodet må omtales.

Dette har gitt malderere en mistanke overfor de fleste kirker, spesielt de som legger seg opp i styre og stell, som i f.eks Kiltan og Althéa.

Kvinner og menn

Kjønnsroller

Malderia er på noen måter likestilt. Det er helt naturlig for alle at begge kjønn innehar viktige verv, at begge kjønn kan drive med alle typer oppgaver fra klesvask til bjørnejakt, men på den andre siden forventes det at kvinner går i skjørt uansett hva de lever av og driver med, med unntak av soldattjeneste. Rundt 1/4 av alle soldater er kvinner, og dette er en helt selvfølgelig ting for alle i Malderia.

Malderia er også en mannsdominert kultur, blant annet gjennom det militaristiske preget. Det er likevel viktig å fremheve at malderere IKKE ser på kvinner som mindre forsvarsdyktige enn menn utover eventuelle styrkeforskjeller. En malderisk mann ville ALDRI ropt ”Beskytt kvinner og barn”, han ville stilt seg i rekke med andre stridsføre, det være seg kvinner eller menn.

Malderisk kultur har et bilde av kjønnene:

  • Kvinner: Solide, flinke til å administrere, øye for detaljer "Ur-Kvinnen": Retning
  • Menn: Handlekraftige, flinke til å fikse ting fortløpende, øye for helhet "Ur-Mannen": Energi

Odelsrett følger den eldste av barna i familien, og tradisjonelt har slektsnavn fulgt gården. Når det ikke er noen odel eller liknende i bildet, tar man ofte navn etter den familien med mest penger.

Seksualmoral

Malderere er bluferdige og pripne, og fniser litt sjenert av ting som kan ha seksuell betydning.. Når de en svært sjelden gang spøker eller snakker om sekualitet, gjør de det med mange omskrivninger, kallenavn og ”Ikke sant? Skjønner du?”. Voksne mennesker fniser av ord som ”pupp”. Skikkelige folk sier ikke slike ord i det hele tatt, og strekker seg til megetsigende armbevegelser og slikt.

De liker grove vitser, men bare dersom de er ”på kanten” og fulle av gjetninger, og de misliker det dersom det går over denne kanten.

Seksuelle uttrykk i banning er HELT UT i malderisk sammenheng.

Sex før ekteskapet er tabu, men når forlovelse er inngått ser mange mellom fingrene med hva folk foretar seg. Enkelte er serieforlovet…

Når noen går over streken er den vanligste reaksjonen å være stille i en litt unaturlig lang tid, for så å dra en ”Stridsball, sa du?”. Er overtrampet drøyt, eller dersom det gjentar seg, er det veldig viktig at spesielt folk med høy status, vertskap, eldre osv sier ifra om at den slags ikke passer seg.”

Malderia er et ekstremt homofobt samfunn. De nekter å ta innover seg at andre kulturer driver med den slags, og bruker ikke engang homofili som utgangspunkt for skjellsord. Bare det å hinte om homofilil er å trampe langt utover Malderias moralske grenser.

Skikker

Hilsner

Man tar hverandre i hånden. Den som har høyest status kan gi begge hender, altså legge sin andre hånd "oppå" håndtrykket. Dette betyr fra gammelt av at den som gjør det lover å beskytte/støtte den andre. Denne formen brukes også noen ganger som hersketeknik, og det kan jo da noen ganger være vanskelig å vite forskjellen.

Soldater hilser på overordnede ved å stå i giv akt og/eller nikke bakover med hodet. De hilser på jevnbyrdige/underordnenede med et nikk fremover. Mange soldater håndhilser på hverandre med underarmen vendt oppover, som i utgangsposisjon til håndbak.

Å komme på besøk

Alle besøkende må vise verten ære ved å vise frem sitt sverd. (Det skal bare trekkes så vidt opp av slira, for å vise at en er parat til å bistå i forsvar av vertens gård). Har man ikke sverd eller andre våpen, viser man fram sine tomme hender. Folk som ikke vil vise denne gesten blir kastet ut av alle malderiske hus.

Handel

Alle handler skal forsegles med en skål brennevin. De to handlende skal drikke av hverandres kopp. Drikker de av en flaske skal den som eier flasken drikke først.

Lengre handelsforhandlinger åpnes ved å invitere til mat og eller drikke, for så å "snakke etterpå" Samtalen begynner med en gang hvis det haster. I mer formelle sammenhenger er bevertningen ofte rent symbolsk.

Gaver

Den som får en kniv i gave, må gi en mynt tilbake. Da varer vennskapet evig. Gir man ikke en mynt tilbake, vil vennskapet ryke. Dersom man mener at en kniv ikke gis i vennskap men som taktikk er det for mange svært fornærmende. Det er viktig å huske at dette er en gave mellom nære venner, ikke en måte å be om vennskap på.

Lavere klasser gir nyttige gaver til folk man liker og kjenner godt, unyttige gaver som f.eks pyntegjenstander til folk man ikke kjenner så godt. Overklassen gir dyre og unyttige gaver uansett.

Skåler

  • Rittmesterens skål/Rittmester Kaerns skål/Ridder Kaerns skål = VELDIG viktig skål i Malderia! Om noen løfter glasset med denne skålen er det nærmest landsforræderi å ikke løfte glasset i svar, spesielt om man er soldat. Skålen utføres gjerne en rekke ganger i løpet av en kveld.
  • De falnes minne = En annen viktig Malderisk skål, som skaper et øyeblikk av dypt alvor og ettertanke før festen fortsetter som før. Utbringes normalt bare en gang i løpet av en kveld, gjerne av den med høyest status i rommet. Særlig vanlig blant soldater.

Det er SVÆRT uhøflig å avbryte eller ikke delta i disse skålene, og gode malderere banker opp folk som er så frekke.

Riter og seremonier

Dommere eller aktive offiserer av Løytnants grad eller høyere kan være riteholdere.

  • Voksenrite:

Barnet har med seg sverd og skjold, og hilser for første gang som voksen på riteholderen. Deretter avgir hun eller ham Borgereden til riteholderen, og erklærer seg selv for voksen.

  • Giftemål:

Riteholderen tar imot bryllupsparet, som kommer sammen hånd i hånd. Det leses ofte en tekst om ekteskapets plikter og gleder. Bryllupsparet skal ikke selv snakke, det betyr ulykke. Etterpå holdes det en fest etter mer lokale skikker.

  • Begravelse

Dette Ritet utføres av den avdødes familie og/eller nære venner. Liket vaskes på hode, hender og føtter, svøpes i et likklede for så å legges på et skjold. Dette skjoldet er aller helst et ekte skjold, men mange bruker treanretninger formet som skjold. Begravelsen kan holdes når som helst på dagen, men det vanligste er ettermiddagen før middag. Det holdes en fest for den avdøde på kvelden den dagen begravelsen foregår.

Det er bare fint dersom folk selv beskriver ytterlige detaljer i disse ritene, familietradisjoner osv.


Sport og Spill

Stridsball er folkesport nummer 1 i Malderia, Femkort er klart det vanligste kortspillet, mens Milten er det vanligste terningspillet, spesielt blant soldater.

De øvre klasser i Malderia driver ofte med hestesport, både polo og veddeløp. Polo er en levning fra adelstiden, og er et tegn på voldsom rikdom, ettersom en trenger rundt fem/seks godt trente hester for å kunne spille polo.

Det veddes på alt mulig i Malderia. De vanligste måtene å gjøre det på er med venner eller hos en Sjangsemaker, en veddemålshandler som har løyve fra Tronen.

En veldig viktig ting med kortspill er at malderer omtaler kortet mellom dame og ess som en Tronregent eller Rittmester, på grunn av tabuet omkring kongens forsvinning under Riften.

Sjakk spilles ikke i Malderia, det blir sett på som et spill for adelsfolk og er derfor skammelig og ekkelt.

Ord & uttrykk

”Raring” er et skjellsord som noen ganger blir brukt mot folk som er malderere, men ikke ved fødsel. Dette er altså en avart av skjellsordet/utrykket ”Gærning” som betyr utlending, ikke en gal person. ”Raring” er et grovt skjellsord.

Inni svarteste alveskauen

”Forbanna Kiltaner” er også et grovt skjellord, og brukes mot generelt fæle folk. Kiltanere er kjent som krigshissere og bråkmakere, med unntak av prestene som er fylliker..

Vaffeljernet = Kong Walrafen av Kiltan

Strek = Medlem av Siste Linje, lugubre leiespioner/handelsfolk Også kalt Pengelauget.

"Stridsball, sa du...?" = Når du ikke har noe annet å snakke om, eller desperat trenger å skifta tema..

Fnyring/å fnyre noen = Å lyve eller lure noen/ utgi seg for å være noen andre. Kommer av Fnyrfelttoget, der Malderia kriget mot Fnyrene, som viste seg å være Lothbards krigere.

Keshisk = Ting som overhodet ikke virker, eller har en helt annen funksjon en den originalt tiltenkte.

Kesherfylla = Meget, meget fuktig fyllekule.

"Hvor er milten?" = Stående spøk som brukes som avledningsmanøver - følges opp eller besvares gjerne fysisk med -"Der er milten!"

Kakespørsmål = Et lurespørmål, et spørsmål som er umulig å besvare riktig. Stammer fra Hæren, der man ofte roper ”Hvem vil ha kake?”, for så å plukke enten de som vil eller de som ikke vil ha kake til å utføre en jobb/oppdrag..


Nyere historie

I grove trekk:
Etter Riften samlet Kaern og Malrids Sirkel en hær og sverget og samle Malderia igjen, nærmere bestemt ”fra Malderon til lovstyrt land”.

Under samlingen viste det seg at Malderias adel ikke jobbet med gjenoppbygging, men tvert om samlet mat inn til seg selv. Det kom til konflikt, som toppet seg i Adelsslaget, der adelens samlede hær ble slått, og alle lederne henrettet. Adel har siden vært avskaffet i Malderia.

Kaern dro til Malderon og erklærte seg som Tronregent i påvente av at den savnede Kongen skulle komme tilbake.

Man fant Tåka i nord, og startet Tåkefronten. Hæren ble en yrkeshær, der man tidligere hadde adelsfylkinger. Det økonomiske systemet endret seg fra laugsbasert til en raskere og mer konkurrerende økonomi. Embedsverket vokste, for å ta igjen for at adelssystemet var borte, og regionene ble opprettet. Rettsvesenet ble opprettet, der hvor adelene tidligere hadde opprettholdt lovene.

Det finnes en ingame tekst som beskriver Malderias nyere historie.

Se også