Magi

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Hourglass.gif Utdatert: Denne artikkelen er ikke oppdatert i forhold til aktuelle hendelser i Veiskilleverdenen. Artikkelen må oppdateres og utvides. (Om merking av sider)

Magi var tidligere en viktig del av folks liv og verdensbilde. Man hadde ofte en magikyndig i bygda, og for mange var de helbredende og ellers hjelpende evnene til en god nabo en trygghet man ikke ville være uten. Med tåkeflommen forsvant også den frie magien, og med den tryggheten den førte med seg. Underjordiske og andre vesener kan fremdeles forhekse oss stakkars mennesker, men det våpenet vi hadde å beskytte oss med fungerer ikke lenger som før.

Verden er likevel ikke helt uten magi, men alle historier om magi etter Stjernefallet ser ut til å være knyttet til entiteter og religiøse grupper.

Magi etter Stjernefallet

Kunnskap om magi etter Tåkeflommen er kun teorier, basert på eldre kunnskap, mangfoldige forsøk og usikker informasjon fra enkeltkilder.

Resten av artikkelen tar utgangspunkt i at følgende punkter er sanne. Dette er selvfølgelig ikke fullstendig sikkert, men uten disse antagelsene har man ingenting å gå på.

 • Magiens kildekraft (dvs grunnlaget for all fri magi) forsvant i Tåkeflommen.
 • Det metafysiske senteret for denne hendelsen var i det nåværende Kroam, et område som ved katastrofen lå inne i Tåka.
 • Mytiske hendelser utspilte seg i Kroam i forkant av Tåkeflommen, og disse var antakelig grunnen til omveltingene. Både Guder, Demoner og andre mektige vesener vandret blant menneskene der. Følgende er informasjon som Monarka av Kroam og hennes lærde holder for Sannhet.
  • Skaperen har forlatt verden. Hendelsene i Kroam var hennes måte å rydde opp etter seg på.
  • Sannhetens Gudinne er vekket til live igjen, og har sammen med Løgnen herredømme over verden. En av dronningens rådgivere ble i denne prosessen besatt av Sannhetens Gudinne, og har i ettertid vist seg å ha orakel-egenskaper.
  • En av Skaperens nærmeste, skogsvesenet Trussel, tegnet morgenen etter riften en ny magisk sirkel, slik han så verden, og det er denne som har vært utgangspunkt og gjenstand for en del diskusjon i etterkant.
  • Øvrige guder og demoner har trukket seg tilbake eller på en eller annen måte blitt avsatt.
  • Flere individer som var til stede ved disse hendelsene har senere hatt en felles drøm, der de forteller at de åpne feltene i den nye sirkelen ble bestemt.

Det finnes flere ulike teorier om magiens nåværende form. Å påstå at den har opphørt å eksistere er meningsløst, for det ville også medføre verdens undergang. Man vet med sikkerhet at skaperkraften er borte, noe som er grunnen til at magikere ikke lenger fritt kan manipulere virkeligheten. Fordi magien var en viktig del av magikeres sjel og sinn er det også mange av dem som har blitt gale eller dødd i etterkant av denne katastrofen.

Skaperkraften var kilden til all fri magi før Tåkeflommen, og fortonte seg som en endeløs strøm av kraft som kunne benyttes av de som sanset den og visste hvordan. Denne strømmen har nå stanset, slik at all kraft som ikke allerede var bundet opp i gjenstander eller steder er borte. Det er mulig at det kan gå an å tappe denne typen energi fra både gjenstander, steder, og også levende vesener, men det vil i så fall innebære ødeleggelse av den aktuelle kilden. Det har følgelig ikke blitt drevet mye forskning på dette, og det som har blitt gjort er foreløpig uten resultater.

Sirkelteorien

Baserer seg på at den gamle sirkelen var sentrert rundt magien. I den nye sirkelen er stjernen (midtpunktet) erstattet av en spiral, og noen hevder at forståelsen av dette tegnet er nøkkelen til fremtidens magi.

Viljestyrke

Noen hevder at vilje og overbevisning er nok til å oppnå magiske resultater, og mener kildekraften nå ligger i hvert enkelt menneske, snarere enn i verden rundt oss. Støtter seg delvis på sirkelteorien, og hevder at spiralen er menneskets tegn.

Ritualmagi

Det er også mulig at ritualbasert magi kan fungere, men det er avhengig av flere faktorer. Hensikten med ritualer er å bygge opp fokus og kraft hos seg selv for å oppnå bedre resultater, eller å oppnå kontakt med et høyere vesen som kan hjelpe med å nå det ønskede målet. Uten tilgang på kildekraften er det foreløpig umulig å bygge opp egen kraft gjennom et rituale (utover rent selvsuggererende effekt), og dersom man ønsker å oppnå kontakt med andre vesener er man avhengig av å bli hørt. Uten direkte magi avhenger dette utelukkende av den aktuelle entitetens evne til å overvåke mennesker. Enkle påkallelser av denne typen har foreløpig ikke ført fram, og det er sterk uenighet om det er tilrådelig å eksperimentere i denne retningen.

Navn

Fra Kroam fortelles det om en alv som skal ha fått i oppgave å gi alt og alle i verden nye navn. Det kan tenkes at bare de som kjenner sitt eget navn er i stand til å utøve magi. Dessverre vet ingen hvor denne alven er, og den felles drømmen tyder også på at han er sterkt uvillig til å utføre oppgaven som er lagt på ham. Uansett oppmuntrer ikke siste års hendelser til å ta kontakt med alvene.

Ingen magi

Mange mener å ha grunn til å tro at det ikke finnes noen magi lenger, og at det heller ikke kommer til å eksistere i framtiden. Argumentet er at kilden til fri magi før katastrofen var Skaperens kraft, og at det som gav næring til våre besvergelser var overskuddskraft som stadig ble fornyet. Dersom det er riktig at Skaperen har forlatt verden, er det også rimelig å anta at hun ikke lenger forsyner oss med denne kraften. De som forsvarer denne teorien mener at verdens naturlige tilstand er uten magi, og at magien vi i alle tider har brukt har vært et verktøy for å nå denne tilstanden.

Se også