Lycaeum Ceelhuydens

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ceelhuydens marineakademi

Ett av to marineakademi i Kiltan. Dette er det gamle og tradisjonelle akademiet, det ligger i Ceelhuydens hovedsete Port Ceelhuydens, med primærtilgangen til byens havn.

Akademiet har tre studieretninger, Administrasjon av sjøfart, taktisk sjøfart og produksjon/vedlikehold av større skip. Hvert studium har tre eller fire stadier, høyeste marineakademiske rang som dette studiet gir er Admiral.

Første stadium: Seilerstudiet

  • "De Forberedende Studier" eller "Seilerstudiet" på folkemunne gir kandidaten generell kjennskap til skipsdrift, kalkuleringer av vind og vær, hvordan best utnytte vinden. Også læres vedlikehold av seil, skrog tauvverk til havs. Avsluttende eksamener består i planlegging av og utførelsen av ett enkelt seilas, som regel fra Port Ceelhuydens til Kiltan By. Hvis planen feiler, lider hver av besetningsmedlemmene. I dette studiet er alle førsteårsstudenter samlet, uansett hvilken gren de har planer om å fortsette sine studier i.

Andre stadium: Midttrinnet

  • Til Sjøs kalles dette studietrinnet "Navigatørtrinnet" og er studentens første møte med arbeid og forpliktelser som en sjøoffiser knytter seg til; logging, navigering og planlegging av reiseruter. Nytt i dette faget er hensynet en offisèr må vise til tåka.
  • I verkstedene kalles studiet "Svennestudiet". Man lærer å forvalte arbeidere og hvordan inspirer, lede og rette på ufaglærte snekkere. Grunnleggende laugsdrift og hvordan forholde seg til laug, verkstedsledelse, lagring og vedlikehold av tømmer, tauvverk og seil.
  • Siste retning innen i dette studietrinnet er Offisèrsskolen; Grunnleggende strategiske forhold, kommandolinjer og liknende, introduksjon til Etikette og Offiserers forventninger i forhold til Adel. Tittelen blir Luitenant (utt. Loytenant).


Siste Stadium: Viderekomne

  • Til sjøs tar dette studiet for seg sekstanten, kikkert og trigonometri i ett plan, navigasjon ved bruk av stjernene, himmelens kjennetegn. Ved bestått eksamen vil dette gi rollen ombord som Navigatør.
  • Verksted: Studiet rettes mot overordnet drift av skipsverft, med organisering av alle involverte laug, styring av individer, lønninger og langtids planlegginger, budsjett og utvikling av både skip og verksted. I disse dager er dette studiet Akademiets minste. Bestått eksamen i dette faget gir tittelen Mester eller Bas.
  • Offisersstudiet gir tittelen Skipper og fordyper seg enda dypere i i de strategiske forhold havet byr på. Dette studiet har mere praktisk art, og gir studenten anledning til å prøve seg i Wijsskrieg, hvit krig eller øvelse. Tittel tildelt ved studieslutt er Luitenant-Kapitaen (utt Loytenantkapitaan).

Kapteinsstudiet;

"Doctorgraden" innen sjøfart, som regel et studium begynt etter flere år i aktiv tjeneste i den militære flåten. Godkjent avgangseksamen garanterer foreslått adelsskap. Kapteintittelens studieplass: Denne posisjonen er oftest som fungerende nestkommanderende på et stridsskip av Corvette klassen eller større. Studieplassen blir bare tilgjengelig når en annen student faller fra; Som ved død, fratakelse av studieplass grunnet mistillit eller at avtredende student mottar tittel og verv som tar han vekk fra aktiv flåtetjeneste eller hvis avtredende student får verv som øverste kommandant på et av Kiltans stridsskip. Studieplassen er også tilgjengelig ved anbefalinger fra Kongen, der Hertug Ceelhuyden faktisk lar vær å benytte sin vetorett.

Andre studier

På den litt spesielle siden har universitet to alternative retninger man kan ta hvis man finner faget spesiellt interessant:

  • Instruktør: Innad i Universitet regnes Instruktøren som høyeste oppnåelige grad, men man vil ikke innrømme dette utad. Man lærer grunnliggende pedagogikk i omtrent ett år før man begynner sitt virke som instruktør. Man kan ikke være instruktør innen en studieretning uten å ha høyeste oppnåelige tittel.
  • Marinehistoriker: En som studere Kiltans marines historie. Her studeres primært og militær marine, men også for de som er interessert den sivile marinen.

Alle studenter i dette universitet mottar en signettring. På ringen er et symbol med en blå rose, med tre, fire eller fem blad, avhengig av hvor høyt man har studert.

Se også